Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej - co dają?


Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej – co dają?

 

Oferta: Program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2018 w wersji na komputer oraz w wersji na telefon. Dodatkowo każda z wersji posiada PROGRAM EGZAMIN USTNY. Wrażenia osób, które już są po egzaminie na uprawnienia budowlane znajdziesz na podstronie Opinie. Zobacz także jakie przygotowaliśmy promocje do zakupu naszych kluczy licencyjnych.

 

Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej mogą być wydane do projektowania lub do kierowania robotami budowlanymi. W obu przypadkach uprawnienia mogą być wydane bez ograniczeń lub z ograniczeniami. Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej pozwalają na prowadzenie prac związanych z obiektem budowlanym w odniesieniu do jego konstrukcji oraz architektury obiektu. Dzięki nim można wykonywać samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.

 

Uprawnienia budowlane bez ograniczeń

Osoba posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń może:


• kierować robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym w odniesieniu do konstrukcji obiektu,
• kierować robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym w odniesieniu do architektury obiektu.
Jedynie ten rodzaj uprawnień pozwala na wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w aż dwóch specjalnościach.

Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w ograniczonym zakresie

 

Osoba posiadająca uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej może kierować pracami budowlanymi obiektów budowlanych, których:


• kubatura nie przekracza 1000 metrów sześciennych,
• wysokość wynosi do 12m nad poziomem terenu,
• rozpiętość elementów konstrukcyjnych wynosi maksymalnie 6m, a wysięg wsporników maksymalnie 2m.


Ponadto budynki te mogą mieć maksymalnie 3 kondygnacje naziemne, których wysokość nie może przekraczać 4,8m. Obiekty muszą być posadowione na głębokości do 3m poniżej poziomu terenu i wyłącznie na stabilnym gruncie nośnym. Nie mogą zawierać elementów wstępnie sprężanych na budowie i nie mogą wymagać uwzględnienia wpływu eksploatacji górniczej.


Osoba posiadająca uprawnienia w ograniczonym zakresie może wykonywać samodzielne funkcje techniczne w budownictwie wyłącznie w podanym zakresie. Ograniczenia te, w przypadku osób posiadających tytuł inżyniera środowiska, nie odnoszą się do melioracji wodnych i obiektów budowlanych gospodarki wodnej.