Start zdjęcie nr 10

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

Start zdjęcie nr 11

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

Start zdjęcie nr 12
Start zdjęcie nr 13

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

Start zdjęcie nr 14

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

Start zdjęcie nr 15

20

sesji egzaminacyjnych doświadczeń i nauki razem z nami

Uprawnienia budowlane

- 98% powtarzalności na egzaminie -

unikalne pytania sesja

JESIEŃ 2024 i WIOSNA 2025

Program do nauki na uprawnienia budowlane na komputer 2024Aplikacja UPRAWNIENIA BUDOWLANE na telefonProgram do nauki na uprawnienia budowlane w promocji 2+1Program do nauki na uprawnienia budowlane w promocji 3+1Program do nauki na uprawnienia budowlane w promocji 4+1Segregator aktów prawnych na uprawnienia budowlaneSegregator na uprawnienia budowlane na egzamin ustnyProgram jednolite akty prawne uprawnienia budowlaneProgram do nauki na egzamin ustny na zdobycie uprawnień budowlanychOpinie o programie uprawnień budowlanych
Start zdjęcie nr 16
Start zdjęcie nr 17

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Start zdjęcie nr 18

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Start zdjęcie nr 19

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Testy na uprawnienia budowlane do pobrania

Aplikacja UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2024

53 465 użytkowników

zdobyło uprawnienia budowlane razem z nami

Jesteśmy portalem, który posiada unikalne pytania przygotowane specjalnie na sesję JESIEŃ 2024 i WIOSNA 2025

niepublikowane przez żaden inny serwis dostępny na rynku


Rodzaje specjalności:
Start zdjęcie nr 20
UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ
Aby projektować obiekty budowlane lub kierować robotami budowlanymi w oparciu o architekturę obiektu budowlanego, konieczne jest uzyskanie uprawnień architektonicznych. Uprawnienia…
Start zdjęcie nr 21
UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ
Uprawnienia konstrukcyjno-budowlane pozwalają na kierowanie robotami budowlanymi lub projektowanie konstrukcji w stosunku do architektury obiektu i konstrukcji.Uprawnienia konstrukcyjno-budowlane stanowią najpowszechniejszy…
Start zdjęcie nr 22
UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECJALNOŚCI SANITARNEJ
Uprawnienia sanitarne pozwalają na kierowanie robotami budowlanymi lub projektowanie obiektów w zakresie instalacji i sieci wentylacyjnych, instalacji i sieci cieplnych,…
Start zdjęcie nr 23
UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECJALNOŚCI DROGOWEJ
Uprawnienia budowlane drogowe umożliwiają projektowanie obiektów budowlanych lub kierowanie robotami budowlanymi, które dotyczą obiektów: drogi z punktu widzenia przepisów o…
Start zdjęcie nr 24
UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECJALNOŚCI MOSTOWEJ
Uprawnienia mostowe pozwalają na kierowanie robotami budowlanymi lub projektowanie w zakresie kolejowych i drogowych obiektów, do których zalicza się wiadukt,…
Start zdjęcie nr 25
UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECJALNOŚCI ELEKTRYCZNEJ
Uprawnienia budowlane elektryczne pozwalają na projektowanie obiektów budowlanych, a także na kierowanie robotami budowlanymi, gdy wykonywane są sieci trakcyjne, elektryczne,…
Start zdjęcie nr 26
UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECJALNOŚCI KOLEJOWEJ
Uprawnienia kolejowe są wymagane, jeżeli celem jest projektowanie obiektów budowlanych/ kierowanie robotami budowlanymi, które dotyczą infrastruktury kolejowej: linii, stacji i…
Start zdjęcie nr 27
UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECJALNOŚCI HYDROTECHNICZNEJ
Posiadanie uprawnień hydrotechnicznych pozwala na kierowanie robotami budowlanymi lub projektowanie obiektów budowlanych, których zakres obejmuje morskie budowle hydrotechniczne, a także…
Start zdjęcie nr 28
UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECJALNOŚCI TELEKOMUNIKACYJNEJ
Uprawnienia telekomunikacyjne pozwalają na kierowanie robotami budowlanymi lub projektowanie w ramach telekomunikacji bezprzewodowej i towarzyszącej jej infrastruktury oraz telekomunikacji przewodowej…
Start zdjęcie nr 29
UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECJALNOŚCI WYBURZENIOWEJ
Uprawnienia budowlane w specjalności wyburzeniowej są jednolite i nie mają dodatkowych podziałów związanych z ograniczeniami zakresu lub podspecjalnościami. Osoby posiadające…

