Uprawnienia budowlane - blog

10.07.2020

Betoniarki o pracy okresowej

Betoniarki o pracy okresowej W zależności od sposobu pracy rozróżniamy betoniarki o pracy okresowej i ciągłej. Następnie w zależności od…

10.07.2020

Budownictwo melioracyjne

Budownictwo melioracyjne W budownictwie melioracyjnym ilości robót betonowych wykonywanych na poszczególnych obiektach są niewielkie i rozrzucone na znacznej przestrzeni (program…

10.07.2020

Metoda hydromechanizacji

Metoda hydromechanizacji Metoda hydromechanizacji może być również stosowana, gdy złoża zalegają powyżej poziomu wody gruntowej, niezbędnym warunkiem w tym przypadku…

10.07.2020

Przesiewniki wibracyjne

Przesiewniki wibracyjne Przy odpowiedniej liczbie obrotów wału mimośrodowego następuje nie tylko wstrząsanie, lecz również podrzucanie kruszywa. Poszczególne ziarna kruszywa wykonują…

09.07.2020

Kamień w komorze roboczej

Kamień w komorze roboczej Kamień w komorze roboczej ulega kruszeniu pod działaniem uderzeń bijaków młotów i samego materiału o płyty…

09.07.2020

Kruszarka

Kruszarka W przypadku gdy między szczęki dostanie się kamień o wyjątkowej wytrzymałości na zgniatanie, pęka rozpora 5 lub 6, gdyż…

09.07.2020

Kruszywo mrozoodporne

Kruszywo mrozoodporne Kruszywo mrozoodporne powinno charakteryzować się małą nasiąkliwością (maks. 2-4% ciężarowo), zwartą i jednolitą strukturą. Im struktura jest bardziej…

09.07.2020

Budownictwo wodne

Budownictwo wodne W budownictwie wodnym stosowane są następujące rodzaje cementów produkowanych przez przemysł krajowy: cement portlandzki marki 250, 350 i…

09.07.2020

Stanowiska montażowe

Stanowiska montażowe Dla zwiększenia wydajności wytwórni zmodernizowano ją, zwiększając powierzchnię stanowisk montażowych, dodając żuraw masztowy 15 T oraz wymieniając niektóre…

09.07.2020

Produkcja zespołów przestrzennych zbrojenia

Produkcja zespołów przestrzennych zbrojenia Do transportu prętów i gotowych zespołów celowe jest stosowanie suwnic bramowych, poruszających się nad stanowiskiem roboczym.…

09.07.2020

Spawanie żużlowe

Spawanie żużlowe Spawanie żużlowe może być wykonywane sposobem ręcznym, półautomatycznym i automatycznym. Dwa ostatnie sposoby wymagają zastosowania specjalnych maszyn i…

09.07.2020

Spawanie łukiem

Spawanie łukiem Spawanie łukiem stosuje się przy łączeniu pojedynczych prętów lub samo- nośnych szkieletów zbrojeniowych oraz do produkcji siatek zbrojeniowych…

09.07.2020

Zbrojenie śluzy

Zbrojenie śluzy Zbrojenie śluzy na stopniu wodnym w Kachowce (program uprawnienia budowlane na komputer). Śluza typu dokowego ma galerie umieszczone…

09.07.2020

Szkieletowe konstrukcje samonośne

Szkieletowe konstrukcje samonośne Ponadto szkieletowe konstrukcje samonośne umożliwiają betonowanie bloków o większych wymiarach, co zmniejsza ilość poziomych szwów roboczych w…

09.07.2020

Samonośne szkielety zbrojeniowe

Samonośne szkielety zbrojeniowe Samonośne szkielety zbrojeniowe mają z reguły większe wymiary i ciężar, tworząc konstrukcje sztywne spełniające nie tylko rolę…

09.07.2020

Zapory betonowe

Zapory betonowe W nowoczesnym budownictwie zapór betonowych powierzchnie przelewów wykonywane są z betonu utwardnionego metodą odpowietrzania. Dla dokonania takiego zabiegu…

09.07.2020

Wkładki wodochłonne

Wkładki wodochłonne Przy budowie stopnia piętrzącego w Kachowce jako wkładkę wodochłonną zastosowano prefabrykowane płyty suchego tynku; utwardnienie betonu występowało tam…

09.07.2020

Płyty deskowania

Płyty deskowania Płyty deskowania zbija się gwoździami i stęża jarzmami drewnianymi lub stalowymi. Jarzma takie mogą być używane do różnych…

09.07.2020

Deskowania komór turbinowych

Deskowania komór turbinowych Część górną rury ssawnej, najczęściej o kształcie stożkowym, wykonuje się zazwyczaj z blachy stalowej. Deskowania komór turbinowych…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !