Zadania kierownika budowy w zakresie przestrzegania bezpieczeństwa na budowie


Zasady bezpieczeństwa pracy na budowie

Praca na budowie jest pracą specyficzną i stosunkowo niebezpieczną. Z tego względu zarówno Prawo budowlane, jak i Kodeks pracy, zawierają szereg przepisów, które mówią o zasadach przestrzegania bezpieczeństwa pracy na budowie. Co więcej, prawo budowlane stanowi również, że dotyczą one nie tylko pracowników niższego szczebla, ale również wszystkich uczestników na przestrzeni całego procesu inwestycyjnego. Osobą, która odpowiada bezpośrednio za to, jak i koordynowanie działań budowlanych, jest natomiast kierownik budowy.

 

Oferta: Program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2018 w wersji na komputer oraz w wersji na telefon. Dodatkowo każda z wersji posiada PROGRAM EGZAMIN USTNY. Wrażenia osób, które już są po egzaminie na uprawnienia budowlane znajdziesz na podstronie Opinie. Zobacz także jakie przygotowaliśmy promocje do zakupu naszych kluczy licencyjnych.

 

Zadania kierownika budowy w zakresie przestrzegania bezpieczeństwa na budowie

Kierownik budowy nie musi jednak pełnić także funkcji koordynatora bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia na budowie. Na stanowisko koordynatora może powołać wybranego przez siebie pracownika. Musi jednak pamiętać o tym, że powierzenie tej funkcji innej osobie w żadnym wypadku nie zwalnia go z odpowiedzialności za zachowanie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Aby zostać takim koordynatorem, należy posiadać wiedzę na temat zasad realizacji projektów budowlanych oraz rozległe doświadczenie w tym zakresie. Zarówno kierownik budowy, jak i osoba przez niego powołana na stanowisko koordynatora bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, są odpowiedzialni za przypadki niedopełnienia obowiązków lub też narażenie pracowników na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. Obie podleją wówczas podlega karze grzywny lub też pozbawienia wolności.

 

Podstawowe zasady bezpieczeństwa na budowie

Każdy pracownik, biorący udział w przedsięwzięciu i wykonujący poszczególne roboty budowlane, musi wiedzieć, co powinien zrobić w razie wypadku lub ewakuacji. Powinien również znać wszystkie najważniejsze punkty, takie jak biuro kierownika budowy lub też miejsce składowania narzędzi. Poza tym obowiązkiem wszystkich pracowników jest też używanie ochronnej odzieży, obuwia, a także akcesoriów, takich jak: kaski, nauszniki ochronne, okulary, a także specjalne rękawice. Na wysokościach muszą być natomiast zabezpieczani przy pomocy pasów bezpieczeństwa.