Egzamin na uprawnienia budowlane:
Start zdjęcie nr 30
WYMAGANE WYKSZTAŁCENIE DO ZDOBYCIA UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH
Jakie należy mieć wykształcenie, aby starać się o uprawnienia budowlane? Poniżej przedstawione zostaną zasady weryfikacji oraz kwalifikacji wykształcenia, jak również…
Start zdjęcie nr 31
MIEJSCA I FORMY ODBYWANIA PRAKTYKI ZAWODOWEJ
W jakich formach i miejscach można zrealizować praktykę? Poruszony zostanie wątek zalecanych nazw stanowisk. Jakie czynności są niedozwolone w czasie…
Start zdjęcie nr 32
JAK ZDOBYĆ UPRAWNIENIA BUDOWLANE? – poradnik krok po kroku
W tym praktycznym poradniku omówiony zostanie proces pozyskiwania uprawnień budowlanych, który obejmuje zdobycie odpowiedniego wykształcenia, kwalifikacji, odbycie praktyki, a także…
Start zdjęcie nr 33
ZAKRES PRAKTYKI ZAWODOWEJ NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Jaki zakres powinna obejmować praktyka zawodowa na uprawnienia budowlane? Aktualne dane na ten temat znajdują się w obowiązujących przepisach. Interpretacje…
Start zdjęcie nr 34
EGZAMIN PISEMNY NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Statystyki wskazują na to, iż pierwsza część egzaminu na uprawnienia budowlane, która odbywa się w formie pisemnej, stanowi tę łatwiejszą.…
Start zdjęcie nr 35
EGZAMIN USTNY NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Egzamin na uprawnienia budowlane w formie ustnej jest znacznie bardziej wymagający od części pisemnej. Część ustna poza wiedzą w głównej…
Start zdjęcie nr 36
Jak można sprawdzić aktualne uprawnienia budowlane w 2024 roku?
Uprawnienia budowlane są niezbędne do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. To m.in. kierownik robót i budowy, projektant oraz inspektor…
Start zdjęcie nr 37
Praktyka zawodowa w zarządzie dróg i kolei
Praktyka zawodowa do uprawnień budowlanych u zarządcy drogi lub infrastruktury kolejowej, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie przygotowania zawodowego do pełnienia…
Start zdjęcie nr 38
Praktyka zawodowa na terenach zamkniętych
Rozporządzenie o samodzielnych funkcjach technicznych w budownictwie, które umożliwia odbywanie praktyki zawodowej na potrzeby uzyskania uprawnień budowlanych przy projektowaniu oraz…
Start zdjęcie nr 39
Praktyka zawodowa za granicą
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 2014 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie faktycznie otwiera możliwość odbywania praktyki…
Start zdjęcie nr 40
Uprawnienia budowlane po technikum
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 11 września 2014 roku wprowadza istotne zmiany dla osób z wykształceniem średnim technicznym, które…
Start zdjęcie nr 41
Jak zostać członkiem PIIB?
Aby uzyskać członkostwo w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa, należy spełnić kilka formalnych wymagań oraz dostarczyć odpowiednie dokumenty. Proces ten jest…
Start zdjęcie nr 42
Jak się uczyć na egzamin ustny?
Egzamin ustny na uprawnienia budowlane jest często postrzegany jako wyzwania dla zdających, głównie z powodu potrzeby praktycznego zastosowania wiedzy zdobytej…
Start zdjęcie nr 43
Procedury uznawania zagranicznych uprawnień budowlanych
Proces uznawania kwalifikacji zawodowych w Polsce dla obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii, Liechtensteinu oraz Szwajcarii jest kluczowy dla…
Start zdjęcie nr 44
Co jest potrzebne aby uzyskać uprawnienia budowlane?
Uprawnienia budowlane są kluczowe dla osób, które chcą pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie na terenie Polski. Aby je uzyskać,…
Start zdjęcie nr 45
Rejestracja elektroniczna wniosków o uprawnienia budowlane
Elektroniczna rejestracja wniosków o uprawnienia budowlane to proces, który umożliwia kandydatom na inżynierów i architektów złożenie dokumentacji niezbędnej do przystąpienia…
Start zdjęcie nr 46
Uprawnienia budowlane gdy jedynie drugi stopień studiów jest odpowiedni
W Polsce, aby móc ubiegać się o uprawnienia budowlane, konieczne jest posiadanie odpowiedniego wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego. Uprawnienia budowlane są…
Start zdjęcie nr 47
Postępowanie kwalifikacyjne na uprawnienia budowlane
Postępowanie kwalifikacyjne na uprawnienia budowlane w Polsce jest zdefiniowane i regulowane przez przepisy prawne, w tym przez Ustawę Kodeks Postępowania…
Start zdjęcie nr 48
Kalkulator specjalności uprawnień
Kalkulator specjalności uprawnień budowlanych jest narzędziem, które pozwala sprawdzić, jakie specjalności i rodzaje uprawnień budowlanych można uzyskać na podstawie posiadanego…
Start zdjęcie nr 49
Dokumenty kwalifikacyjne
Podczas ubiegania się o uprawnienia budowlane w Polsce, proces ten wymaga od kandydatów przedłożenia odpowiednich dokumentów potwierdzających ich kwalifikacje zawodowe.…
Start zdjęcie nr 50
Kto nadaje uprawnienia budowlane i na jakiej podstawie
W Polsce proces nadawania uprawnień budowlanych jest ściśle regulowany i odbywa się pod egidą dwóch głównych organów samorządu zawodowego: Izby…
Start zdjęcie nr 51
Wyjaśnianie wątpliwości do wykształcenia i praktyki
Proces kwalifikacyjny do uzyskania uprawnień budowlanych faktycznie może być skomplikowany i wymaga zrozumienia szeregu przepisów oraz wymogów. Aby pomóc Ci…
Start zdjęcie nr 52
Najczęstsze błędy w dokumentach kwalifikacyjnych
Proces ubiegania się o uprawnienia budowlane jest szczegółowy i wymaga dokładnego przygotowania dokumentacji. Okręgowe komisje kwalifikacyjne Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa…
Start zdjęcie nr 53
Rozszerzenie zakresu uprawnień
Ustawa Prawo budowlane w Polsce, w artykule 12 ustęp 4d, faktycznie wprowadza możliwość zmniejszenia zakresu egzaminu dla inżynierów, którzy rozszerzają…
Start zdjęcie nr 54
Formalny przebieg kwalifikacji
Proces kwalifikacji wniosków o nadanie uprawnień budowlanych jest ściśle uregulowany i przebiega według określonych zasad. Oto główne punkty tego procesu:…
Start zdjęcie nr 55
Wniosek o uprawnienia budowlane
Procedura ubiegania się o uprawnienia budowlane w Polsce, związana z Polską Izbą Inżynierów Budownictwa (PIIB), wymaga przestrzegania określonych kroków. Oto,…
Start zdjęcie nr 56
Weryfikacja i kwalifikacja wymaganego wykształcenia
Zasady weryfikacji i kwalifikacji wymaganego wykształcenia dla uzyskania uprawnień budowlanych, określone w rozporządzeniu w sprawie przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych…
Start zdjęcie nr 57
Kiedy nie trzeba odbywać praktyki zawodowej?
Praktyka zawodowa w branży budowlanej odgrywa kluczową rolę w przygotowaniu do zawodu inżyniera, architekta czy innego specjalisty technicznego. Proces zdobywania…
Start zdjęcie nr 58
Odpowiedzialność osób kierujących praktyką zawodową
Osoby kierujące praktyką zawodową do uzyskania uprawnień budowlanych muszą spełniać określone wymogi prawne oraz etyczne, które są kluczowe dla zapewnienia…
Start zdjęcie nr 59
Zagubiona książka praktyki zawodowej- czy praktyka przepada?
Utrata książki praktyki zawodowej może być poważnym problemem dla osób, które aspirują do uzyskania uprawnień budowlanych, ale istnieją sposoby na…
Start zdjęcie nr 60
Projekt wykonawczy a praktyka zawodowa
Zakres dokumentacji projektowej wymaganej do zdobycia uprawnień budowlanych jest bardzo istotny dla każdego, kto chce rozwijać swoją karierę w branży…
Start zdjęcie nr 61
Merytoryczna weryfikacja praktyki zawodowej
Praktyka do uprawnień budowlanych jest kluczowym etapem w procesie zdobywania pełnych kwalifikacji zawodowych w branży budowlanej. Aby praktyka była skuteczna…
Start zdjęcie nr 62
Praktyka zawodowa a rodzaj umowy
Praktyka zawodowa jest kluczowym elementem procesu ubiegania się o uprawnienia budowlane. Zgodnie z polskimi przepisami, kandydaci na uprawnienia budowlane muszą…
Start zdjęcie nr 63
Rozliczanie czasu praktyki zawodowej
Rozliczanie czasu praktyki zawodowej do uprawnień budowlanych może być skomplikowane, ale rozumienie kilku kluczowych zasad może pomóc w przejściu przez…
Start zdjęcie nr 64
Praktyka zawodowa w nadzorze budowlanym nie taka prosta
Praktyka zawodowa odbywana w organach nadzoru budowlanego, takich jak Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (PINB) czy Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego (WINB),…
Start zdjęcie nr 65
Kiedy można rozpocząć praktykę zawodową
W przepisach dotyczących uzyskania uprawnień budowlanych w Polsce istnieje wyraźna kolejność działań. Najpierw wymagane jest uzyskanie odpowiedniego wykształcenia, a dopiero…
Start zdjęcie nr 66
Oświadczenie potwierdzające odbycie praktyki zawodowej
Oświadczenie potwierdzające odbycie praktyki zawodowej jest kluczowym dokumentem w procesie zdobywania uprawnień budowlanych w Polsce. Od 25 września 2014 roku,…
Start zdjęcie nr 67
Zmniejszony zakres egzaminu
Jeśli ubiegasz się o nadanie uprawnień budowlanych w innej specjalności lub zakresie niż te, które już posiadasz, zgodnie z art.12…
Start zdjęcie nr 68
Nieobecność na egzaminie
Jeśli nie możesz uczestniczyć w egzaminie na uprawnienia budowlane z ważnych przyczyn, istnieją pewne kroki, które możesz podjąć, aby zmniejszyć…
Start zdjęcie nr 69
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane
Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…
Start zdjęcie nr 70
Egzaminy dla osób ukaranych
Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

Aktualności:
23.06.2024
Start zdjęcie nr 71
TERMINY i MIEJSCA SKŁADANIA WNIOSKÓW na sesję JESIEŃ 2024
Poniżej zamieszczamy terminy najbliższego egzaminu na uprawnienia budowlane w sesji JESIEŃ 2024 dla Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz Izby Architektów…
13.06.2024
Start zdjęcie nr 72
UROCZYSTE WRĘCZENIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH po sesji WIOSNA 2024
Poniżej zamieściliśmy terminy uroczystego wręczenia decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych po sesji WIOSNA 2024. 👷‍♂️👷‍♀ Polska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa…
24.05.2024
Start zdjęcie nr 73
WYNIKI EGZAMINU PISEMNEGO sesja WIOSNA 2024
W dniu 24.05.2024 r. we wszystkich Okręgowych Izbach Inżynierów Budownictwa odbyła się 43 sesja egzaminacyjna w postaci EGZAMINU PISEMNEGO. Poniżej…
02.04.2024
Start zdjęcie nr 74
WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH IARP - sesja WIOSNA 2024
W dniu 02.04.2024 r. IZBA ARCHITEKTÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ opublikowała wykaz aktów prawnych na sesję egzaminacyjną WIOSNA 2024 Stan prawny przepisów…

Uprawnienia budowlane 2024

Ikona uprawnienia budowlane

🥇Uprawnienia budowlane🥇 - pobierz program do nauki na uprawnienia budowlane. Do 98% identycznych pytań z naszego programu pojawia się na egzaminie na uprawnienia budowlane. Posiadamy unikalne pytania przygotowane specjalnie na każdą sesję egzaminacyjną WIOSNA oraz JESIEŃ, które są publikowane tylko i wyłącznie w naszym programie do nauki na egzamin. Uprawnienia budowlane - tutaj znajdą Państwo aplikacja UPRAWNIENIA BUDOWLANE. Do 98% identycznych pytań z naszej aplikacji pojawia się na egzaminie pisemnym oraz egzaminie ustnym. Uprawnienia budowlane są dziś jednymi z najcenniejszych uprawnień, przynoszących rozliczne korzyści w życiu zawodowym, jak i prywatnym. Uprawnienia budowlane dotyczyć mogą projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi. Dzielą się również na wiele specjalności, takich jak architektoniczna, konstrukcyjno-budowlana, elektryczna, sanitarna, drogowa, mostowa, hydrotechniczna, kolejowa, telekomunikacyjna i wyburzeniowa. Zdobycie uprawnień budowlanych wymaga spełnienia określonych warunków, w tym posiadania odpowiedniego wykształcenia oraz stażu zawodowego. Warunek konieczny do tego, aby uzyskać uprawnienia budowlane to pozytywny wynik egzaminu zdawanego przed Okręgowymi Izbami Inżynierów (Budownictwa i Architektury). Wydatną pomocą w nauce do egzaminu jest komputerowy program na uprawnienia budowlane i aplikacja UPRAWNIENIA BUDOWLANE. Zawiera on zbiór wszystkich pytań, które na egzaminie mogą się pojawić. Przeprowadzając szereg testów, można nie tylko zweryfikować, ale również umocnić i rozszerzyć dotychczasową wiedzę.


Historia uprawnień budowlanych

Uprawnienia budowlane ikona 22

Z uprawnieniami budowlanymi w Polsce, wiąże się wiele ciekawych zagadnień. Jedno z nich dotyczy historii tych uprawnień. Pierwsze dotyczące ich regulacje notuje się na rok 1928. To właśnie wtedy zostało wydane Rozporządzenie Prezydenta RP pod tytułem „O prawie budowlanym i zabudowie osiedli”. Rozporządzenie wprowadziło w życie jeden z najważniejszych przepisów prawa. Osoba, która pełni samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, musi posiadać właściwe ku temu kwalifikacje. Innymi słowy, powinna posiadać uprawnienia budowlane w specjalności, w której działa. Może wydawać się to dziwnym, ale stworzone w roku 1928 przepisy, funkcjonowały w niezmienionej postaci aż do 1961 roku. W tym właśnie roku została uchwalona pierwsza powojenna ustawa Prawo Budowlane. Już wówczas ustawa określała sposób, w jaki student może zdobyć uprawnienia budowlane. Aplikacja UPRAWNIENIA BUDOWLANE oczywiście nie istniała wtedy, dlatego sama nauka była bardziej czasochłonna i wymagająca.

