Studia drugiego stopnia


Studia drugiego stopnia uprawnienia budowlane
Studia drugiego stopnia uprawnienia budowlane

Jakie możliwości w zakresie uprawnień budowlanych dają studia drugiego stopnia?

 

Studia drugiego stopnia - to znaczy magisterskie umożliwiają zdobycie uprawnień budowlanych w specjalizacji odpowiedniej dla konkretnego kierunku. Tym samym, jeżeli kierunek studiów jest odpowiedni, po odbyciu odpowiedniej praktyki można ubiegać się o uprawnienia budowlane w pełnym zakresie - bez ograniczeń.

Przykładowo, po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku budownictwo, można uzyskać uprawnienia drogowe bez ograniczeń. Wymagane jest odbycie rocznej praktyki w zakresie projektowania oraz rocznej na budowie - jeżeli dana osoba stara się o uprawnienia budowlane projektowe. W przypadku uzyskiwania uprawnień projektowo - wykonawczych, praktyka trwa łącznie trzy lata. Konieczne jest również zdanie egzaminu umożliwiającego sprawdzenie wiedzy kandydata.

 

Oferta: Program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2018 w wersji na komputer oraz w wersji na telefon. Dodatkowo każda z wersji posiada PROGRAM EGZAMIN USTNY. Wrażenia osób, które już są po egzaminie na uprawnienia budowlane znajdziesz na podstronie Opinie. Zobacz także jakie przygotowaliśmy promocje do zakupu naszych kluczy licencyjnych.

 

Ukończenie studiów drugiego stopnia w kierunkach pokrewnych dla danej specjalizacji - np. architektury dla specjalizacji konstrukcyjno - budowlanej, daje możliwość otrzymania uprawnień budowlanych w ograniczonym zakresie, oczywiście po odbyciu odpowiedniej praktyki zawodowej i zdaniu egzaminu.

Lista kierunków odpowiednich oraz pokrewnych dla danych specjalizacji znajduje się w rozporządzeniu. Niektóre kierunki studiów drugiego stopnia, choć są pokrewne dla niektórych specjalizacji, nie są zawarte w rozporządzeniu, dlatego też absolwenci takich studiów nie mogą otrzymać określonych uprawnień budowlanych.

  

Przykładowo, absolwenci kierunku transport otrzymują wykształcenie w zakresie kolei i dróg, jednak mogą otrzymać jedynie uprawnienia budowlane w zakresie kolei.

W wielu przypadkach, studia drugiego stopnia na określonym kierunku można rozpocząć jedynie po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na tym lub pokrewnym kierunku. Oznacza to, że inżynierowie automatyki nie zostaną przyjęci na studia II stopnia w zakresie budownictwa, a tym samym, nie posiadając tytułu magister inżynier budownictwa, nie mogą otrzymać uprawnień budowlanych - np. w specjalizacji konstrukcyjnej. Ma to swoje uzasadnienie w przekazywanej na studiach wiedzy.