Uprawnienia budowlane - blog

31.01.2019

Jak GUNB kontroluje wyroby budowane?

Jak GUNB kontroluje wyroby budowane? Jednym z zadań Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego jest kontrolowanie wyrobów budowlanych – urząd ma w…

30.01.2019

Organy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Organy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Polska Izba Inżynierów Budownictwa jest organizacją samorządu zawodowego zrzeszającą inżynierów budownictwa. Funkcję kontrolną pełni w…

29.01.2019

Odpowiedzialność kierownika budowy

Odpowiedzialność kierownika budowy Kierownik budowy jest bez wątpienia jedną z najważniejszych osób na placu budowy (program na komputer).. Ponosi on…

28.01.2019

Czym są roboty budowlane?

Czym są roboty budowlane? Według przepisów robotami budowlanymi nazywa się budowę oraz wszelkie prace związane z przebudową, remontem, montażem lub…

28.01.2019

Usytuowanie szamba

Usytuowanie szamba Szambo to zbiornik na nieczystości ciekłe. Jest to rozwiązanie stosowane w przypadku działek rekreacyjnych oraz działek budowlanych, których…

26.01.2019

Technologie budowy ścian zewnętrznych

Technologie budowy ścian zewnętrznych Od wyboru technologii budowy ścian zewnętrznych zależą ich przyszłe parametry (program na komputer). Ścianę można wybudować…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami