Wpis budynku do rejestru zabytków


Wpis budynku do rejestru zabytków

 

Zabytki stanowią świadectwo minionej epoki. W szeroko pojętym interesie społecznym jest to by zachować je w jak najlepszym, autentycznym stanie. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, dokładnie definiuje co określa się mianem zabytków oraz w jaki sposób podlegają one ochronie.

 

W myśl tej ustawy jedną z form opieki jest wpisanie obiektu do rejestru zabytków. Wojewódzki Konserwator Zabytków sprawuje pieczę nad obiektami wpisanymi do rejestru. Zgodnie z tą ustawą konserwator zabytków powinien przeprowadzać okresowe kontrole zabytków. Patrząc jednak na stan wielu zabytkowych budynków w Polsce można mieć spore wątpliwości co do jakości prac wykonanych przez konserwatora. Mnóstwo zabytkowych, historycznych i cennych obiektów popada w ruinę. W ostateczności stwarzają one ryzyko powstania katastrofy budowlanej i konieczna jest rozbiórka obiektów budowlanych.

 

Oferta: Program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2018 w wersji na komputer oraz w wersji na telefon. Dodatkowo każda z wersji posiada PROGRAM EGZAMIN USTNY. Wrażenia osób, które już są po egzaminie na uprawnienia budowlane znajdziesz na podstronie Opinie. Zobacz także jakie przygotowaliśmy promocje do zakupu naszych kluczy licencyjnych.

 

Wpis do rejestru rodzi liczne konsekwencje
Wpisanie obiektu do rejestru zabytków pociąga za sobą liczne konsekwencje. Z całą pewnością rodzaj możliwych prac budowlanych i remontowych jest ograniczony. Na właściciela obiektu spoczywa obowiązek odpowiedniego zabezpieczenia i utrzymania budynku w jak najlepszym stanie, tak by nie traciła ona na swojej wartości. Zamiar prowadzenia prac remontowych i budowlanych powinien być zgłoszony u wojewódzkiego konserwatora zabytków. Rzecz jasna to nie wystarczy. W odpowiednim Starostwie Powiatowym należy również uzyskać pozwolenie budowlane. Konserwator zabytków zanim udzieli zgody na prowadzone prace remontowe może wydać specjalne zalecenia odnoszące się do zakresu możliwych do wykonania prac.

 

Konserwator zabytków
Ochrona zabytków na celu ma więc pozostawienie budynku w jak najbardziej pierwotnym stanie. Konserwator zabytków nie może więc wydać zgody na planowane prace ociepleniowe. Często w ten sposób zakrywane są przepiękne, bogate w detale elewacje. Konserwator zabytków może też nie wyrazić zgody na wymianę okien drewnianych na plastikowe. Z drugiej jednak strony wpis do rejestru zabytków może też przynieść pewne korzyści. Można bowiem starać się o dotację na przeprowadzenie niektórych prac remontowych.

Oprócz usług detektywistycznych świadczyny także pomoc w zakresie ochrony mienia prywatnego, firmowego oraz ochrony dużych imprez. Nasza agencja współpracowała z najlepszymi firmami w całej Polsce. Zyskaliśmy sobie wiernych klientów także wśród polityków i ludzi show businessu.

 

Aby cały czas utrzymywać najwyższe standardy naszych usług, nasi pracownicy, oprócz zdobywania praktycznego doświadczenia w trakcie wykonywania obowiązków, podnoszą swoje kwalifikacje poprzez częste szkolenia branżowe. Rocznie wykonujemy ponad 1000 zleceń, co w połączeniu ze świetnie wyszkoloną kadrą stawia nas w czołówce europejskich agencji detektywistyczno - ochroniarskich.

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby każdy z naszych pracowników był dokładnie sprawdzoną i kompetentną osobą, cieszącą się nieposzlakowaną opinią, ponieważ od samego początku naszej działalności chcemy być dla Państwa godnym zaufania partnerem.

 

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług!