Uprawnienia budowlane - blog

10.07.2020

Problemy klimatyczne

Problemy klimatyczne Projektant lokalizując budynki musi uwzględniać te problemy klimatyczne. Szczególnie nie może on pominąć wpływu warstwy powietrza przylegającej bezpośrednio…

10.07.2020

Mikroklimat

Mikroklimat   Najważniejszymi czynnikami oddziałującymi na mikroklimat i warunki cieplno-wilgotnościowe pomieszczeń dla zwierząt są: a) temperatura i wilgotność powietrza wewnątrz…

10.07.2020

Ekonomia ruchów i przemieszczeń

Ekonomia ruchów i przemieszczeń Ekonomia ruchów i przemieszczeń wpływa decydująco na wydajność pracy. Pod tym względem technologia produkcji zwierzęcej przypomina…

10.07.2020

Ergonomia

Ergonomia Nieodłączną dziedziną wiedzy we współczesnej technologii rolnej jest ergonomia. Jest to dziedzina wiedzy polegająca na dostosowaniu urządzeń, narzędzi i…

10.07.2020

Budynki inwentarskie

Budynki inwentarskie Budynki inwentarskie służą do produkcji zwierzęcej i powinny odpowiadać dwom zasadniczym wymaganiom, a mianowicie stwarzać odpowiednie warunki środowiskowe…

10.07.2020

Sektory gospodarki rolnej

Sektory gospodarki rolnej W Polsce występują dwa sektory gospodarki rolnej: a) sektor uspołeczniony o charakterze produkcji wielkotowarowej, do którego zaliczamy…

10.07.2020

Urabialność masy betonowej

Urabialność masy betonowej Urabialność masy betonowej polepsza się przy użyciu plastyfikatorów oraz niektórych pyłów dymnicowych, które posiadają ponadto zdolność wiązania…

10.07.2020

Żurawie gąsienicowe

Żurawie gąsienicowe Jako żurawie gąsienicowe stosowane są najczęściej uniwersalne koparki z wyposażeniem dźwigowym. Nie ma więc potrzeby specjalnego sprowadzania żurawi…

10.07.2020

Układanie masy betonowej

Układanie masy betonowej Przy układaniu masy betonowej na budowach powszechne zastosowanie znalazły leje-rękawy, składające się z członów w postaci zbieżnych…

10.07.2020

Śluzy komorowe

Śluzy komorowe Projektując podział na fazy betonowania śluzy należy osobno rozpatrywać głowę górną, głowę dolną oraz komorę. W głowach najpierw…

10.07.2020

Wykonanie płyty

Wykonanie płyty   Wykonanie płyty jako jednego bloku będzie niemożliwe, wówczas można podzielić ją na kilka bloków o pełnej wysokości,…

10.07.2020

Ciągłość pracy

Ciągłość pracy Ciągłość pracy i stosunkowo duża wydajność instalacji przy małej obsłudze stanowi również wielką jej zaletę. Odległość tłoczenia w…

10.07.2020

Dokładne obliczenie oporów ruchu

Na temategzaminu Dokładne obliczenie oporów ruchu przy przetłaczaniu masy betonowej rurociągiem jest trudne, gdyż zależy od zbyt wielu czynników zmiennych,…

10.07.2020

Transport dźwigami linowo-torowymi

Transport dźwigami linowo-torowymi W terenach górzystych, szczególnie gdy budowa usytuowana jest w głębokich, lecz wąskich dolinach, szerokie zastosowanie znalazły dźwigi…

10.07.2020

Przenośniki

Przenośniki Między nogami bramownicy żurawia przebiegają dwa tory kolei wąskotorowej. W dolnych partiach zapory masa betonowa układana była również za…

10.07.2020

Masa betonowa

Masa betonowa Masa betonowa zsuwała się ze skrzyni samochodu-wywrotki i spadała w dół przez pas środkowy między pasami jezdniowymi mostków…

10.07.2020

Wskaźniki techniczno-ekonomiczne

Wskaźniki techniczno-ekonomiczne Wytwórnia w zależności od zapotrzebowania produkowała masę betonową w ilościach 15, 30, 45, 60, 90 i 120 nWgodz.…

10.07.2020

Wytwórnie masy betonowej

Wytwórnie masy betonowej Wytwórnie masy betonowej o dużej wydajności wyposażone są zwykle w kilka betoniarek omówionych typów. Są one instalowane…

10.07.2020

Frakcja kruszywa

Frakcja kruszywa W chwili gdy ciężar tej frakcji kruszywa osiągnie ustaloną wartość, następuje automatyczne zamknięcie zasuwy pierwszego zasobnika i otwarcie…

10.07.2020

Pomost oparty na stalowej konstrukcji

Pomost oparty na stalowej konstrukcji Pomost oparty na stalowej konstrukcji ułatwia odbiór mieszanki betonowej wsypywanej do pojemnika. Oba typy mają…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !