Wyłaz dachowy - dlaczego jest potrzebny?


Wyłaz dachowy – dlaczego jest potrzebny?

 

Wyłaz dachowy pozwala w łatwy sposób dostać się na dach w celu wymiany czy konserwacji pokrycia dachowego lub konserwacji komina. Projektując wyjście na dach i wybierając odpowiedni wyłaz, należy wziąć pod uwagę zarówno nachylenie dachu, jak i jego pokrycie. W przypadku, gdy pochylenie dachu jest większe niż 25% lub dach pokryty jest materiałem tłukącym, np. dachówką betonową lub ceramiczną, oprócz wyłazu dachowego niezbędne jest zaprojektowanie stałego dojścia do kominów, anten radiowych i telewizyjnych oraz urządzeń technicznych. Dojścia te na dachu o kącie nachylenia większym niż 25% muszą mieć zabezpieczenie przed poślizgiem. Dla dachów o spadku wynoszącym ponad 100% konieczne jest zamontowanie stałych uchwytów, pozwalających na zaczepienie lin bezpieczeństwa. Zamiast nich można zamontować bariery ochronne nad dolną krawędzią dachu.
Wbudowanie wyłazu w dach nie wymaga ingerowanie w jego strukturę, ponieważ najczęściej jest on umieszczany między krokwiami. Wyłaz można też zamontować w gotowym dachu, choć jest to dość pracochłonne, ponieważ konieczne jest usunięcie części pokrycia oraz znajdujących się pod nim warstw izolacyjnych – zdecydowanie nie należy tego wykonywać samodzielnie. Znacznie lepszym rozwiązaniem jest montaż wyłazu podczas wznoszenia dachu. Wyłaz należy umieścić jak najbliżej komina, aby maksymalnie skrócić drogę potrzebną do jego przejścia. W przypadku, gdy wyłaz musi być zamontowany w oddaleniu od komina, należy poprowadzić do niego ścieżkę ze stopni.

 

Oferta: Program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2018 w wersji na komputer oraz w wersji na telefon. Dodatkowo każda z wersji posiada PROGRAM EGZAMIN USTNY. Wrażenia osób, które już są po egzaminie na uprawnienia budowlane znajdziesz na podstronie Opinie. Zobacz także jakie przygotowaliśmy promocje do zakupu naszych kluczy licencyjnych.


Wyłazy dachowe mogą mieć różne wymiary – najmniejsze mają szerokość zaledwie 40cm. Konstrukcją oraz wyglądem przypominają okna połaciowe. Ich ościeżnice mogą być wykonane z drewna lub PCW. Wraz z wy6łazem montowany jest kołnierz uszczelniający. Rodzaj wyłazu musi być dostosowany do pomieszczenia, w którym będzie się znajdować. Wyłazy dachowe ciepłe, wyposażone w termoizolacyjne szyby, nadają się do pomieszczeń ogrzewanych i użytkowych. Wyłazy dachowe zimne, wyposażone w szyby zwykłe, można montować w pomieszczeniach nieogrzewanych.