Zmiany dla kandydatów do zawodu architekta


Zmiany dla kandydatów do zawodu architekta

 

Droga do zawodu architekta nie jest łatwa. Najpierw trzeba ukończyć pięcioletnie studia kończące się nadaniem tytułu magistra inżyniera architektury. W następnej kolejności trzeba odbyć co najmniej trzyletnią praktykę w zawodzie architekta i zostać członkiem Izby Architektów.

 

Oferta: Program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2018 w wersji na komputer oraz w wersji na telefon. Dodatkowo każda z wersji posiada PROGRAM EGZAMIN USTNY. Wrażenia osób, które już są po egzaminie na uprawnienia budowlane znajdziesz na podstronie Opinie. Zobacz także jakie przygotowaliśmy promocje do zakupu naszych kluczy licencyjnych.

 

W roku 2017 nastąpiły też pewne zmiany dla kandydatów chcących zdobyć ten zawód. Przed rokiem 2017 procedura nadawania uprawnień budowlanych architektom oraz inżynierom była taka sama. Obecnie architekt uprawnienia zdobywa w postaci dwustopniowej. Nowelizacja poszerza ponadto uprawnienia architekta. Architekt może również pełnić funkcję kierownika budowy. Zmienił się również okres odbycia praktyk.

 

Jakie wymogi trzeba spełnić by zostać architektem?
Pierwszym podstawowym wymogiem jest zdobycie odpowiedniego wykształcenia. Kandydat na architekta musi więc ukończyć studia architektoniczne pierwszego i drugiego stopnia. Następnie powinien odbyć sześciomiesięczną praktykę z zakresu wykonywania projektów inwestycyjnych oraz opracowań projektowych. Kolejny krok to zdanie egzaminu z teorii przepisów prawnych oraz z praktyki zastosowania zdobytej wiedzy. Wszystkie te wymogi należy wypełnić jeśli architekt stara się o uprawnienia pierwszego stopnia.

 

Uprawnienia drugiego stopnia
Sprawą oczywistą jest więc to, że zdobycie uprawnień drugiego stopnia jest możliwe dopiero wtedy gdy kandydat zdobędzie uprawnienia pierwszego stopnia. Kolejnym krokiem do zdobycia jeszcze większych uprawnień jest odbycie półtorarocznej praktyki projektowej oraz półroczne praktyki na budowie. Zdobyta wiedza oraz umiejętności na praktykach będą ponadto weryfikowane przez Krajową Radę Izby Architektów. Na koniec, tak jak przy uprawnieniach pierwszego stopnia należy zdać egzamin ustny oraz pisemny.

 

Dlaczego droga do zdobycia uprawnień architektonicznych jest tak długa? Według eksperta z Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektów mnóstwo uczelni wyższych kształci przyszłych architektów na niedostatecznym poziomie. Konstruktor właściwą wiedzę oraz umiejętności zdobywa dopiero poprzez praktyki zawodowe.