Uprawnienia budowlane - blog

09.09.2020

Cementy

Cementy W przypadku zapewnia się taką ilość ciepła, która odpowiada normalnym Warunkom dojrzewania betonu, tj. jak przy stałej temperaturze +18°C,…

09.09.2020

Dopuszczalne zawilgocenie tłucznia

Dopuszczalne zawilgocenie tłucznia Dopuszczalne zawilgocenie tłucznia mokrego frakcji 5-20 mm w mieszance Z tłuczniom suchym tej samej frakcji, którego wilgotność…

09.09.2020

Magazynowanie kruszywa

Magazynowanie kruszywa Poważnym osiągnięciem jest magazynowanie kruszywa pod zadaszeniem lub przynajmniej pod bezpośrednim przykryciem chroniącym od dopływu wody deszczowej lub…

08.09.2020

Środki umożliwiające betonowanie

Środki umożliwiające betonowanie Jako założenie przy planowaniu środków koniecznych do wykonywania i pielęgnowania betonu w zimie należy przyjmować, że temperatura…

08.09.2020

Oddziaływanie zamrożonych składników

Oddziaływanie zamrożonych składników Odrębnym zagadnieniem jest oddziaływanie zamrożonych składników na mieszankę betonową (program uprawnienia budowlane na komputer). Zamrożona woda (lód)…

08.09.2020

Stopień szkodliwości zamarznięcia betonu

Stopień szkodliwości zamarznięcia betonu Stopień szkodliwości zamarznięcia betonu, oceniany jako wpływ zamarzania na wytrzymałość 28-dniową betonu. Krzywa ciągła oznacza maksymalne…

08.09.2020

Badania atmosfery

Badania atmosfery Badania atmosfery wykazały, że przyziemna jej warstwa (do 2 m nad powierzchnią terenu) ulega poważnym wpływom lokalnych warunków,…

08.09.2020

Wpływ temperatur

Wpływ temperatur Analizując wpływ temperatur okresu zimowego na wykonawstwo i właściwości betonu, stwierdzono, że decydujące są następujące zjawiska: a) średnia…

07.09.2020

Wypełnianie jam systemem grawitacyjnym

Wypełnianie jam systemem grawitacyjnym   Wtłaczanie zaprawy rozpoczyna się od otworów dolnych. Po ukazaniu się zaprawy w otworach wyżej położonych…

07.09.2020

Urządzenia gromadzące i dostarczające

Urządzenia gromadzące i dostarczające Urządzenia gromadzące i dostarczające składniki zaprawy, to z reguły transportery, rury doprowadzające wodę, silos z cementem,…

07.09.2020

Dobór i układanie kruszywa grubego

Dobór i układanie kruszywa grubego Cement powinien charakteryzować się możliwie małym skurczem, a w przypadku wykonywania betonów o dużych masywach…

04.09.2020

Wykonanie mieszanki spojowej

Wykonanie mieszanki spojowej Do dwuetapowego wykonania betonu stosuje się jako mieszankę spoiwową zaprawę cementową aktywowaną za pomocą odpowiednich domieszek lub…

04.09.2020

Torkretowanie ścian pionowych

Torkretowanie ścian pionowych Podczas torkretowania dyszę należy trzymać prostopadle do powierzchni torkretowanej w odległości 90-M00 cm. Jeśli torkret jest zbrojony,…

04.09.2020

Węże wyrzutowe

Węże wyrzutowe Materiał (cement z kruszywem) po uprzednim wymieszaniu w betoniarce zsypuje się do torkretnicy aż do wypełnienia obu jej…

03.09.2020

Beton natryskowy

Beton natryskowy W skład betonu natryskowego wchodzi cement, kruszywo, woda oraz ewentualne domieszki (program uprawnienia budowlane na komputer). Do produkcji…

03.09.2020

Metoda odpowietrzania

Metoda odpowietrzania Szczególnie ekonomiczną okazała się metoda odpowietrzania w zastosowaniu do słupów konstrukcji szkieletowej, Pierwsze zastosowanie metody odpowietrzania betonu w…

03.09.2020

Przyczepność do zbrojenia

Przyczepność do zbrojenia Zgodnie z badaniami prowadzonymi w Instytucie Budownictwa Politechniki Krakowskiej, przyczepność do zbrojenia 28-dniowa betonu odpowietrzonego wzrasta od…

02.09.2020

Końcówki przewodów

Końcówki przewodów Końcówki przewodów są połączone z tarczami deskowań aktywnych za pomocą ssaw. Połączenia te mogą być wykonane w różny…

02.09.2020

Zjawiska fizyczne w świeżym betonie

Zjawiska fizyczne w świeżym betonie Wskutek działania ciężaru własnego i ciśnienia atmosferycznego istnieje w świeżo ułożonym betonie ciśnienie hydrostatyczne, utrzymujące…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !