Uprawnienia budowlane - blog

04.05.2020

Stwierdzenie wpływu gatunku cementu

Stwierdzenie wpływu gatunku cementu Dla stwierdzenia wpływu gatunku cementu wykonano jedną serię prób na cemencie portlandzkim i drugą - na…

04.05.2020

Podstawowa wada przegubu Mesnagera

Podstawowa wada przegubu Mesnagera Podstawową wadą przegubu Mesnagera jest niezdolność przenoszenia większych sił ściskających (program uprawnienia budowlane na komputer). Rozpatrzmy…

04.05.2020

Przeguby z blach ołowianych

Przeguby z blach ołowianych Blachy ołowiane były od dawna używane w budowie sklepień kamiennych przy ich zwieraniu w ustroje trój…

04.05.2020

Powstanie współczesnych rodzajów przegubów

Powstanie współczesnych rodzajów przegubów Na powstanie współczesnych rodzajów przegubów i łożysk betonowych wpłynęły głównie następujące okoliczności: - poznanie wpływu ciężaru…

04.05.2020

Łożysko

Łożysko Łożysko złożone z trzech części: dwóch płyt i wałka lub wahacza ustawionego między nimi jest łożyskiem umożliwiającym w jednej…

04.05.2020

Oznaczenie sposobu przenoszenia oddziaływań

Oznaczenie sposobu przenoszenia oddziaływań Oznaczenie sposobu przenoszenia oddziaływań przez łożyska i przeguby polega na: -określeniu punktów, linij lub powierzchni, przez…

04.05.2020

Zaleta ustrojów wiszących

Zaleta ustrojów wiszących Zaletą ustrojów wiszących jest łatwy montaż, łatwa budowa. Przejście od konstrukcyj stalowych do betonowych umożliwia wykonanie montażu…

04.05.2020

Kontynuacja koncepcji

Kontynuacja koncepcji Kontynuacją koncepcji Ch. Rabuta, już po ostatniej wojnie, były ustroje A. Caquota o pomostach betonowych przenoszących poziome składowe…

04.05.2020

Akwedukt w Tempul

Akwedukt w Tempul W roku 1929 prof. Edward Toroja zbudował akwedukt w Tempul w Hiszpanii o rozpiętościach przęseł 16, 48…

04.05.2020

Przemiany ustrojów mostów wiszących

Przemiany ustrojów mostów wiszących Zaletą gospodarczą mostów wiszących jest też mały koszt ich utrzymania w porównaniu z mostami stalowymi, wskutek…

04.05.2020

Główna zaleta mostów wiszących

Główna zaleta mostów wiszących Główną zaletą mostów wiszących jest możność wykonywania kabli i zawieszeń bez rusztowań. Te ostatnie są potrzebne…

04.05.2020

Przemieszczenia pionowe pomostów

Przemieszczenia pionowe pomostów Na przemieszczenia pionowe pomostów utrzymywanych przez wieszaki pochyłe zakotwione w słupach ustawionych na podporach wpływa: - wydłużenie…

30.04.2020

Porównanie ustroju klasycznego

Porównanie ustroju klasycznego Porównanie ustroju klasycznego betonowych mostów wiszących z ustrojem Langera wskazuje, że ustroje te mają wszystkie cechy podobieństwa…

30.04.2020

Belki usztywniające

Belki usztywniające Belki usztywniające stanowią jedną całość z pomostem i mogą być przeto kształtowane nie jako dwie oddzielne belki obejmujące…

30.04.2020

Kable prowadzone zewnątrz betonu

Kable prowadzone zewnątrz betonu Wzdłuż kabli prowadzonych na zewnątrz betonu nie występują straty sił sprężających wywołanych przez tarcie. Łatwiej jest…

30.04.2020

Stosunek długości przęseł bocznych

Stosunek długości przęseł bocznych Stosunek długości przęseł bocznych do przęsła środkowego jest zwykle obierany tak, aby belki usztywniające wraz z…

30.04.2020

Cechy komunikacyjne

Cechy komunikacyjne Ogólną cechą komunikacyjną mostów wiszących jest mała zmienność ich wysokości ustrojowych w zależności od rozpiętości. Są to mosty…

30.04.2020

Mosty o dużych wzniesieniach sklepień

Mosty o dużych wzniesieniach sklepień W mostach o dużych wzniesieniach sklepień oddzielano pomost od sklepienia na całej rozpiętości przez słupki.…

30.04.2020

Zagadnienie stosunku sztywności pomostu

Zagadnienie stosunku sztywności pomostu Zagadnienie stosunku sztywności pomostu do sztywności sklepienia jest analogiczne do zagadnienia występującego w kształtowaniu mostów o…

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !