Sposoby zasilania obiektów telekomunikacyjnych


Sposoby zasilania obiektów telekomunikacyjnych.
- zasilanie dwustronne – zasilanie z dwuch niezaleznych GPZ
- zasilanie rezerwowane – zasilanie z dwóch stacji transformatorowych, luz z jednej stacji transformatorowej i z linii kablowej z drugiej stacji transformatorowej, lub zasilanie z dwóch linii z dwóch stacji transformatorowych.
- zasilanie jednostronne – zasilanie z jednej stacji transformatorowej
typ zasilania zależy od rodzaju obiektu, dodatkowo w obiektach telekomunikacyjnych powinny by zainstalowane rezerwowe z baterii akumulatorów i z zespołu spalinowo-elektrycznego stacjonarnego lub jezdnego

 

Oferta: Program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2018 w wersji na komputer oraz w wersji na telefon. Dodatkowo każda z wersji posiada PROGRAM EGZAMIN USTNY. Wrażenia osób, które już są po egzaminie na uprawnienia budowlane znajdziesz na podstronie Opinie. Zobacz także jakie przygotowaliśmy promocje do zakupu naszych kluczy licencyjnych.

 

Definicja urządzenia energetyczne wg przepisów BHP.
W-g rozp. W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych
Urzadzenie energetyczne – należy przez to rozumiec urządzenie techniczne stosowane w procesach wytwarzania, przetwarzania, przesyłania i dystrybucji, magazynowania oraz użytkowania paliw i energii


Co to jest sekcjonowanie podłużne i jaki jest cel jego stosowania?
Sekcjonowanie sieci jezdnej umożliwia selektywne wyłączanie napiecia na wybranych odcinkach sieci trakcyjnej. Na stacjach sekcjinowane powinny być wszystkie tory glówne oraz połączenia tych torów. W zależności od układu torowego, organizacji ruchu i obciązenia przewozami sekcjonowanie może obejmowia grupy torów


Kryteria stosowania oświetlenia znaków bezpieczeństwa
W-g normy PN-EN 1838:2005
Znak przekazujący ogólną informacje dotyczącą bezpieczeństwa, uzyskaną przez kombinację barwy i kształtu znaku oraz szczegółowa informację dotyczącą bezpieczeństwa przez dodanie symbolu graficznego lub tekstu
Znaki bezpieczeństwa dzieli się na:
 oświetlone zewnętrzenie
 oświetlone wewnętrznie – znak tego typu jest widoczny z większej odległości

 

Minimalne przekroje przewodów uziemiających.
W-g PN-ICE 60364-5-54 Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego Uziemienia i przewody ochronne
Przewody uziemiające powinny spełnia wymagania:
przekrój każdego przewodu ochronnego nie będącego częścią wspólnego układu przewodów lub jego osłona nie powinien by mniejszy niż
- 2,5 mm^2 w przypadku stosowania ochrony przed uszkodzeniami mehanicznymi
- 4mm^2 w przypadku gdy nie stosujemy ochrony przed mechanicznymi uszkodzeniami
przewody ochronne-wymagane przekroje
 S>=16 — S
 16<S<=35 — 16
 S>35— S/2
Przewody uziemiające umieszczone w ziemi
 zabezpieczone przed korozja nie zabezpieczone przed uszodzeniami mechanicznymi 16 mm^2 Cu, Fe
 zabezpieczone przed korozją zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi min 2,5 i powyżej S>=16 – S, 16<S<=35 – 16, S>35 -S/2
 niezabezpieczone przed korozja 25mm^2Cu 50mm^2Fe


Co to jest sadź katastrofalna i jak się ją wyznacza.
W-g normy PN-E 05100
sadź
osad śniegu, szronu lub lodu występujący na przewodach (1.3.10) w sprzyjających temu zjawisku warunkach meteorologicznych. W obliczeniach przyjmuje się sadź rozłożoną równomiernie na całej długości przewodu (1.3.10) i mającą określony ciężar - Gs wyrażony w niutonach na metr długości przewodu (1.3.10); rozróżnia się sadź normalną i katastrofalna
Sadź katastrofalna ciężar : w zależności od strefy a ta zalezy od położenia geograficznego

 

Ochrona odgromowa masztu telefonii komórkowej.
Konstrukcja masztu zapewne jest stalowa powinna by wykożystana jako przewód odprowadzający
wszystkie elementy maszyn przewodzące obejmujemy połączeniami wyrównawczymi, stosujemy ochronniki przepięc w celu ochrony przewodów zasilajacych, połączeniami wyrównawczymi obejmujemy również wszystkie wewnetrzne elementy instalacji masztu


Maksymalny kąt załomu przewodów na słupach przelotowych linii 15 kV.
W-g normy PN-E 05100 rozdział 7
słup przelotowy
P
słup (1.3.36) przeznaczony do podtrzymywania przewodów (1.3.10) bez przejmowania naciągu lub przejmujący obciążenie równoległe do linii (1.3.1) według 7.2.2.d), ustawiony na szlaku prostym lub na załomie linii (1.3.46) wynikającym z jego wytrzymałości, lecz przy kącie odchylenia trasy (1.3.48) nie przekraczającym 2° w przypadku linii (1.3.1) powyżej 1 kV i 5° w przypadku linii (1.3.1) do 1 kV