Uprawnienia budowlane - blog

28.09.2020

Specjalne zagadnienia konstrukcyjne

Specjalne zagadnienia konstrukcyjne Możliwa jest również konstrukcja bez żeber skrajnych (płyta rozpięta między wspornikami), jak również zastosowanie płyty krzyżowo zbrojonej,…

25.09.2020

Ławy pod murami

Ławy pod murami Przybliżone obliczenie pozwoli jednak uchwycić rząd wielkości potrzebnego zbrojenia, a pewne doświadczenie konstruktora podyktuje ewentualne uzupełnienie zbrojenia…

25.09.2020

Pasmo środkowe fundamentu

Pasmo środkowe fundamentu Przy znaczniejszych różnicach sił w słupach sposób ten zmuszałby do stosowania bardzo długich, nieekonomicznych wsporników, toteż wówczas…

25.09.2020

Przemieszczenia i obroty

Przemieszczenia i obroty Przemieszczenia i obroty wyznacza się przy przyjęciu modelu podłoża Winklera-Zimmermanna. Jeśli konstrukcja połączona jest ze stopą fundamentową…

25.09.2020

Stopy prefabrykowane

Stopy prefabrykowane Dążenie do całkowitego wyeliminowania robót betonowych z placu budowy doprowadziło do stosowania w budownictwie uprzemysłowionym również i stóp…

25.09.2020

Stopy fundamentowe

Stopy fundamentowe W ściankach otaczających słup wystąpią ponadto zginania pionowe, na które należy przeliczyć i ewentualnie uzbroić przekrój. Należy również…

24.09.2020

Wymiarowanie i konstrukcja stóp

Wymiarowanie i konstrukcja stóp Stopy mimośrodowe obciążone mają najczęściej kształt rzutu poziomego prostokątny wydłużony w kierunku działania momentu zginającego (program…

24.09.2020

Tarcie gruntu

Tarcie gruntu Ponadto przy podanym sposobie obliczania zakłada się stałą wysokość stopy, podczas gdy w rzeczywistości w stopie wysokość ta…

24.09.2020

Reakcja podłoża

Reakcja podłoża Ponieważ w zginaniu bierze udział cała reakcja podłoża położona po jednej stronie przekroju, więc obliczanie momentu wywołanego reakcją…

24.09.2020

Rozkład reakcji w podłożu

Rozkład reakcji w podłożu Rozkład reakcji w podłożu pod stopą sztywną zależy, jak wiadomo, od rodzaju podłoża i może w…

23.09.2020

Przekrój prostokątny

Przekrój prostokątny Przekrój prostokątny stosuje się jedynie w przypadku małych stóp, przy większych uzyskuje się oszczędność betonu wprowadzając schodki. Dalszą…

23.09.2020

Ciężar własny fundamentu

Ciężar własny fundamentu Ciężar własny fundamentu wraz z ciężarem spoczywającej na fundamencie ziemi uwzględnia się przy sprawdzaniu nacisków na grunt,…

23.09.2020

Układ konstrukcyjny

Układ konstrukcyjny Możliwe są następujące rozwiązania połączenia fundamentu z konstrukcją: I Układ konstrukcyjny nie współpracuje bezpośrednio z fundamentem, przekazując jedynie…

23.09.2020

Siła obciążająca

Siła obciążająca Siła obciążająca działa w początku układu współrzędnych. W przypadku zadania przestrzennego równanie wyjściowe stanowi wzór Boussinesqa dla półprzestrzeni…

23.09.2020

Wyznaczanie parcia czynnego

Wyznaczanie parcia czynnego Wyznaczanie parcia czynnego w przypadku gruntów uwarstwionych lub na ścianę łamaną. W celu wyznaczenia rozkładu parć jednostkowych…

22.09.2020

Model sprężynowy Winklera-Zimmermanna

Model sprężynowy Winklera-Zimmermanna Podłoże budowlane tworzy zbiór sprężyn ustawionych równolegle pionowo na poziomej płaszczyźnie ograniczającej ośrodek nieodkształcalny. Zakłada się przy…

22.09.2020

Klasyfikacja z punktu widzenia konstrukcji

Klasyfikacja z punktu widzenia konstrukcji Zakres stosowania fundamentów płytkich zależy od lokalnych warunków gruntowych i wymagań eksploatacyjnych, stawianych danemu obiektowi…

22.09.2020

Grunty organiczne rodzime

Grunty organiczne rodzime Gruntami organicznymi są utwory zawierające więcej niż 2% części organicznych lub próchnicy (program uprawnienia budowlane na komputer).…

22.09.2020

Pyły i gliny pylaste

Pyły i gliny pylaste Pyły i gliny pylaste z okresu polodowcowego zostały odłożone w zastoiskach (miejscowe zbiorniki wodne) i najczęściej…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !