Wytyczenie fundamentów budowlanych


Fundamenty
Wszystkie prace fundamentowe powinny być wykonane zgodnie z założeniami projektowymi i to dopiero po odbiorze przez inspektorat podłoża gruntowego, czyli tak zwanym formalnym stwierdzeniu jego przygotowania i przydatności do prowadzenia robót betonowych. Fakt ten musi być potwierdzony wpisem w dzienniku budowy. Zalecenie to dotyczy szczególnie podpiwniczonych budynków lub wymagających zastosowania drenażu. Wtedy stopy i ławy najlepiej zrobić w tradycyjny sposób, oznacza to tak zwane deskowanie (dawniej szalunek). Jednak w budynkach, które nie są podpiwniczone i na gruntach przepuszczalnych zwykle bardziej opłaca się wykonać fundamenty płytkie oszczędnościowe – tylko 50 cm poniżej poziomu terenu.

 

Oferta: Program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2018 w wersji na komputer oraz w wersji na telefon. Dodatkowo każda z wersji posiada PROGRAM EGZAMIN USTNY. Wrażenia osób, które już są po egzaminie na uprawnienia budowlane znajdziesz na podstronie Opinie. Zobacz także jakie przygotowaliśmy promocje do zakupu naszych kluczy licencyjnych.

 

Wytyczenie fundamentów jest to pierwsza czynność, która polega na wyznaczeniu w terenie i trwałym oznakowaniu wszystkich osi geometrycznych i charakterystycznych punktów budynku projektowanego. Przy budowie jednorodzinnego domku zwykle wykonuje się tak zwane ławy drutowe.


Oznacza to, że w odległości minimum 50 cm poza krawędziami skarp przyszłych wykopów wbija się paliki, przybija do nich wypoziomowane deski, a następnie wyznacza osie za pomocą mocno napiętego stalowego drutu. Bardzo istotne przy tym jest fakt, że nie wolno używać sznurka lub żyłki. Ławy drutowe dają możliwość precyzyjnego odmierzenia i kontroli wszystkich wymiarów na płaszczyźnie. Jednak do określenia wysokości na przykład posadowienia, potrzebny jeszcze jest tak zwany reper – trwale oznakowany punkt odniesienia, od którego będą odmierzane wszystkie wymiary wysokościowe.


Musi znajdować się poza obrębem prowadzonych robót, w miejscu nienarażonym na osiadanie. Do tego celu wykorzystuje się np. sąsiadujące budynki murowane, słupy elektryczne czy włazy studzienek kanalizacyjnych, czyli punkty stałe, które łatwo powiązać z terenową osnową geodezyjną.


Jak widać położenie fundamentów to nie proste zadanie i wymaga odpowiedniej wiedzy oraz umiejętności. Dlatego też muszą je wykonywać specjaliści z odpowiednią wiedzą.