Uprawnienia budowlane - blog

01.04.2020

Obowiązki w czasie wykonywania robót

Obowiązki w czasie wykonywania robót Obowiązki w czasie wykonywania robót: - stałe kierowanie pracą podległych brygad i robotników poprzez codzienne…

01.04.2020

Ochronne obniżenie napięcia roboczego

Ochronne obniżenie napięcia roboczego   Ochrona taka polega na zastosowaniu, wbudowanych na stałe do rozdzielnic bądź do instalacji, transformatorów bezpieczeństwa…

01.04.2020

Uziomy

Uziomy Jako uziomy robocze (przy zerowaniu) lub uziomy ochronne (przy “uziemieniu ochronnym”, sieci ochronnej, wyłącznikach ochronnych) należy stosować - jeśli…

01.04.2020

Uziemienie ochronne

Uziemienie ochronne Uziemienie ochronne polega na metalicznym połączeniu metalowych części obudowy urządzeń elektrycznych z uziomami i wykorzystaniu przewodności ziemi dla…

01.04.2020

Sprzęt ostrzegawczy

Sprzęt ostrzegawczy Ostatnią grupą sprzętu w zakresie warunków bhp jest sprzęt ostrzegawczy w postaci tablic ostrzegawczych i informacyjnych o niebezpieczeństwie,…

01.04.2020

Środki organizacji

Środki organizacji   Środkami organizacyjnymi są: prowadzenie eksploatacji zgodnie z obowiązującymi przepisami (Przepisy Eksploatacji Urządzeń Elektrycznych wydawane przez Państwowy Inspektorat…

01.04.2020

Przewody i osprzęt

Przewody i osprzęt Przewody i osprzęt należy mocować przed malowaniem pomieszczeń (program uprawnienia budowlane na komputer). Przewody (np. antygromowe) i…

01.04.2020

Koordynacja robót elektrycznych

Koordynacja robót elektrycznych Koordynacja robót elektrycznych z robotami budowlanymi, robotami instalacji sanitarnych i c o. powinna obejmować następujące czynności: -…

01.04.2020

Instalacje wtynkowe

Instalacje wtynkowe Instalacje wtynkowe stosuje się szeroko w budownictwie mieszkaniowym ze względu na szybkość ich wykonania, taniość oraz łatwość dostosowania…

01.04.2020

Poszczególne odbiorniki siłowe i grzejne

Poszczególne odbiorniki siłowe i grzejne Poszczególne odbiorniki siłowe i grzejne oraz obwody oświetleniowe przyłącza się do skrzynek rozdzielczych za pomocą…

01.04.2020

Uruchamianie rozrusznikiem

Uruchamianie rozrusznikiem Uruchamianie rozrusznikiem - uruchamianie silnika pierścieniowego za pomocą opornika 3-1 azowego (rozrusznika) przyłączonego do obwodu wirnika. Rozrusznik powinien…

01.04.2020

Zabezpieczenie silnika

Zabezpieczenie silnika   Przy zasilaniu silników z sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia przyłączonej do własnego transformatora włączanie silników zwartych o mocy…

01.04.2020

Wielkość pomieszczenia

Wielkość pomieszczenia Wielkość pomieszczenia powinna zapewnić swobodny dostęp do urządzeń w czasie montażu i eksploatacji (program uprawnienia budowlane na komputer)..…

01.04.2020

Kotłownie lokalne

Kotłownie lokalne Węzły cieplne i wymienniki muszą być izolowane termicznie. Należy izolować przewody zasilające i powrotne z wyjątkiem kołnierzy i…

01.04.2020

Hydrofory

Hydrofory Na każdym połączeniu instalacji wodociągowej z wodociągiem komunalnym powinien być zainstalowany wodomierz, który jest własnością dostawcy wody i podlega…

01.04.2020

Instalacje przeciwpożarowe

Instalacje przeciwpożarowe Miedzy stałymi miejscami zamocowania przewodów stosuje się odsadzki kompensacyjne (program uprawnienia budowlane na komputer). Przewody (piony i gałązki)…

01.04.2020

Średnica kryz dławiących

Średnica kryz dławiących Średnica kryz dławiących i miejsce ich zamontowania muszą byt dokładnie określone w projekcie instalacji lub dobrane praktycznie…

01.04.2020

Warunki wykonania instalacji sanitarnych

Warunki wykonania instalacji sanitarnych   Materiały dostarczone na budowę powinny odpowiadać właściwym normom lub warunkom technicznym określonym przez producenta Materiały…

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !