Warunki techniczne 2018


Warunki techniczne 2018

 

Od 1 stycznia 2018 roku obowiązuje nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim muszą odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie. Jeden z zapisów dotyczy budynków na granicy działki. Taki obiekt może przylegać do ściany budynku znajdującego się na sąsiedniej działce tylko wtedy, gdy jego wysokość jest zgodna z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub planem miejscowym obowiązującym na danym terenie. Możliwość budowy nowego budynku, który będzie przylegał do ślepej ściany obiektu stojącego na granicy działki, to jeden ze sposobów intensyfikacji zabudowy. Taka budowa jest dozwolona od 1 stycznia 2018 i dotyczy zarówno zabudowy jednorodzinnej, jak i zabudowy innego typu.

 

Oferta: Program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2018 w wersji na komputer oraz w wersji na telefon. Dodatkowo każda z wersji posiada PROGRAM EGZAMIN USTNY. Wrażenia osób, które już są po egzaminie na uprawnienia budowlane znajdziesz na podstronie Opinie. Zobacz także jakie przygotowaliśmy promocje do zakupu naszych kluczy licencyjnych.


W nowelizacji uwzględniono zapis, który reguluje minimalną odległość stanowisk postojowych dla pojazdów innych niż osobowe od granicy działki i okien budynków, które przeznaczone są dla ludzi. Ponadto w rozporządzeniu określono minimalne wymiary stanowisk postojowych i zwiększono szerokość stanowiska postojowego dla auta osobowego z 2,3m do 2,5m. Ze względu na problemy interpretacyjne określono również wymaganą odległość krawędzi takiego stanowiska od ściany w garażu i słupa. W określonych przypadkach dopuszczono tworzenie jednego lub dwóch stanowisk dla aut osobowych bez zachowania minimalnych odległości. Zapis ten dotyczy przede wszystkim budownictwa wielorodzinnego i jednorodzinnego.
W nowelizacji ustawy ustalono też minimalną powierzchnię użytkową mieszkania, która obecnie musi wynosi 25mkw. Zrezygnowano również ze sztywnych przepisów, które określają minimalne wymiar lub powierzchnie pomieszczeń znajdujących się w lokalu mieszkalnym. Dzięki temu możliwa jest większa swoboda projektowania oraz aranżacji mieszkań, a jednocześnie zachowany jest właściwy standard użytkowania. Zmianie uległy także przestarzałe przepisy, które determinowały wyposażenie kuchni, nakładały na projektantów konieczność zapewniania w łazience miejsca na pralkę automatyczną oraz uniemożliwiały projektowanie aneksów kuchennych połączonych z pokojem w mieszkaniach jednopokojowych.