Aby móc przystąpić do egzaminu na uprawnienia budowlane, konieczne było udokumentowanie:

  • Wykształcenia oraz odbytej praktyki zawodowej

Kolejna zmiana w prawie budowlanym weszła w życie w 1974 roku. Oficjalne określenie uprawnienia budowlane zamieniono na stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Wydawało się to o tyle słuszną decyzję, gdyż w owych czasach na rynku był brak inżynierów budownictwa posiadających odpowiednie uprawnienia. Byli oni natomiast bardzo potrzebni, aby kierować robotami budowlanymi przy nowo powstających osiedlach. Kolejna zmiana prawa, regulująca uprawnienia budowlane weszła w życie 31 grudnia 1994 roku. Właśnie wtedy ponownie został wprowadzony obowiązek egzaminacyjny dla osób starających się o uprawnienia budowlane. Do użytku wróciło również samo określenie, które w niezmienionej postaci obowiązuje aż do dziś. Jak zdobyć uprawnienia budowlane oraz na co w rzeczywistości pozwalają osobie, która je posiada? Opowiadamy o tym w dalszej części.


Czym są uprawnienia budowlane?

Czym są uprawnienia budowlane?

Jak sama nazwa wskazuje, uprawnienia budowlane uprawniają do samodzielnego projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi. Zależnie do specjalności, w jakiej uzyskaliśmy uprawnienia, dopuszczają one nas do działania w jednej z kilku branż. Najbardziej cenione są uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej i konstrukcyjno-budowlanej. Warto również wspomnieć o uprawnieniach z ograniczeniami i bez ograniczeń.


Uprawnienia budowlane - O nas

Uprawnienia budowlane - historia o nas

Posiadamy doświadczenia z ponad 20 sesji egzaminacyjnych. Z nami wymarzone uprawnienia budowlane uzyskało 45 565 użytkowników. Nasz zespół składa się z ekspertów dot. przepisów budowlanych, architektów, inżynierów posiadających uprawnienia budowlane praktycznie z każdej specjalności, a także wykładowców z państwowych uczelni politechnicznych w Polsce.

W naszej ofercie znajdą Państwo program do nauki na uprawnienia budowlane, który pomoże w przygotowaniach do egzaminu pisemnego oraz ustnego. Posiadamy również segregator aktów prawnych z przepisami budowlanymi zawsze aktualnymi na daną sesję. Przeczytaj opinie o nas w zakładce “Opinie o programie i aplikacji". Zapraszamy do wspólnej nauki. Dzięki nam przygotowania do egzaminu będę łatwe i przyjemne.

Zobacz szczegóły


Uprawnienia budowlane - program na komputer
Dokumenty na uprawnienia budowlane

Program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2023 - wersja na komputer. Przygotowaliśmy dwie wersje naszego produktu. Pierwsza z nich dostosowana jest pod komputery stacjonarne, laptopy oraz notebooki z systemem operacyjnym Windows. Wizualne podpowiedzi pomagają zrozumieć potrzebne pojęcia i utrwalić je w pamięci. Ponadto, w naszej ofercie mieszczą się także pytania na część ustną, którą również należy zdać, aby uzyskać uprawnienia budowlane.

Wersja na komputer jest przeznaczona do zainstalowania na urządzenia stacjonarne. Licencja jest przyznawana na okres 12 miesięcy. Przez ten czas każdy użytkownik może aktualizować program za darmo i w nieograniczonej ilości.

Zobacz szczegóły


Uprawnienia budowlane aplikacja
Uprawnienia budowlane - aplikacja na telefon

Aplikacja TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2023 - aplikacja na telefon ANDROID i iOS. Można również zaopatrzyć się w wersję mobilną naszego produktu, która pozwala na naukę poza domem, przy pomocy tabletu/smartfona z systemem Android, Windows Phone lub iOS. Co więcej, jest ona też kompatybilna z Macbookami. Mają Państwo możliwość zakupu pakietu obu wersji (programu w wersji stacjonarnej oraz mobilnej), w niezwykle atrakcyjnej cenie.

Wersja na telefon / tablet przeznaczona jest do urządzeń mobilnych. Czas trwania licencji wynosi 6 miesięcy i przez ten okres użytkownik może aktualizować program za darmo.

Zobacz szczegóły


Uprawnienia budowlane - segregator aktów prawnych
Segregatory na uprawnienia budowlane 2024

SEGREGATOR AKTÓW PRAWNYCH NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2023. Każdy z nas wie, jak czasochłonne i czasami trudne bywa szukanie aktualnych aktów prawnych i rozporządzeń potrzebnych do egzaminu na uprawnienia budowlane. W naszej ofercie posiadamy produkt SEGREGATOR AKTY PRAWNE UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2023, który możesz zabrać ze sobą na egzamin pisemny oraz egzamin ustny.

