Uprawnienia budowlane - blog

23.01.2020

Przygotowanie opału

Przygotowanie opału W zakres eksploatacji urządzeń ogrzewczych wchodzi przygotowanie opału zarówno pod względem jakości, ilości oraz sposobu składowania. Biorąc pod…

23.01.2020

Działanie ogrzewania

Działanie ogrzewania Działanie ogrzewania przez promieniowanie różni się tym od poprzednio opisanych ogrzewań wodnych, że zamiast grzejników elementem grzejnym są…

23.01.2020

Kotłownia w ogrzewanym budynku

Kotłownia w ogrzewanym budynku Źródłem ciepła dla ogrzewania parowego, podobnie jak przy innych systemach, jest kotłownia w ogrzewanym budynku, kotłownia…

23.01.2020

Zasadnicze elementy hydrowęzła

Zasadnicze elementy hydrowęzła Zasadniczymi elementami hydrowęzła są: a) cztery zawory odcinające, umożliwiające odłączenie domowej instalacji centralnego ogrzewania od sieci miejskiej…

23.01.2020

Ruch wody

Ruch wody Ruch wody odbywa się w tym przypadku wskutek różnicy ciężaru słupa wody znajdującego się w pionie zasilającym i…

23.01.2020

Wykorzystywanie czynnika grzejnego

Wykorzystywanie czynnika grzejnego Zależnie od sposobu wykorzystania czynnika grzejnego (wody, pary) rozróżniamy następujące systemy centralnego ogrzewania: a) ogrzewanie bezpośrednie wodą…

23.01.2020

Właściwa i systematyczna konserwacja

Właściwa i systematyczna konserwacja Właściwa i systematyczna konserwacja instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych i gazowych zapewnia możliwość właściwego i ciągłego użytkowania oraz znacznie…

23.01.2020

Podgrzewanie przewodów

Podgrzewanie przewodów Podgrzewanie przewodów należy wykonywać bardzo ostrożnie i powoli, przy otwartych zaworach czerpalnych - w celu umożliwienia ujścia mogącej…

23.01.2020

Uzbrojenie przewodów gazowych

Uzbrojenie przewodów gazowych Konserwacja uzbrojenia przewodów gazowych polega na jego kontrolowaniu i usprawnianiu przez uszczelnianie zaworów gazowych, przez posmarowanie ich…

23.01.2020

Ramie pływaka

Ramie pływaka Jeżeli ilość wody ustala się niżej, należy odgiąć ramię pływaka do góry, przez co zamknięcie zaworu dopływowego nastąpi…

23.01.2020

Przybory kanalizacyjne

Przybory kanalizacyjne W celu łatwiejszego zrozumienia istoty konserwacji i remontu przyborów kanalizacyjnych rozpatrzmy kolejno ważniejsze i najczęściej używane w budownictwie…

23.01.2020

Sprawność przewodów kanalizacyjnych

Sprawność przewodów kanalizacyjnych Od utrzymania w należytej sprawności przewodów kanalizacyjnych - poziomów, pionów i podejść - zależy normalna praca urządzeń…

23.01.2020

Uruchamianie pompy odśrodkowej

Uruchamianie pompy odśrodkowej Uruchamiając pompę odśrodkową najpierw należy ją zalać wodą, następnie sprawdzić ilość oliwy w łożyskach, zbadać kierunek obrotu…

23.01.2020

Uzbrojenie i armatura wodociągowa

Uzbrojenie i armatura wodociągowa Od sprawnego działania uzbrojenia wodociągowego zależy sprawne działanie instalacji i łatwość wykonywania remontów (program uprawnienia budowlane…

23.01.2020

Zadania administratora nieruchomości

Zadania administratora nieruchomości Jednym z ważnych zadań administratora nieruchomości jest utrzymanie w należytym stanie instalacji sanitarnych, a więc konserwacja instalacji…

23.01.2020

Uzbrojenie przewodów kanalizacyjnych

Uzbrojenie przewodów kanalizacyjnych Studzienki rewizyjne wewnątrz budynku w suterenach wykonywane są najczęściej z cegły, natomiast studzienki rewizyjne zewnętrzne z cegły…

23.01.2020

Żeliwne rury wodociągowe

Żeliwne rury wodociągowe Do wykonywania instalacji wodociągowych używane są rury żeliwne kielichowe i stalowe ocynkowane a ostatnio zaczynają wchodzić w…

23.01.2020

Przewody i urządzenia zewnątrz budynku

Przewody i urządzenia zewnątrz budynku Przy wykonywaniu sieci zewnętrznej, odprowadzającej ścieki z budynku do miejscowego odbiornika należy pamiętać, iż nie…

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !