Szkodliwość drgań przekazywanych przez podłoże


Szkodliwość drgań przekazywanych przez podłoże

 

W wielu przypadkach, gdy budynki usytuowane są w pobliżu ciągów komunikacyjnych - np. dróg czy torów kolejowych, dochodzi do emisji drgań przekazywanych przez podłoże. Mają one wpływ zarówno na konstrukcję budynku, jak i na ludzi w budynkach.

 

Oferta: Program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2018 w wersji na komputer oraz w wersji na telefon. Dodatkowo każda z wersji posiada PROGRAM EGZAMIN USTNY. Wrażenia osób, które już są po egzaminie na uprawnienia budowlane znajdziesz na podstronie Opinie. Zobacz także jakie przygotowaliśmy promocje do zakupu naszych kluczy licencyjnych.

 

W ogólności drgania obiektów budowlanych mogą być efektem zjawisk naturalnych takich jak wiatr, trzęsienia ziemi, a także działalności człowieka.W tym wypadku można zaliczyć drgania komunikacyjne, pracę maszyn i urządzeń, odstrzały materiałów wybuchowych (np. w pobliżu kamieniołomów), poszukiwania metodami sejsmicznymi, a także tąpnięcia w kopalniach.

 

Drgania mechaniczne to dla budowli dodatkowe obciążenie, ponieważ w efekcie drgań powstają siły bezwładności, które powinny być uwzględniane przez konstruktora w obliczeniach wytrzymałościowych konstrukcji budynku.

Ocena ze względu na szkodliwość drgań przekazywanych przez podłoże, zarówno na budynek jak i na ludzi w budynkach określona jest w Polskiej Normie z 1988 roku. Na podstawie normy tworzy się pomiary, a następnie obliczenia i wibrogramy, pozwalające na ocenę szkodliwości drgań - w przypadku ludzi uwzględnia się odczuwalność drgań, a także komfort wibracyjny.

 

W przypadku wpływu drgań na budynki, można wykazać pięć stref. Pierwsza strefa to brak wpływu na budynek, a kolejne określają coraz większy wpływ, aż do ostatniej - piątej, w której następuje awaria budynku czyli zawalenie.

W przypadku możliwości występowania drgań, powinna zostać wykonana ocena oddziaływania drgań na ludzi oraz na budynek. Powinna ona zawierać opis budynku, opis wykonanych pomiarów, zestawienie wyników pomiarów, a także analizę wyników z końcową oceną.

 

Drgania mogą być zagrożeniem dla budynku - ze względu na możliwość uszkodzenia budynku. W normach nie ujęto osuwania się skarp przy budynku w skutek drgań komunikacyjnych, co może wiązać się również z osuwaniem się budynku. Ocena wpływu drgań powinna wskazać, czy uszkodzenie budynku zostało spowodowane drganiami.