Dzięki naszemu segregatorowi zawsze masz pewność, że uczysz się aktualnych aktów prawnych i rozporządzeń. Ma to niesłychanie bardzo ważne znaczenie przy bardzo częstych zmianach w przepisach budowlanych, które na przestrzeni ostatnich miesięcy pojawiały się praktycznie co miesiąc.

W SEGREGATOR AKTÓW PRAWNNYCH NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2023 znajdują się akt prawne, z których 98% pytań pojawią się na egzaminie pisemnym oraz ustnym.

Zobacz szczegóły


Uprawnienia budowlane - segregator na egzamin ustny - pytania i opracowane odpowiedzi
Pytania oraz opracowane odpowiedzi na egzamin ustny z uprawnień budowlanych

W naszej ofercie znajduje się również SEGREGATOR NA EGZAMIN USTNY - pytania i opracowane odpowiedzi. Pytania i odpowiedzi w segregatorze są to pytania, które pojawiają się na egzaminie ustnym w danej sesji egzaminacyjnej określone przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa oraz Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej.

Segregator w formie wydruków można zabrać ze sobą na egzamin. Jest to kompletny zestaw pytań i odpowiedzi, który pozwoli w 100% przygotować się do egzaminu ustnego, który jest najważniejszym egzaminem w karierze zawodowej każdego inżyniera oraz projektanta.

W SEGREGATOR NA EGZAMIN USTNY 2023 - pytania i opracowane odpowiedzi znajdują się pytania, z których 98% pytań pojawią się na egzaminie pisemnym oraz ustnym.

Zobacz szczegóły


Uprawnienia budowlane - program i aplikacja na egzamin ustny
Program na egzamin ustny

Program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2023 - tryb EGZAMIN USTNY 2023. W naszej ofercie znajdą Państwo również program do nauki przygotowujący do egzaminu ustnego. Każdy z nas doskonale wie jak bardzo stresujące są egzamin w formie ustnej. Dzięki naszemu programowi będą Państwo mogli sprawdzić jak wygląda ten egzamin i przetestować swoją wiedzę.

W programie zawarte są pytania z odpowiedziami z podziałem na specjalności z poprzednich sesji (w tym WIOSNA i JESIEŃ 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 i 2023). Zapraszamy do kontaktu!

Zobacz szczegóły


Uprawnienia budowlane - specjalność architektoniczna

Uprawnienia budowlane - specjalność architektoniczna

Uprawnienia tego typu są jednymi z najbardziej pożądanych. Dlaczego? Ponieważ otwierają nieograniczone możliwości do projektowania różnego rodzaju obiektów, jak również kierowania pracami budowlanymi, związanymi z realizacją projektu. Uprawnienia budowlane bez ograniczeń lub z ograniczeniami można zdobyć, w wyniku pozytywnie zdanego egzaminu państwowego. Jak należy się do niego przygotować? Poza wiedzą zdobytą podczas nauki na studiach, nieodzowne jest doświadczenie zawodowe. Aby móc się nim pochwalić, osoba starająca się o uprawnienia musi odbyć wymagany staż w biurze projektowym lub na budowie. Przed każdym przystąpieniem do egzaminu pojawia się stres, niepewność i obawy, czy kandydat jest dobrze przygotowany. To naturalne. Aby jednak rozwiać te wątpliwości i nabrać cennej wiary w swoją wiedzę, można wykorzystać program na uprawnienia budowlane i aplikacja UPRAWNIENIA BUDOWLANE. Jest to interaktywna aplikacja, stworzona z myślą o użytkownikach komputerów i smartfonów.

Zobacz szczegóły


Uprawnienia budowlane - specjalność konstrukcyjno-budowlana

Uprawnienia budowlane - specjalność konstrukcyjno-budowlana

Dysponując uprawnieniami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, możemy projektować oraz kierować robotami przy wznoszeniu obiektów o kubaturze do 1000 metrów dla uprawnień z ograniczeniami, oraz powyżej 1000 metrów, posiadając uprawnienia budowlane bez ograniczeń. To oczywiście nie jedyne warunki, dotyczące obu typów uprawnień. Które z nich dają nam więcej możliwości do podejmowania intratnych zleceń i zarabiania dużych pieniędzy? Nie ulega wątpliwościom, że są to uprawnienia budowlane bez ograniczeń. Jeżeli chcesz je zdobyć, warto od dziś systematyzować swoją wiedzę i dążyć do jej poszerzania. Jak to zrobić? Polecanym rozwiązaniem jest program na uprawnienia budowlane i aplikacja UPRAWNIENIA BUDOWLANE. Ma on wiele przewag w stosunku do podręcznika lub innych drukowanych materiałów. Jego przewagą jest interaktywność, pozwalająca na samodzielne wykonywanie testów komputerowych. Aby je przeprowadzić i przekonać się, jak zakończyłby się egzamin prowadzony w warunkach rzeczywistych, wystarczy uruchomić aplikację i rozpocząć test.

