Studia pierwszego stopnia na uprawnienia budowlane


Studia pierwszego stopnia na uprawnienia budowlane
Studia pierwszego stopnia na uprawnienia budowlane

Jakie uprawnienia budowlane można otrzymać po studiach pierwszego stopnia?

 

Wiele osób rozpoczyna pracę już na studiach, co wiąże się z tym, że często nie kończą studiów drugiego stopnia, pozostając jedynie inżynierami. Ukończone studia pierwszego stopnia nie dają tylu możliwości, co studia drugiego stopnia, jednak po nich można starać się o uprawnienia budowlane - często w ograniczonym zakresie.

Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie pozwalają na projektowanie obiektów mniejszych i mniej skomplikowanych, jednak możliwe jest samodzielne pełnienie funkcji projektanta oraz odpowiedzialność za projekt. Istnieją trzy rodzaje uprawnień budowlanych - projektowe, wykonawcze oraz projektowo - wykonawcze, a te dzielą się na uprawnienia bez ograniczeń oraz w ograniczonym zakresie.

 

Oferta: Program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2018 w wersji na komputer oraz w wersji na telefon. Dodatkowo każda z wersji posiada PROGRAM EGZAMIN USTNY. Wrażenia osób, które już są po egzaminie na uprawnienia budowlane znajdziesz na podstronie Opinie. Zobacz także jakie przygotowaliśmy promocje do zakupu naszych kluczy licencyjnych.

 

Przykładowo, dla specjalizacji konstrukcyjno - budowlanej, absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku budownictwo może uzyskać uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, jeśli odbędzie trzyletnią praktykę na budowie. W przypadku uprawnień wykonawczych w ograniczonym zakresie, praktyka na budowie powinna trwać półtora roku.

 

Aby uzyskać uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie, musi on odbyć roczną praktykę przy sporządzaniu projektów, a także półtoraroczną praktykę na budowie.

W przypadku samych uprawnień projektowych, absolwent studiów pierwszego stopnia może starać się o uprawnienia w ograniczonym zakresie po odbyciu rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów oraz rocznej na budowie.

Absolwenci kierunków studiów pokrewnych do danej specjalizacji mogą uzyskać uprawnienia projektowe w ograniczonym zakresie po odbyciu praktyki o określonej długości. W przypadku wyżej wymienionej specjalizacji, inżynier architektury musi odbyć praktykę na budowie trwającą 3 lata.

 

Możliwe jest również uzyskanie uprawnień budowlanych kończąc studia pierwszego stopnia na innych kierunkach, które nie zostały wymienione, a znajdują się na liście kierunków pokrewnych w rozporządzeniu ministra. Rozporządzenie definiuje również czas trwania praktyki zawodowej.