Zalety i wady stropów gęstożebrowych


Zalety i wady stropów gęstożebrowych

 

Stropy gęstożebrowe są najczęściej stosowane w budownictwie jednorodzinnym. Składają się z lekkich, gęsto rozstawionych stalowo-ceramicznych lub stalowo-betonowych belek. Przestrzenie między belkami zwykle mają szerokość 60cm i wypełniane są za pomocą pustaków z lekkiego betonu lub ceramicznych. Zarówno materiał, jak i kształt oraz wymiary pustaków są różne w zależności od producenta. Końce bele kotwione są w wieńcu stropowym, dzięki czemu zbrojenie belek i wieńca zostaje połączone. Górną powierzchnię stropu pokrywa się mieszanką betonową, którą wypełnia się również wieniec. Mieszanka mieszczona na stropie nazywana jest nadbetonem, a jego grubość oraz klasa są dokładnie określone w projekcie.

 

Oferta: Program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2018 w wersji na komputer oraz w wersji na telefon. Dodatkowo każda z wersji posiada PROGRAM EGZAMIN USTNY. Wrażenia osób, które już są po egzaminie na uprawnienia budowlane znajdziesz na podstronie Opinie. Zobacz także jakie przygotowaliśmy promocje do zakupu naszych kluczy licencyjnych.


W przypadku stropów o rozpiętości przekraczającej 4-4,5m konieczne jest wykonanie tzw. żeber rozdzielczych, czyli dodatkowych belek, które są umiejscowione prostopadle do belek stropowych. Zadaniem żeber rozdzielczych jest zapobieganie niezależnemu uginaniu się belek w wyniku obciążenia. Tego typu ugięcia, nazywane klawiszowaniem, powodują pękanie tynku na spodzie stropu. Zjawisko klawiszowania można zmniejszyć za pomocą warstwy nadbetonu, który usztywnia konstrukcję i wiąże ze sobą poszczególne belki. W miejscu, w którym opierają się murowane ściany dziełowe biegnące równolegle do desek, niezbędne jest ułożenie dwóch belek obok siebie w celu usztywnienia stropu.


Do zalet stropów gęstożebrowych zalicza się łatwo dostępne elementy, ponieważ są one produkowane przez wiele firm, w tym również lokalnych. Ponadto technologia budowy jest znana wielu wykonawcom, a montaż jest stosunkowo łatwy i nie wymaga stosowania ciężkiego sprzętu. Wadą rozwiązania jest trudność wykonania w przypadku dachów o skomplikowanych kształtach. Ponadto wykonanie stropu gęstożebtowego jest dość pracochłonne zwłaszcza ze względu na konieczność podparcia do czasu pełnej wytrzymałości stropu. Wadą jest także skłonność do klawiszowania i gorsza izolacyjność akustyczna w porównaniu do prefabrykowanych płyt kanałowych i betonowych stropów monolitycznych.