Zobacz szczegóły


Uprawnienia budowlane - specjalność elektryczna

Uprawnienia budowlane - specjalność elektryczna

Na co może liczyć osoba posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności elektrycznej? Przede wszystkim na to, że legalnie może projektować instalacje elektrycznego wysokiego napięcia, jak również kierować pracami związanymi z ich wykonawstwem. Osoba ta może również dokonywać niezbędnych odbiorów, dopuszczających instalację do bezpiecznego użytkowania. W czasach niesłabnącego rozwoju technologii i przemysłu, uprawnienia budowlane w specjalności elektrycznej są bardzo poszukiwane na rynku. Osoby, które nimi dysponują bez najmniejszych problemów uzyskują pracę w dużych zakładach produkcyjnych oraz z łatwością zakładają własne firmy projektowe. Nie muszą przy tym martwić się o zlecenia, gdyż rosnąca popularność energii elektrycznej i jej przyjazność środowisku sprawia, że zaczyna z niej korzystać coraz więcej sektorów gospodarki. Myślisz o tym, aby zdobyć właśnie takie uprawnienia budowlane?

Zobacz szczegóły


Uprawnienia budowlane - specjalność sanitarna
Uprawnienia budowlane - specjalność sanitarna

Instalacje sanitarne są jednymi z najważniejszych w budownictwie. Podstawowe instalacje sanitarne, z którymi ma do czynienia większość to kanalizacja w domach jednorodzinnych. W rzeczywistości jest to bardziej skomplikowane zagadnienie, niż może się wydawać. Instalacje sanitarne projektowane i wykonywane w dużych budynkach są bardzo skomplikowane. Ponadto mogą korzystać z nowoczesnych technologicznie rozwiązań, zapewniających im prawidłową i bezpieczną pracę. Uprawnienia budowlane są więc niezbędną rzeczą, aby móc takie instalacje projektować i kierować pracami przy ich wykonawstwie. Czy program na uprawnienia budowlane to inwestycja, na którą warto się zdecydować? Jeżeli ktoś poważnie myśli o tym, aby zdawać państwowy egzamin na uprawnienia budowlane, to jak najbardziej tak. Powodów do tego jest wiele.

Zobacz szczegóły


Uprawnienia budowlane - specjalność drogowa
Uprawnienia budowlane - specjalność drogowa

Osoba posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności drogowej, nie powinna martwić się o swoją pracę. Zapotrzebowanie na najwyższej jakości specjalistów drogownictwa jest aktualne na terenie całego kraju. Sprzyja temu rosnąca liczba inwestycji drogowych. Każdego roku powstają nowe drogi, modernizowane są również te istniejące. Ich projektowanie i kierowanie robotami wymaga kadry świetnie wykwalifikowanych fachowców. Warunkiem dopuszczenia do udziału w tych inwestycjach, są właśnie uprawnienia budowlane w specjalności drogowej. Podjęcie decyzji o przystąpienia do egzaminu na uprawnienia, może się okazać bardzo dobrą ścieżką rozwijania kariery zawodowej. Czy jednak istnieje sposób, aby zwiększyć szansę na uzyskanie pozytywnego wyniku, już przy pierwszym podejściu do egzaminu? Oczywiście że tak. Jeden z nich to program na uprawnienia budowlane i aplikacja UPRAWNIENIA BUDOWLANE. Jak można się przygotowywać do egzaminów państwowych na uprawnienia?

Zobacz szczegóły


Uprawnienia budowlane - specjalność mostowa
Uprawnienia budowlane - specjalność mostowa

Mosty od zawsze fascynowały i były dla wielu tajemniczą zagadką. Sztuka ich projektowania i budowania to jedna z najbardziej interesujących rzeczy. Dla Ciebie może się to stać codzienną pracą. Aby tak było, wystarczy tylko zdobyć uprawnienia budowlane w specjalności mostowej. Oczywiście łatwiej to powiedzieć niż zrobić. Aby zyskać takie uprawnienia, konieczne jest ukończenie studiów i odbycie praktyki zawodowej. Jednak samo spełnienie tych dwóch warunków nie gwarantuje nam, że uzyskamy uprawnienia budowlane. Ostatnim krokiem, który nas od nich dzieli jest pozytywny wynik państwowego egzaminu. Program na uprawnienia budowlane to rozwiązanie informatyczne, które ma ułatwiać naukę do egzaminu. Z programem do zainstalowania w komputerze, smartfonie lub tablecie, nauka do państwowego egzaminu jest jeszcze łatwiejsza. Do tej pory przygotowywałeś się z drukowanego podręcznika? Nie zawierał on wszystkich pytań, które mogą się pojawić na egzaminie?

