Zagrożenia na budowie - jak ich unikać


Zagrożenia na budowie - jak ich unikać

 

Budownictwo to dziedzina, w której pracownicy są szczególnie narażeni na niebezpieczne sytuacje, mogące prowadzić niejednokrotnie do utraty zdrowia, a nawet życia. Słyszy się nieraz w mediach o groźnych wypadkach podczas pracy na budowie. Dlatego też zachowanie na co dzień zasad bezpieczeństwa i higieny pracy jest ogromnie ważne. Każdy zatrudniony powinien więc przejść odpowiednie szkolenie w zakresie bhp. Podkreślić jednak trzeba, że bhp na budowie powinni przestrzegać nie tylko pracownicy, ale także pojawiający się tam często zewnętrzni usługodawcy czy osoby wizytujące.

 

Oferta: Program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2018 w wersji na komputer oraz w wersji na telefon. Dodatkowo każda z wersji posiada PROGRAM EGZAMIN USTNY. Wrażenia osób, które już są po egzaminie na uprawnienia budowlane znajdziesz na podstronie Opinie. Zobacz także jakie przygotowaliśmy promocje do zakupu naszych kluczy licencyjnych.

 

Największe zagrożenia na budowie

 

Wśród najczęściej występujących niebezpiecznych sytuacji mogących spowodować urazy, wymienić można niezachowanie zasad bhp podczas pracy przy urządzeniach mechanicznych poruszających się lub wirujących. Niebezpieczeństwo stwarzają również ostre wystające elementy i śliskie powierzchnie. Ogromnym zagrożeniem mogą być też spadające z wysokości elementy. Takie zagrożenia na budowie mogą być spowodowane nie tylko nie przestrzeganiem zasad bhp, zdarzają się bowiem sytuacje, których przewidzieć nie można, związane na przykład z awarią urządzeń czy instalacji elektrycznych lub gazowych. Ich konsekwencją może być niebezpieczny w skutkach wybuch. Mówimy wtedy o katastrofie budowlanej.
W tym miejscu nie sposób nie wspomnieć o największej katastrofie budowlanej w Polsce, jaką było zawalenie się dachu hali Międzynarodowych Targów Katowickich, w której wiele osób poniosło śmierć. Oczywiście w tym przypadku, był to już funkcjonujący budynek i nie chodziło o wybuch, jednak zaniechania podczas budowy hali oraz wady powstałe już na etapie jej projektu przyczyniły się do tej ogromnej tragedii.

 

Inne niebezpieczeństwa

 

Na budowie może występować wiele innych czynników szkodliwych, które mogą mieć wpływ na zdrowie pracowników:


- hałas;
- drgania mechaniczne;
- nieprawidłowe oświetlenie;
- niska temperatura;
- wysoka wilgotność powietrza;
- podnoszenie i przenoszenie ciężarów;
- stres
- czynniki chemiczne.


Dobra organizacja pracy, kontrola stanowisk, a przede wszystkim przestrzeganie zasad bhp na budowie pozwoli na zmniejszenie, a nawet wyeliminowanie wielu zagrożeń.