Uprawnienia budowlane - blog

09.01.2021

Dowolny punkt wykresu

Dowolny punkt wykresu Dowolny punkt wykresu charakteryzuje teoretyczny aktualny poziom działania postępu technicznego wyrażony w procentach kosztów K po upływie…

09.01.2021

Asortyment materiałów

Asortyment materiałów Opierając się na stypizowanych elementach konstrukcyjno-budowlanych i ustalonym asortymencie materiałów, należy przystąpić do opracowania i zbadania najwłaściwszych metod…

09.01.2021

Kryteria skuteczności typizacji

Kryteria skuteczności typizacji W oparciu o wieloletnie doświadczenia uzyskane w dziedzinie budownictwa wiejskiego zarówno w projektowaniu jak i wykonawstwie, można…

09.01.2021

Przesłanki techniczne

Przesłanki techniczne Na pewno istnieją przesłanki techniczne i ekonomiczne przesądzające o celowości zastosowania elementów prefabrykowanych umożliwiających montaż różnych zestawów budynków…

09.01.2021

Zmienność cech

Zmienność cech Zmienność cech w poszczególnych typach musi być na tyle rozsądnie dobrana, by przedziały pomiędzy nimi nie były zbyt…

09.01.2021

Formowanie

Formowanie Zjawisko to wynika z faktu, że zanim będziemy w stanie spostrzec części, spostrzeżemy całość formy. Zatem rozróżniamy formy na…

09.01.2021

Ilość kombinacji

Ilość kombinacji Zwiększająca się ilość kombinacji narastających w całe układy tych najprostszych „praform” geometrycznych utworzyła splot upodobań, uprzywilejowań i niechęci,…

09.01.2021

Systematyka przedmiotów

Systematyka przedmiotów Systematyka przedmiotów podlegających typizacji pozwala przy każdorazowym rozpatrywaniu przedmiotu typizowanego określić jego współzależność z pozostałymi przedmiotami innych grup…

09.01.2021

Procesy technologiczne

Procesy technologiczne Dążenie do ujednolicenia technologicznych procesów wytwarzania elementów i wyrobów budowlanych metodami przemysłowymi na zasadzie długich serii powoduje konieczność…

09.01.2021

Gotowość dokumentacyjna

Gotowość dokumentacyjna Dotychczas za cel typizacji uważano częstokroć tzw. gotowość dokumentacyjną, w której widziano główną korzyść typizacji. W latach np.…

09.01.2021

Okres przejściowy

Okres przejściowy Wydaje się, iż w przypadku budynków realizowanych z konieczności na okres przejściowy należy zastosować konstrukcję możliwie lekką, rozbieralną,…

09.01.2021

Pełne zagospodarowanie obszarów wiejskich

Pełne zagospodarowanie obszarów wiejskich Pełne zagospodarowanie obszarów wiejskich wymaga bowiem podjęcia następujących prac: a) przystosowania gruntów do produkcji rolnej, a…

09.01.2021

Gotowość produkcyjna

Gotowość produkcyjna W warunkach nie może być mowy o pełnosprawnej gotowości produkcyjnej, co odbija się na wynikach końcowych produkcji i…

09.01.2021

Wielkość wsi podstawowej

Wielkość wsi podstawowej Wielkość wsi podstawowej odpowiada mniej więcej wielkości dotychczasowej gromady. Skupienie większej liczby ludności w obecnej wsi oraz…

09.01.2021

Rozproszenie budownictwa zagrodowego

Rozproszenie budownictwa zagrodowego Widoczną poprawę w strukturze zabudowy można osiągnąć przez zahamowanie dalszego Widoczną poprawę w strukturze zabudowy można osiągnąć…

09.01.2021

Przewidywane efekty

Przewidywane efekty Przewidywane efekty zastosowania postępu technicznego w budownictwie wiejskim (program uprawnienia budowlane na komputer). Istotnym efektem w wyniku zastosowania…

09.01.2021

Zużycie materiałów

Zużycie materiałów Często przez zwiększenie o kilka procent zużycia materiałów uzyskać można o kilkadziesiąt procent mniejsze koszty w robociźnie, organizacji…

09.01.2021

Wiejskie budownictwo

Wiejskie budownictwo Z uwagi na zarysowujący się w coraz większym stopniu kwalifikowanej rzemieślniczej, w zestawieniu z oczekującymi rosnącymi zadaniami inwestycyjnymi…

09.01.2021

Kapitalność budynków produkcyjnych

Kapitalność budynków produkcyjnych Przeszkodą we wprowadzaniu postępu technicznego i technologicznego nie mogą też być budynki zbyt masywne i zbyt trwałe,…

09.01.2021

Struktura nakładów inwestycyjnych

Struktura nakładów inwestycyjnych Struktura nakładów inwestycyjnych będzie ulegać w poszczególnych okresach wahaniom. Udział budownictwa inwentarskiego wzrośnie i osiągnie prawie połowę…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami