Stosowanie środków chemicznych do uzdatniania wody


Stosowanie środków chemicznych do uzdatniania wody
Stosowanie środków chemicznych do uzdatniania wody

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27.01.1994 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu środków chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków znajduje zastosowanie do wszystkich pracodawców zajmujących się uzdatnianiem wody i oczyszczaniem ścieków za pomocą środków chemicznych.

 

Przepisy ogólne


Przy stosowaniu środków chemicznych może być zatrudniona tylko osoba pełnoletnia z brakiem przeciwwskazań do pracy z takimi środkami oraz posiadająca odpowiednie przeszkolenie w zakresie higieny i bezpieczeństwa. Pracodawca zobowiązany jest także do stosowania rozwiązań technicznych i organizacyjnych, które zapobiegną powstania negatywnych skutków pracy.

 

Praca w zbiornikach do przechowywania środków


Wykonywanie prac w zbiornikach przeznaczonych do przechowywania środków chemicznych powinno odbywać się na pisemne polecenie pracodawcy lub osoby upoważnionej, a prace prowadzone wewnątrz zbiornika muszą ponadto być przeprowadzane zgodnie z wymaganiami technicznym i organizacyjnymi zawartymi w rozporządzeniu.

 

Magazynowanie i stosowanie substancji


W rozporządzeniu znajdują się także dokładne wytyczne odnoszące się do magazynowania i stosowania takich substancji jak chlor, podchloryn sodowy, wapno chlorowane, siarczan glinowy żelazowy, chlorek żelazowy, wapno, fluorokrzemian sodowy, kwas fluorokrzemowy, ozon, kwas siarkowy, kwas solny, wodorotlenek sodu, a także krzemian sodowy oraz węgiel aktywny.

 

Dokładne wymagania


Rozporządzenie wyraźnie wyznacza warunki magazynowania poszczególnych substancji. W zależności od specyfiki danych środków, musza być one przechowywane w magazynach o specjalnych właściwościach. Rozporządzenie reguluje nie tylko kwestie dotyczące samego usytuowania magazynu, ale także poziomu wilgotności, wykonania drzwi do pomieszczeń, wentylacji czy nawet specjalnych przegród oddzielających poszczególne pomieszczenia.