Stropodachy pełne płaskie


Stropodachy pełne płaskie

 

Wszystkie dachy dzieli się na konstrukcje niewentylowane pełne raz konstrukcje wentylowane dwudzielne – dachy ciepłe oraz dachy zimne. W niewentylowanym stropodachu pełnym wszystkie warstwy ściśle do siebie przylegają i tworzą jedną powłokę. Tego typu stropodachy mogą być zarówno płaskie, jak i strome. Nadbudowa pełnego stropodachu płaskiego bezpośrednio przylega do konstrukcji nośnej. Pod względem umieszczenia na izolacji cieplnej wyróżnia się trzy typy pełnego stropodachu płaskiego:


• stropodach odwrócony,
• stropodach kombinowany odwrócony,
• stropodach konwencjonalny płaski.

 

Oferta: Program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2018 w wersji na komputer oraz w wersji na telefon. Dodatkowo każda z wersji posiada PROGRAM EGZAMIN USTNY. Wrażenia osób, które już są po egzaminie na uprawnienia budowlane znajdziesz na podstronie Opinie. Zobacz także jakie przygotowaliśmy promocje do zakupu naszych kluczy licencyjnych.


Zarówno konwencjonalny stropodach płaski, jak i stropodach odwrócony, może być wykonany na budynkach nowo wznoszonych oraz już istniejących. Stropodach odwrócony kombinowany nadaje się przede wszystkim do ocieplania dachów o szczelnym pokryciu.


Planując budowę konwencjonalnego stropodachu płaskiego trzeba zwrócić szczególną uwagę na ryzyko skraplania się pary wodnej pod pokryciem. Wynika to z tego, że zewnętrzną warstwę dachu najczęściej stanowią pokrycia o małej przepuszczalności pary wodnej, co powoduje wydzielanie się pewnych ilości wody mogącej powodować uszkodzenia budynku. Właśnie dlatego zalecane jest umieszczanie paroizolacji pod warstwą izolacji cieplnej. Problem ten nie dotyczy stropodachów pełnych zrobionych z betonu porowatego.


Bardzo ważne jest także to, aby opór cieplny warstw, które umieszczone są poniżej paroizolacji, był mniejszy niż 20% całkowitego oporu cieplnego. Ponadto izolacja cieplna musi być układana na sucho. Zastosowanie zawilgoconych materiałów izolacyjnych powoduje „wbudowanie” wody, co ma ujemny wpływ na izolacyjność cieplną. Pokrycia dachowe podlegają skrajnym wahaniom temperatury, ponieważ są wystawione na bezpośrednie nasłonecznienie. Latem spadki temperatur, np. po ulewnych deszczach, mogą sięgać nawet 50-60st.C. Z powodu tak dużych wahań temperatur w materiale powstają naprężenia wewnętrzne, które mogą powodować pęknięcia i odspajanie się warstw. Skuteczną ochronę przed tego typu uszkodzeniami zapewnia warstwa jasnego, zaokrąglonego żwiru o grubości przynajmniej 5cm i uziarnieniu 16/32mm.