Zagrożenia związane z betonowaniem zimą


Prawidłowa pielęgnacja betonu

 

Młody beton zawsze wymaga prawidłowej pielęgnacji, do której zalicza się zabezpieczenie przed utratą wody, nadmiernym nagrzaniem czy przemrożeniem. Ułożenie i zagęszczenie odpowiednią mieszanką betonową nie wystarczy, aby otrzymać dobry beton w konstrukcji. Pielęgnacja jest szczególnie ważna na początku twardnienia betonu. Jej brak lub niewłaściwe zastosowanie może spowodować obniżenia trwałości i jakości betonu, a tym samym całej konstrukcji. Czynności pielęgnacyjne muszą zapewnić betonowi ochronę przed:


• zbyt wysoką lub zbyt niską temperaturą otoczenia,
• zbyt niską wilgotnością,
• wiatrem,
• przemarzaniem powierzchni lub całej konstrukcji betonowej,
• intensywnymi opadami, zwłaszcza gdy beton jest nadal plastyczny.

 

Oferta: Program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2018 w wersji na komputer oraz w wersji na telefon. Dodatkowo każda z wersji posiada PROGRAM EGZAMIN USTNY. Wrażenia osób, które już są po egzaminie na uprawnienia budowlane znajdziesz na podstronie Opinie. Zobacz także jakie przygotowaliśmy promocje do zakupu naszych kluczy licencyjnych.


W okresie letnim pielęgnacja betonu polega przede wszystkim na zapewnieniu odpowiedniej wilgotności, dzięki której elementy zyskują ochronę przed utratą wody na skutek jej odparowywania z powierzchni danego elementu. Do prawidłowych metod pielęgnacji betonu w okresie letnim zalicza się:


• odpowiednie dobranie składu mieszanki, np. zastosowanie domieszek chemicznych, które opóźniają wiązanie betonu,
• pielęgnację wodną, polegającą na zraszaniu powierzchni betonu za pomocą mgiełki wodnej oraz utrzymywaniu mokrej powierzchni betonu,
• pokrywaniu powierzchni betonu mokrymi matami, zapewniającymi zabezpieczenie przed wysychaniem,
• układaniu na powierzchni mokrego betonu folii budowlanej, którą należy przymocować przy złączach i krawędziach,
• stosowaniu specjalistycznych preparatów pielęgnujących.


Podczas przeprowadzania prac betonowych zimą należy pamiętać, że betom musi uzyskać w krótkim czasie właściwą wytrzymałość – zanim ulegnie zamrożeniu. Właśnie dlatego konieczne jest podjęcie działań zmniejszających negatywne skutki oddziaływania mrozu, a to oznacza:
• dobór odpowiednich składników mieszanki, np. specjalistycznych domieszek chemicznych, które przyspieszają wiązanie betonu,
• ochronę cieplną świeżego betonu,
• podgrzewanie betonu,
• stosowanie odpowiednich, zaizolowanych szalunków,
stosowanie cieplaków.