Zadania i obowiązki powiatowego inspektora nadzoru powiatowego


Obowiązki powiatowego inspektora nadzoru budowlanego

 

Każdy, kto kiedykolwiek zetknął się z budową domu albo innej budowli, miał do czynienia z organami nadzoru budowlanego. Osobą, która bezpośrednio nadzoruje obiekty budowlane, jest powiatowy inspektor nadzoru budowlanego.

 

Oferta: Program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2018 w wersji na komputer oraz w wersji na telefon. Dodatkowo każda z wersji posiada PROGRAM EGZAMIN USTNY. Wrażenia osób, które już są po egzaminie na uprawnienia budowlane znajdziesz na podstronie Opinie. Zobacz także jakie przygotowaliśmy promocje do zakupu naszych kluczy licencyjnych.

 

Kto może prowadzić nadzór budowlany?

 

Według Ustawy Prawo Budowlane prawo do prowadzenia nadzoru budowlanego posiadają powiatowy inspektor nadzoru budowlanego, wojewoda przy pomocy wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego, jako kierownika wojewódzkiego nadzoru budowlanego, wchodzącego w skład zespolonej administracji wojewódzkiej oraz Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.

 

Zadania i obowiązki powiatowego inspektora nadzoru powiatowego.

 

Organem nadzoru budowlanego najniższego szczebla jest powiatowy inspektor nadzoru budowlanego. Jego działania sprowadzają się głównie do zadań z zakresu kontroli i inspekcji, tak w czasie trwania budowy, jak podczas późniejszych prac porządkujących i związanych z utrzymaniem obiektu w dobrym stanie technicznym.
Podstawowe wykonywane zadania inspektora nadzoru budowlanego to przede wszystkim:


-kontrola obiektu budowlanego w całości lub jego części,
-sprawdzanie, w jakim stanie kontrolowany utrzymuje obiekt budowlany,
-wydawanie rozporządzeń dotyczących usuwania nieprawidłowości znalezionych na budowie,
-wydawanie postanowienia o wstrzymaniu robót budowlanych,
-kontrola dokumentów dotyczących budowy,
-przyjmowanie zawiadomień o stanie zagrożenia na obiekcie budowlanym.

 

Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego jest upoważniony do wstępu na teren budowy. Właściciel obiektu ma obowiązek udostępnić inspektorowi swobodne poruszanie się po placu budowy i wykonywanie swoich zadań. Podczas kontroli inwestor ma prawo brać udział we wszystkich czynnościach kontrolnych inspektora oraz wglądu do akt sprawy.

 

Jakie są najczęstsze uchybienia budujących?

 

Do największych błędów podczas trwania budowy zaliczyć można: samowole budowlane, brak zgłoszenia rozpoczęcia budowy, nieprawidłowa odległość budowli od nieruchomości sąsiada czy błędy przy ulokowaniu przydomowej oczyszczalni ścieków.