Uprawnienia budowlane - blog

18.02.2020

Koszty jednostkowe uprawnienia budowlane

Koszty jednostkowe uprawnienia budowlane Wobec wyższych kosztów jednostkowych konstrukcji cienkościennych ramownice cienkościenne o rozpiętości ponad 24 m mogą być droższe…

18.02.2020

Przekroje płatwi uprawnienia budowlane

Przekroje płatwi uprawnienia budowlane Przekroje płatwi zwymiarowano na zginanie w płaszczyźnie prostopadłej do połaci dachu (program uprawnienia budowlane na komputer).…

18.02.2020

Węzeł sklepienia uprawnienia budowlane

Węzeł sklepienia uprawnienia budowlane Węzeł sklepienia, w którym korytkowe elementy konstrukcyjne, wykonane z kształtowników profilowanych na zimno, są połączone za…

18.02.2020

Pokrycia dachowe uprawnienia budowlane

Pokrycia dachowe uprawnienia budowlane Pokrycia dachowe są realizowane najczęściej z lekkich płyt, jak np. blach aluminiowych, płyt warstwowych itp. Osobną…

18.02.2020

Stężenia dachowe uprawnienia budowlane

Stężenia dachowe uprawnienia budowlane Na rozwiązanie stężeń dachowych wywiera wpływ również rodzaj przekrycia: płatwiowe lub bezpłatwiowe. Gęsto rozstawione płatwie stanowią…

18.02.2020

Przykład konstrukcji uprawnienia budowlane

Przykład konstrukcji uprawnienia budowlane W ZSRR przeprowadzono studia techniczno-ekonomiczne nad wiązarami dachowymi o rozpiętości 18-r30 m, wykonanych całkowicie z kształtowników…

18.02.2020

Nośność rzeczywista uprawnienia budowlane

Nośność rzeczywista uprawnienia budowlane W przypadkach zbadania rzeczywistej nośności elementów można odstąpić od postanowień norm, dając np. mniejsze grubości spoin…

18.02.2020

Wiązary dachowe uprawnienia budowlane

Wiązary dachowe uprawnienia budowlane Zastosowanie kształtowników giętych z blach cienkich w wiązarach dachowych o rozpiętościach 6,00+15,00 m pozwala na najmniejsze…

18.02.2020

Płyta dachowa uprawnienia budowlane

Płyta dachowa uprawnienia budowlane Trójżebrowy kształtownik układa się również na płatwiach stalowych (program uprawnienia budowlane na komputer). Skrajne żebro, które…

18.02.2020

Obciążenie stropu uprawnienia budowlane

Obciążenie stropu uprawnienia budowlane   Przy tym samym łącznym obciążeniu stropu (własnym i użytkowym) uzyskuje się oszczędność na materiale wynoszącą…

18.02.2020

Zwichrzenie ścianek uprawnienia budowlane

Zwichrzenie ścianek uprawnienia budowlane W belkach zginanych o kilku środnikach należy sprawdzać możliwość zniekształcenia ich konturu, pojawiającego się jako zwichrzenie…

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !