Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej - projektowe i wykonawcze

 

Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej są jednymi z najczęściej wybieranych w postępowaniach kwalifikacyjnych (program na komputer).

Pytania testowe na uprawnienia budowlane

Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej

Uprawnienia w specjalności architektonicznej można zdobyć w jednym z kilku wariantów, m.in. uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń (program na egzamin ustny), uprawnienia do projektowania bez ograniczeń, uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, a także wszystkie powyższe, ale w ograniczonym zakresie (promocja 3 w 1). Różnice pomiędzy nimi polegają na uprawnieniach, które osoba wraz z takimi uprawnienia nabywa (segregator). Na samym szczycie hierarchii znajdują się uprawnienia bez ograniczeń do projektowania i kierowania robotami budowlanymi. Taka osoba może zarówno projektować obiekty, jak i kierować pracami budowlanymi przy wykonawstwie projektu (program na telefon). Pozostałe dwa rodzaje uprawnień rozdzielają funkcję projektową i kierowania robotami budowlanymi na różne osoby. W zależności od tego, jaki rodzaj uprawnień kandydat chce zdobyć, egzamin będzie miał większy lub mniejszy poziom trudności i będzie się składał z różnej ilości pytań (opinie).