Uprawnienia w innej specjalności niż posiadane


 

 

Rodzaj uprawnień:

 

Egzamin pisemny: Egzamin ustny:

A) do projektowania i kierowania robotami

budowlanymi bez ograniczeń (łącznie)

 

– 75 pytań testowych dotyczących nowych przepisów ogólnych oraz rodzaju
i zakresu uprawnień w tym:

 

50 pytań z ustawy Prawo budowlane oraz innych ustaw odpowiadających
zakresowi specjalności uprawnień budowlanych, o które kandydat się
ubiega, a także aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie;


25 pytań z warunków bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robót budowlanych;

 

– czas trwania egzaminu pisemnego – 115 minut


– wymagana liczba poprawnych odpowiedzi - 57

 

– 8 pytań w tym:

 

3 pytania z umiejętności praktycznego stosowania wiedzy technicznej przy wykonywaniu praktyki zawodowej;


4 pytania z zakresu specjalności uprawnień budowlanych,

o które kandydat się ubiega,


1 pytanie obejmujące 

część praktyczną, polegającą na wykonaniu zadań projektowych albo rozwiązaniu zagadnienia

z zakresu prowadzenia budowy

 

Wymagana liczba punktów: 27 na 40 możliwych

B) do projektowania lub do kierowania robotami budowlanymi

bez ograniczeń (rozdzielnie)

 

– 60 pytań testowych dotyczących nowych przepisów ogólnych oraz rodzaju
i zakresu uprawnień w tym:

 

40 pytań z ustawy Prawo budowlane oraz innych ustaw odpowiadających
zakresowi specjalności uprawnień budowlanych, o które kandydat się
ubiega, a także aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie;


20 pytań z warunków bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robót budowlanych;

 

– czas trwania egzaminu pisemnego – 90 minut


– wymagana liczba poprawnych odpowiedzi – 45

 

 – 6 pytań:

 

2 pytania z umiejętności praktycznego stosowania wiedzy technicznej przy wykonywaniu praktyki zawodowej;


3 pytania z zakresu specjalności uprawnień budowlanych, o które kandydat się ubiega,


1 pytanie obejmujące część praktyczną, polegającą na wykonaniu zadań projektowych

albo rozwiązaniu zagadnienia

z zakresu prowadzenia budowy

 

Wymagana liczba punktów:

20 na 30 możliwych

C) do projektowania i

do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym
zakresie (łącznie)

 

– 45 pytań testowych dotyczących nowych przepisów ogólnych oraz rodzaju
i zakresu uprawnień w tym:

 

30 pytań z ustawy Prawo budowlane oraz innych ustaw odpowiadających
zakresowi specjalności uprawnień budowlanych, o które kandydat się
ubiega, a także aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie;


15 pytań z warunków bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robót budowlanych;

 

– czas trwania egzaminu pisemnego – 70 minut


– wymagana liczba poprawnych odpowiedzi – 34

 

 – 6 pytań:

 

2 pytania z umiejętności praktycznego stosowania wiedzy technicznej przy wykonywaniu praktyki zawodowej;


3 pytania z zakresu specjalności uprawnień budowlanych, o które kandydat się ubiega,


1 pytanie obejmujące część praktyczną, polegającą na wykonaniu zadań projektowych

albo rozwiązaniu zagadnienia z zakresu prowadzenia budowy

 

Wymagana liczba punktów:

20 na 30 możliwych

D) do

projektowania lub do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym
zakresie (rozdzielnie)

 

– 30 pytań testowych dotyczących nowych przepisów ogólnych oraz rodzaju
i zakresu uprawnień w tym:

 

20 pytań z ustawy Prawo budowlane oraz innych ustaw
odpowiadających zakresowi specjalności uprawnień budowlanych, o
które kandydat się ubiega, a także aktów wykonawczych wydanych na
ich podstawie;


10 pytań z warunków bezpieczeństwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robót budowlanych;

 

– czas trwania egzaminu pisemnego – 45 minut


– wymagana liczba poprawnych odpowiedzi – 23

 

– 5 pytań:

 

2 pytania z umiejętności praktycznego stosowania

wiedzy technicznej przy wykonywaniu praktyki

zawodowej;


2 pytania z zakresu

specjalności uprawnień budowlanych, o które kandydat

się ubiega,


1 pytanie obejmujące

część praktyczną,

polegającą na wykonaniu zadań

projektowych albo rozwiązaniu zagadnienia z zakresu prowadzenia

budowy

 

Wymagana liczba punktów:

17 na 25 możliwych.