Uprawnienia budowlane w specjalności inżynierii mostowej


Uprawnienia budowlane w specjalności inżynierii mostowej

Uprawnienia budowlane z zakresu specjalności inżynierii mostowej pozwalają na wykonywanie projektów budowlanych oraz kierowanie robotami budowlanymi specyficznych obiektów mostowych. Aby otrzymać w Polsce taką możliwość, należy ukończyć określony kierunek studiów oraz odbyć odpowiednie praktyki.

Oferta: Ucząc się z naszego programu TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2018 w wersji stacjonarnej oraz w wersji mobilnej opanujesz cały materiał z wykazu przepisów budowlanych opublikowanych przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa. Opinie użytkowników znajdziesz na podstronie opinie o programie. Do egzaminu ustengo przygotowuje się wykorzystując pytania w trybie Egzamin Ustny. Posiadamy promocje 3 w 1 oraz 2 w 1.

Specjalność inżynieryjna mostowa bez ograniczeń

W przypadku specjalności inżynieryjnej mostowej bez ograniczeń, uprawnienia budowlane pozwalają posiadaczowi na nieograniczone projektowanie obiektów budowlanych oraz kierowanie robotami budowlanymi w zakresie określonych obiektów budowlanych. W rozumieniu przepisów dotyczących dróg publicznych może to być na przykład drogowy obiekt inżynierski. Natomiast w rozumieniu przepisów o warunkach technicznych dotyczących budowli kolejowych, obiektami tymi mogą być wszelakie kolejowe obiekty inżynierskie, takie jak mosty, wiadukty, przepusty, konstrukcje oporowe czy podziemne i nadziemne przejścia dla pieszych. Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń pozwalają również na obliczanie światła przepustów i mostów.

Ograniczony zakres uprawnień

W Polsce, specjalność inżynieryjna mostowa o ograniczonym zakresie uprawnia posiadacza do projektowania obiektów budowlanych i kierowania związanymi z nimi robotami budowlanymi. Dotyczy to przede wszystkim jednoprzęsłowych obiektów mostowych, które zgodnie z przepisami o drogach publicznych i warunkach technicznych budowli kolejowych muszą posiadać przęsła wykonane przy użyciu prefabrykatów o rozpiętości do 21 m, a także być posadowione na stabilnych gruntach. Ograniczony zakres uprawnień obejmuje także typowe składane obiekty mostowe oraz przepusty.

Wykształcenie i praktyka

Aby otrzymać uprawnienia budowlane w specjalności inżynierii mostowej, pozwalające na projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi bez ograniczeń, należy ukończyć studia drugiego studia na kierunku budownictwo. Niezbędne jest także odbycie półtorarocznej praktyki na budowie oraz praktyki rocznej przy sporządzaniu projektów.