Wyburzenia w budownictwie pełnią bardzo ważną rolę


Uprawnienia budowlane w specjalności wyburzeniowej

Wyburzenia w budownictwie pełnią bardzo ważną rolę. Są to najczęściej prace bardzo spektakularne, a jednocześnie niebezpieczne i wiążące się z dużym ryzykiem. Wyburzenia mogą być stosowane do wszystkich rodzajów obiektów, które nie powinny już istnieć. Dotyczy to zarówno budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, a także wszystkich rodzajów obiektów inżynieryjnych, takich jak mosty, wiadukty, tamy, a także kominy. Wyburzenia mogą być prowadzone prewencyjnie, aby wyeliminować zagrożenie spowodowane utratą stabilności obiektu, jak również w celu zwolnienia miejsca na nową inwestycję. Aby móc prowadzić wyburzenia największych i najbardziej skomplikowanych obiektów, należy posiadać uprawnienia budowlane w specjalności wyburzeniowej bez ograniczeń. Pozwalają one nam projektować prace wyburzeniowe oraz sprawować nad nimi nadzór. To zadanie bardzo wymagające, w którym ważna jest umiejętność przewidzenia kierunku upadku budowli, a także rozebraniu jej w sposób kontrolowany i nie zagrażający otoczeniu.