Uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej do kierowania robotami


Uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej do kierowania robotami budowlanymi

 

Oferta: Program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2018 w wersji na komputer oraz w wersji na telefon. Dodatkowo każda z wersji posiada PROGRAM Egzaminu Ustnego. Wrażenia osób, które już są po egzaminie na uprawnienia budowlane znajdziesz na podstronie Opinie. Zobacz także jakie przygotowaliśmy promocje do zakupu naszych kluczy licencyjnych.

 

Każdy rodzaj uprawnień budowlanych może obejmować projektowanie lub kierowanie robotami budowlanymi. Można też starać się o uprawnienia w obu tych specjalizacjach. Jednak jedynie w przypadku uprawnień do kierowania robotami budowlanymi do egzaminu mogą przystąpić osoby, które nie ukończyły studiów.

Jakie są dokładne wymagania?

 

Uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń

 

Do egzaminu na uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń mogą przystąpić osoby, które ukończyły studia drugiego stopnia na kierunkach:


• budownictwo hydrotechniczne,
• melioracja,
• inżynieria i gospodarka wodna,
• inżynieria środowiska,
• budownictwo.


Warunkiem jest nie tylko ukończenie studiów, ale również odbycie półtorarocznej praktyki na budowie.


Do egzaminu mogą również podjeść osoby, które ukończyły studia pierwszego stopnia na w/w kierunkach. Długość praktyki na budowie wynosi wówczas 3 lata.

Uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie

 

Uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie mogą zdobyć osoby, które ukończyły studia drugiego stopnia na kierunku pokrewnym o odbyły półtoraroczną praktykę na budowie. Do egzaminu można też przystąpić po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunkach:


• melioracja,
• budownictwo,
• inżynieria środowiska,
• inżynieria i gospodarka wodna,
• budownictwo hydrotechniczne.


Wówczas wymagana jest półtoraroczna praktyka na budowie.
Uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie można zdobyć również po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku pokrewnym i po odbyciu trzyletniej praktyki na budowie.


Do przystąpienia do egzaminu na uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie upoważnia także posiadanie tytułu zawodowego mistrza lub technika, lub posiadania dyplomu, potwierdzającego kwalifikacje zawodowe na poziomie technika w następujących specjalnościach:


• technik inżynierii środowiska i melioracji,
• technik budownictwa,
• technik melioracji wodnych,
• technik budownictwa wodnego,
• technik budownictwa wodnomelioracyjnego.


Koniecznie jest wówczas odbycie czteroletniej praktyki na budowie.