Uprawnienia budowlane - blog

03.03.2020

Pojemnik chwytakowo-ramkowy

Pojemnik chwytakowo-ramkowy Pojemnik chwytakowo-ramkowy podwójny na 84 cegły urządzony jest, jak następuje: dwa słupki z cegieł ułożonych obok siebie na…

03.03.2020

Transport zorganizowany

Transport zorganizowany Przy racjonalnie zorganizowanym transporcie cegły układa się w pojemnikach na samochody w cegielni i przewozi na plac budowy,…

03.03.2020

Roznoszenie zapraw w nosiłkach

Roznoszenie zapraw w nosiłkach Zaprawę wapienną oraz suchą mieszaninę cementu i piasku dostarczano w tzw. nosiłkach (program uprawnienia budowlane na…

02.03.2020

Zaprawa nabierana kielnią

Zaprawa nabierana kielnią W stosunku do ciężaru 0,8 kG zaprawy nabieranej kielnią jest to b. dużo, natomiast w stosunku do…

02.03.2020

Górny koniec kątownika

Górny koniec kątownika Na górnym końcu kątownika znajduje się od zewnątrz kąta prostego przyspawana blaszka 6 z otworkiem do przepuszczenia…

02.03.2020

Wąż wodny

Wąż wodny Wąż wodny (poziomnicą wężowa - PN/B-53001, jest to rura gumowa o długości 20 m, nasadzona na końcach na…

02.03.2020

Ciśnienie ukośne

Ciśnienie ukośne Zachodzą przypadki, gdy nie da się uniknąć ciśnień ukośnych względem powierzchni wspornych, zwłaszcza przy murach oporowych, przegrodach wodnych…

02.03.2020

Sposób górniczy

Sposób górniczy Przy większej głębokości sposób wyżej opisany staje się trudny w wykonaniu ze względu na znaczne tarcie gruntu i…

02.03.2020

Trójkątnie ścięte bale

Trójkątnie ścięte bale Na dolnym końcu bale są trójkątnie ścięte na długość równą 1,5 - 3-krotnej grubości: w gruntach ziarnistych…

02.03.2020

Podparcie ścian wykopu

Podparcie ścian wykopu Podparcie ścian wykopu jest konieczne w następujących przypadkach: 1) grunt jest mało spoisty i skarpy przy znacznym…

02.03.2020

Taczki

Taczki Taczki bywają drewniane z kółkiem żeliwnym i stalowe. Objętość skrzynki w taczce 0,05-0,15 m3. Taczka stalowa o pojemności 0,075…

02.03.2020

Koparka o czerpaniu poprzecznym

Koparka o czerpaniu poprzecznym Koparka o czerpaniu poprzecznym kopie skarpy wzniesione ku górze lub opuszczone w dół (program uprawnienia budowlane…

02.03.2020

Działanie koparki

Działanie koparki Działanie koparki jest następujące. Wysięgnik ustawia się pod kątem 45° lub większym do poziomu. Po zluzowaniu liny 2…

02.03.2020

Kopanie rowów

Kopanie rowów Koparki podsiębierne stosuje się przede wszystkim do kopania rowów: a) wąskich, lecz dość głębokich wykopów (do ok. 7…

02.03.2020

Koparki przedsiębierne

Koparki przedsiębierne Koparki przedsiębierne nadają się do dużych robót ziemnych w różnych gruntach, przy czym wydajność urobku zależy w znacznie…

02.03.2020

Odspajanie gruntów

Odspajanie gruntów Do odspajania gruntów I kategorii stosuje się szufle i łopaty (program uprawnienia budowlane na komputer). Przy gruntach II…

02.03.2020

Twardy grunt

Twardy grunt Jeżeli grunt jest twardy, np. zwarta glina, a ława ma być betonowa, to wykop wykonywa się ze ścianami…

02.03.2020

Położenie murów

Położenie murów Położenie murów w czasie budowy można ustalać i sprawdzać przez opuszczenie pionu z odpowiedniego naciągniętego drutu (program uprawnienia…

02.03.2020

Kąty proste

Kąty proste Następnie wyznacza się kąty proste lub inne w narożach i kierunki ścian bocznych, a na tych kierunkach w…

02.03.2020

Ściana środkowa

Ściana środkowa Jeżeli ściana środkowa w pewnym miejscu ma inną grubość niż na pozostałej długości (np. 2 cegły zamiast IV2…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami