Uprawnienia budowlane - jakie zmiany są planowane?


Uprawnienia budowlane – jakie zmiany są planowane?

 

Oferta: Program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2018 w wersji na komputer oraz w wersji na telefon. Dodatkowo każda z wersji posiada PROGRAM EGZAMIN USTNY. Wrażenia osób, które już są po egzaminie na uprawnienia budowlane znajdziesz na podstronie Opinie. Zobacz także jakie przygotowaliśmy promocje do zakupu naszych kluczy licencyjnych.

 

W najnowszym projekcie ustawy o architektach, inżynierach budownictwa i urbanistach zakłada zmiany, które wpłyną na przyznawanie uprawnień budowlanych. Zmianie ulegną przede wszystkim kwalifikacje wykształcenia oraz kryteria związane z praktyką zawodową. Co więcej, egzamin pisemny nie będzie już musiał mieć formy testu, co ułatwi weryfikację wiedzy i umiejętności kandydatów. Zmian jest jednak znacznie więcej, a oto najważniejsze z nich.

 

Kwalifikacja wykształcenia – co się zmieni

 

W nowym projekcie ustawy zapisano, że kwalifikacji posiadanego przez kandydata doświadczenia będą dokonywać komisje kwalifikacje, które analizować będą m.in.,, suplementy do dyplomu. Obecnie kwalifikacja jest dokonywana jest wyłącznie poprzez potwierdzenie zgodności ukończonego kierunku z listą odpowiednich lub pokrewnych kierunków wyszczególnionych w rozporządzeniu.

 

Praktyka zawodowa – co się zmieni?

 

Zgodnie z planowanymi zmianami samorządy zawodowe będą opracowywać standardy praktyki zawodowej. Spełnienie określonych w nich kryteriów jakościowych będzie warunkiem zaliczenia praktyki zawodowej kandydatów. Ponadto w przypadku uprawnień do projektowania bez ograniczeń zmianie ulegnie okres praktyki zawodowej – wymagane będzie 1,5 roku praktyki projektowej i tylko pół roku praktyki na budowie.

 

Co się zmieni w egzaminach?

 

Podział na egzamin pisemny i ustny zostanie zachowany, jednak egzamin pisemny nie będzie już musiał mieć formy testu. Zgodnie z założeniami ustawy ma to zwiększyć elastyczność weryfikacji wiedzy oraz umiejętności praktycznych przyszłych specjalistów. Ważną zmianą jest to, że w egzaminie na uprawnienia budowlane będzie mógł uczestniczyć przedstawiciel ministra ds. gospodarowania przestrzenią i mieszkalnictwa, który ma pełnić funkcję obserwatora.

 

Jakie zmiany formalne są planowane?

 

W specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych zostanie dodany zapis o urządzeniach i instalacjach klimatyzacyjnych.