Uprawnienia budowlane - blog

16.11.2020

Zmiany kierunku drutów

Zmiany kierunku drutów Według M. Montagnona w naciągarkach typu Freyssineta z 1943 r. na 12 drutów 0 5 opór sprężyny…

16.11.2020

Relaksacja naprężeń

Relaksacja naprężeń Relaksację naprężeń wywołanych tymi odkształceniami (tzn. samonaprężeń) obliczamy jak dla ustroju jednorodnego, opierając się na twierdzeniu II. Rozważmy…

16.11.2020

Rozwiązania ścisłe

Rozwiązania ścisłe Rozwiązania ścisłe dla ustrojów hiperstatycznych otrzymuje się w postaci układów równań całkowych lub różniczkowych, których rozwiązanie nastręcza z…

16.11.2020

Wpływ uzbrojenia

Wpływ uzbrojenia Pomijając wpływ uzbrojenia współodkształcającego się z betonem, możemy przyjąć w przybliżeniu, że również odwrotnie, siła zaczepiona w poziomie…

16.11.2020

Badania relaksacji złagodzonej

Badania relaksacji złagodzonej Gdy długość próbki (która ma być stała) zwiększa się, zostaje włączony kontakt i silnik zwalnia odpowiednio naciąg…

16.11.2020

Techniczna granica relaksacji

Techniczna granica relaksacji Techniczną granicą relaksacji byłoby więc naprężenie, przy którym następuje spadek naprężenia 0,5% (lub 1%), względnie 3%, zgodnie…

16.11.2020

Podstawy fizykalne pełzania

Podstawy fizykalne pełzania Podstawy fizykalne pełzania i relaksacji stali są niezupełnie takie same. Metale wykazują w ogólności budowę polikrystaliczną, tzn.…

16.11.2020

Moduł sprężystości doraźnej

Moduł sprężystości doraźnej Moduł sprężystości doraźnej i opóźnionej odpowiadają reakcji sprężystej kolejno ciała tzw. pseudostałego (obejmującego wszystkie fazy wymienione na…

16.11.2020

Ziarna aktywnego materiału wiążącego

Ziarna aktywnego materiału wiążącego Ziarna aktywnego materiału wiążącego (cementu) tworzące następujące fazy: a) fazę krystaliczną, b) fazę koloidalną w postaci…

16.11.2020

Zależność pełzania

Zależność pełzania Najprościej można to zrobić przesuwając równolegle krzywą podstawową w ten sposób, aby początek jej posuwał się z góry…

16.11.2020

Modele reologiczne

Modele reologiczne Przez łączenie elementów w różny sposób otrzymujemy tzw. modele reologiczne. Tak np. najprostsze połączenie szeregowe stanowi model Maxwella,…

16.11.2020

Znaczenie zjawisk Teologicznych

Znaczenie zjawisk Teologicznych W ustrojach niesprężonych nie istnieje potrzeba takiego rozszerzenia założeń, gdyż nie występują w nich na ogół trwale…

16.11.2020

Straty odkształcenia sprężystego

Straty odkształcenia sprężystego Straty odkształcenia sprężystego są następstwem skrócenia sprężystego betonu przy wprowadzeniu siły sprężającej. W przypadku kablobetonu (naciąg w…

16.11.2020

Siły sprężające

Siły sprężające Siły sprężające wprowadzamy w ustrój najczęściej przez naciągnięcie stalowego uzbrojenia, bądź to przed stwardnieniem betonu, w oparciu o…

16.11.2020

Uzbrojenie sprężające

Uzbrojenie sprężające Prócz uzbrojenia sprężającego mamy również do czynienia z niesprężonym uzbrojeniem pomocniczym, o charakterze uzbrojenia „czynnego” statycznie, konstrukcyjnego i…

16.11.2020

Uzbrojenie podłużne

Uzbrojenie podłużne Uzbrojenie podłużne nie naprężone w strefie rozciąganej stosujemy wyjątkowo w tych przypadkach, gdy samo uzbrojenie sprężające nie pozwala…

16.11.2020

Polska norma

Polska norma Polska norma PN-57/B-03320 przewiduje następujące minimalne grubości elementów: dla strunobetonu - 3 cm w środnikach i stopkach, 2…

16.11.2020

Zastosowanie szklanych lin sprężających

Zastosowanie szklanych lin sprężających Zastosowanie szklanych lin sprężających wydaje się na razie niedostatecznie opracowane do realizacji w skali przemysłowej, dalsze…

16.11.2020

Ustrój zespolony stalobetonowy

Ustrój zespolony stalobetonowy Przez obetonowanie stopki górnej dźwigara stalowego betonem ekspansywnym uzyskuje się wygięcie konstrukcji ku górze. Wielkość tego wygięcia…

16.11.2020

Sprężania termoelektryczne

Sprężania termoelektryczne Praktyczne przeprowadzenie sprężania termoelektrycznego. Pręt sprężający znajduje się w powłoce termoplastycznej, której nadmiar może wyciekać przez otwór w…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !