Uprawnienia budowlane - blog

10.06.2020

Grunty skaliste

Grunty skaliste Pod ściany nośne należy stosować wyłącznie ławy fundamentowe. Najlepsze są ławy żelbetowe. Można wykonywać ławy prefabrykowane pod warunkiem…

10.06.2020

Budynki z gliny i kamienia

Budynki z gliny i kamienia W Chile budynki z gliny i kamienia nie mogą przekraczać 3-j-3,5 m, drewniane - 7…

10.06.2020

Właściwości gruntu

Właściwości gruntu Jednym z najbardziej różnorodnych przepisów obowiązujących w poszczególnych krajach, ujętych przez IAEE, są przepisy o rozkładzie obciążeń sejsmicznych…

10.06.2020

Połączenia elementów gotowych

Połączenia elementów gotowych Budynki i budowle, w których nie da się uniknąć asymetrii w planie lub w których wysokości różnych…

10.06.2020

Budowa geologiczna podłoża

Budowa geologiczna podłoża Przy wyborze obliczeniowego kierunku drgań należy brać pod uwagę przede wszystkim ten kierunek, w którym stężenia są…

10.06.2020

Kierunek drgań skorupy ziemskiej

Kierunek drgań skorupy ziemskiej Kierunek drgań skorupy ziemskiej może być dowolny, może więc mieć składowe pionową i poziomą. Wszelkie budowle…

10.06.2020

Rozstaw słupów

Rozstaw słupów Rozstaw slupów przyjęto 7,50X6,00 m. Ściany szczytowe są murowane, podłużne ściany osłonowe składają się z płyt betonowych ocieplonych…

10.06.2020

Stropy i stropodach

Stropy i stropodach Stropy i stropodach wykonano ze sprężonych piyt żebrowych, ściany zewnętrzne zaś z płyt wielowarstwowych z osadzonymi oknami.…

10.06.2020

Ściany zewnętrzne

Ściany zewnętrzne W kierunku podłużnym konstrukcja budynku miała być usztywniona stropami i dachem, wykonanymi z płyt prefabrykowanych, oraz prefabrykowanymi stężeniami…

10.06.2020

Układy ram

Układy ram Układy ram występujące w większości budynków żelbetowych mają możliwość poziomych pomieszczeń węzłów. Obliczanie ram przesuwnych wielopiętrowych i wieloprzęsłowych…

10.06.2020

Zespół elementów konstrukcyjnych

Zespół elementów konstrukcyjnych Do określenia wstępnych wymiarów poprzecznych rygli można przyjmować wartości momentów obliczone dla belek jednoprzęsłowych utwierdzonych na obu…

10.06.2020

Słupy zewnętrzne

Słupy zewnętrzne Słupy zewnętrzne pracują na małe momenty zginające, a przy odpowiednim dobraniu długości wsporników dla obciążenia stałego można doprowadzić…

10.06.2020

Ściany, słupy lub ramy podtrzymujące

Ściany, słupy lub ramy podtrzymujące Ściany, slupy lub ramy podtrzymujące przekrycie podwieszone oblicza się podobnie do konstrukcji nośnej w halach…

10.06.2020

Ściany szczytowe

Ściany szczytowe Ściany szczytowe odgrywają rolę balastów. Wykonano je z materiału ciężkiego i taniego, tj. z kamieni polnych zatopionych w…

10.06.2020

Obliczanie konstrukcji nośnej

Obliczanie konstrukcji nośnej Obliczanie konstrukcji nośnej sprowadza się do znalezienia sił uogólnionych, działających na fragment konstrukcji złożony z czterech slupów…

10.06.2020

Powłoka dwukrzywiznowa wzmocniona

Powłoka dwukrzywiznowa wzmocniona Powłoka dwukrzywiznowa wzmocniona żebrami stanowi przekrycie hali, w której mieści się magazyn f-my Parke, Dawis i S-ka…

10.06.2020

Kratowe dźwigary sprężone

Kratowe dźwigary sprężone Na rzędach słupów spoczywają kratowe dźwigary sprężone (program uprawnienia budowlane na komputer). Były one składane z pojedynczych…

10.06.2020

Dźwigary o przekroju zamkniętym

Dźwigary o przekroju zamkniętym Dźwigary o przekroju zamkniętym zaprojektowano do przekrycia 10 ha powierzchni hali produkcyjnej przędzalni włókien sztucznych w…

09.06.2020

Hala wielonawowa

Na temategzaminu Rozwiązanie hali wielonawowej, która została wzniesiona na Węgrzech. Konstrukcję hali stanowią słupy dwugałęziowe rozstawione na siatce 13X13 m…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !