Słowo o fundamentach

Słowo o fundamentach

Budownictwo w Polsce zwłaszcza te jednorodzinne opiera się zwykle na fundamentach bezpośrednich, które dają nam właściwe przeniesienie obciążenia na grunt. Całość funkcjonuje przez podstawę i doskonale sprawdza się w praktycznym działaniu (program na komputer).

Należy spojrzeć na to z technicznego punktu widzenia, zwłaszcza jeśli wszystko składa się z określonych ścian fundamentowych, które osadzone są bezpośrednio na betonowych ławach (program na telefon). Całość posiada odpowiednie podłużne zbrojenie, co faktycznie przekłada się na wzrost ogólnej wytrzymałości. Warto mieć na uwadze, że dobrze wykonany fundament bezpośredni ma około 1,4 m wysokości, lecz wartości te mogą się wahać w zależności od głębokości przemarzania gruntu. Oczywiście tak w praktyce niektóre budynki mogą mieć stosunkowo lekką konstrukcję i wtedy nie zawsze trzeba wykonywać pełne zbrojenia pod fundamenty (program egzamin ustny).

Zazwyczaj w takich wypadkach, gdy mamy do czynienia z konstrukcją szkieletową wybierają raczej fundamenty uproszczone. Jeśli obiekt znajduje się w miejscu, gdzie mamy do czynienia z dość wysoką wodą gruntową, to w takich wypadkach powinniśmy wykorzystać płyty fundamentowe i to pod powierzchnią całego budynku. W ten sposób niezależnie od wszystkiego powstałe obciążenia będą się równomiernie rozkładać (opinie o programie).

Fundamenty trzeba dopasować

Przy bardziej skomplikowanym terenie należy zastosować bardziej skomplikowane fundamenty, ale to jednocześnie przekłada się na większy koszt takiego rozwiązania (segregator aktów prawnych). W niektórych wypadkach zwłaszcza przy słabej nośności podłoża warto zastosować fundament pośredni, a dopiero potem oprzeć całość o bardziej solidny grunt. W praktyce takie działanie jest w stanie odnieść skutek, ale jednocześnie jest to bardzo droga inwestycja i tylko nieliczne osoby decydują się na takie rozwiązanie. To właśnie z finansowych przyczyn nie spotyka się czegoś takiego w budownictwie jednorodzinnym, gdzie jednak częściej stawia się na fundamenty bezpośrednie (promocja 3  w 1). Wszystkie prace związane z fundamentami, jak i konstrukcją całego domu musimy powierzyć ludziom, posiadającym określone uprawnienia budowlane.

Dodaj wpis: