Specjalność konstrukcyjno-budowlana w ramach uprawnień budowlanych


Specjalność konstrukcyjno-budowlana w ramach uprawnień budowlanych

Specjalność konstrukcyjno-budowlana pozwala posiadaczowi na sporządzanie projektów obiektów budowlanych oraz kierowanie robotami budowlanymi w różnym zakresie. Zakres uprawnień może mieć charakter nieograniczony lub uwzględniający kilka ograniczeń.

Oferta: Program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2018 w wersji na komputer oraz w wersji na telefon. Dodatkowo każda z wersji posiada tryb Egzaminu Ustnego. Wrażenia osób, które już są po egzaminie na uprawnienia budowlane znajdziesz na podstronie Opinie. Zobacz także jakie przygotowaliśmy promocje do zakupu naszych kluczy licencyjnych.

Uprawnienia budowlane bez ograniczeń

Specjalność konstrukcyjno-budowlana bez ograniczeń upoważnia posiadacza do wykonywania projektów architektoniczno-budowlanych w odniesieniu do szeroko rozumianej konstrukcji obiektów. Pozwala również na kierowanie przebiegiem robót budowlanych w zakresie realizacji dowolnego projektu architektoniczno-budowlanego danego obiektu. Specjalność konstrukcyjno-budowlana wyodrębniona została ze specjalizacji techniczno-budowlanej wraz z wprowadzeniem rozporządzenia dotyczącego samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Uprawnienia budowlane w tym zakresie upoważniają do sporządzania projektów oraz kierowania pracami na konkretnych rodzajach obiektów, takich jak obiekty budowlane budownictwa ogólnego i przemysłowego, obiekty geotechniczne, budowle wysokościowe, obiekty budowlane na terenach wpływów górniczych czy wielofunkcyjne rusztowania i deskowania.

Ograniczona specjalność konstrukcyjno-budowlana

W przypadku ograniczonych uprawnień budowlanych z zakresu specjalności konstrukcyjno-budowlanej, posiadacz ma możliwość kierowania przebiegiem prac budowlanych nad konkretnymi obiektami budowlanymi jedynie wtedy, gdy charakteryzują się one wymaganymi parametrami. Kubatura obiektu może maksymalnie wynosić do 1000 m3. Do 3 kondygnacji nadziemnych wysokość maksymalna może wynosić 12 m przy kondygnacji pojedynczej do 4,8 m. Dotyczy to także obiektów o wymaganej stabilności na gruncie nośnym, usadowionych na głębokości do maksymalnie 3 m poniżej poziomu terenu. Roboty muszą być realizowane przy maksymalnej rozpiętości elementów konstrukcyjnych do 6 m maksymalnie 2 m wysięgu wsporników. Obiekty nie powinny zawierać elementów wymagających wzięcia pod uwagę wpływu eksploatacji górniczej oraz sprężanych wstępnie na budowie.