Szybkie i efektywne przygotowanie do egzaminu


Szybkie i efektywne przygotowanie do egzaminu
Szybkie i efektywne przygotowanie do egzaminu

Uprawnienia budowlane

 

Uprawnienia budowlane w Polsce są certyfikatem, który wydawany jest w formie decyzji odpowiedniej komisji kwalifikacyjnej i zezwala na działalność w zakresie pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, polegających na projektowaniu oraz kierowaniu robotami budowlanymi.

 

Oferta: Program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2018 w wersji na komputer oraz w wersji na telefon. Dodatkowo każda z wersji posiada PROGRAM EGZAMIN USTNY. Wrażenia osób, które już są po egzaminie na uprawnienia budowlane znajdziesz na podstronie Opinie. Zobacz także jakie przygotowaliśmy promocje do zakupu naszych kluczy licencyjnych.

 

W naszym kraju uprawnienia budowlane wydaje komisja kwalifikacyjna Samorządu Zawodowego Inżynierów Budownictwa w formie decyzji administracyjnej. Aby móc je uzyskać należy spełnić odpowiednie warunki, które dotyczą: posiadania wykształcenia wyższego (lub średniego), odbycia praktyki na budowie i przy sporządzaniu projektów przez odpowiedni okres oraz złożenia egzaminu.

Istnieją dwa rodzaje uprawnień budowlanych: do projektowania oraz do kierowania robotami budowlanymi. Wydawane są bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie, w zależności od rodzaju uprawnień.

 

Uprawnienia bez ograniczeń dają możliwość pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Natomiast ograniczony zakres uprawnia do pełnienia funkcji technicznych tylko dla prostych, typowych oraz niewielkich obiektów zdefiniowanych w przepisach. W przypadku ograniczonego zakresu uprawnień są mniejsze wymagania do ich uzyskania.

 

Egzamin na uprawnienia budowlane składa się z części ustnej i pisemnej. Pierwsza część - egzamin pisemny - odbywa się w całym kraju w jednakowym czasie. Część druga - egzamin ustny - w kolejnych dniach, po zakończeniu egzaminu pisemnego. Do tej części mogą przystąpić osoby, które uzyskały pozytywny wynik z pierwszej części egzaminu.

 

Aby dobrze przygotować się do egzaminu na uprawnienia budowlane warto skorzystać z programów do nauki, które posiadają pytania przygotowane na bazie pytań opracowanych przez Izbę Inżynierów oraz Izbę Architektów. Jest to doskonałe narzędzie, które pomoże szybko i efektywnie przygotować się do egzaminu. Program ten, dzięki grafice umożliwia łatwą i przyjemną naukę. Istnieje również program do nauki na egzamin ustny, za pomocą którego można sprawdzić jak część ustna wygląda oraz przetestować swoją wiedzę.