Zobacz szczegóły


Uprawnienia budowlane - specjalność hydrotechniczna
Uprawnienia budowlane - specjalność hydrotechniczna

Egzamin na uprawnienia budowlane w specjalności hydrotechnicznej może budzić uzasadnione obawy. Olbrzymi ilość wiedzy do przyswojenia, multum informacji i wymagający sposób, w jaki część pytań może być sformułowana. Nad każdym z nich należy głębiej się zastanowić, aby uniknąć ryzyka udzielenia błędnej odpowiedzi. Czyż nie byłoby dobrze poznać je wszystkie od razu? Wykonać próbne testy aby dowiedzieć się, z którymi z nich mamy więcej trudności, a które są łatwe? Teraz każdy kto chce przystąpić do egzaminu na uprawnienia budowlane w specjalności hydrotechnicznej, może rozpocząć naukę. Aby była ona efektywna i przyjemna, warto wyposażyć się w program na uprawnienia budowlane i aplikację UPRAWNIENIA BUDOWLANE. Jest to dedykowany program, szczegółowo omawiający wszystkie pytania wraz z prawidłowymi odpowiedziami, które mogą pojawić się na egzaminie.

Zobacz szczegóły


Uprawnienia budowlane - specjalność kolejowa
Uprawnienia budowlane - specjalność kolejowa

Transport kolejowy systematycznie nabiera na sile. Jest alternatywą dla transportu drogowego, pozbawiony wielu jego wad. Między innymi z tego powodu odgrywa coraz większą rolę w branży motoryzacyjnej, przemyśle, logistyce oraz transporcie osób. Co to oznacza w praktyce? Przede wszystkim zapotrzebowanie na specjalistów z uprawnieniami budowlanymi w specjalności kolejowej. Projektowanie nowych szlaków komunikacyjnych, gruntowne modernizacje już istniejących tras, a także budowanie całej infrastruktury kolejowej, takiej jak rozjazdy, stacje kolejowe, bocznice i wiele więcej. To wszystko wymaga świetnie wyedukowanych i przygotowanych do pracy specjalistów. Jeżeli chcesz się dostać do tego grona, wykonywać bardzo ciekawą pracę i cieszyć się dużym wynagrodzeniem, potrzebne ci są uprawnienia budowlane w specjalności kolejowej. Na pewno znasz procedurę ich zdobycia. Większym problemem może się natomiast okazać przygotowanie do egzaminu. Czy aby na pewno?

Zobacz szczegóły


Uprawnienia budowlane - specjalność telekomunikacyjna
Uprawnienia budowlane - specjalność telekomunikacyjna

Uzyskanie uprawnień budowlanych w specjalności telekomunikacyjnej to jedna z lepszych inwestycji w swoją przyszłość. Szczególnie w obecnych czasach, kiedy informacja jest na wagę złota, a systemy informatyczne odgrywają bardzo dużą rolę na całym świecie. Posiadając uprawnienia budowlane w specjalności telekomunikacyjnej, można projektować obiekty infrastruktury telekomunikacyjnej, takie jak stacje przekaźnikowe, wieże, maszty i wiele innych. Jest to praca wymagająca i odpowiedzialna, nie dziwi zatem fakt, że same uprawnienia budowlane nie są łatwe i szybkie do zdobycia. Z jakimi wyzwaniami będzie musiał zmierzyć się kandydat na nie? Tym co sukcesem zwieńczy drogę do zdobycia owych uprawnień, będzie pozytywny wynik egzaminu państwowego.

Zobacz szczegóły


Uprawnienia budowlane - specjalność wyburzeniowa
Uprawnienia budowlane - specjalność wyburzeniowa

Jak wykonywać ciekawą i odpowiedzialną pracę, zarabiając przy tym satysfakcjonujące pieniądze? Wymaga to umiejętnie podejmowanych decyzji już na samym początku swojej edukacji. Jednym z bardziej trafionych pomysłów są uprawnienia budowlane w specjalności wyburzeniowej. Rosnące zapotrzebowanie na grunty inwestycyjne sprawia, że w wielu miejscach jedyną szansą ich pozyskiwania jest wyburzanie starych obiektów. O ile w przypadku niskiej zabudowy jednorodzinnej nie jest to dużym problemem, o tyle wyburzanie kamienic, bloków czy zakładów produkcyjnych lub innych budowli urasta do rangi wyzwania. Podołać mogą mu tylko najlepiej wykwalifikowani specjaliści. Potwierdzeniem ich kompetencji i przygotowania są uprawnienia budowlane w specjalności wyburzeniowej. Ich zdobycie poprzedzone jest wieloma latami trudnych studiów oraz wymagającej praktyki zawodowej. Tym co zwieńczy drogę do uzyskania uprawnień, jest oczywiście egzamin państwowy. Pragnąc uzyskać pozytywny wynik z niego, należy się solidnie przygotować do testu. Jak najlepiej to zrobić?

Zobacz szczegóły


Aplikacja UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Jeśli chcą Państwo uzyskać uprawnienia budowlane, aplikacja przygotowana przez naszą firmę stanowi doskonałe narzędzie, które pomoże efektywnie przygotować się do egzaminu. Warto wiedzieć, że powtarzalność pytań i odpowiedzi na egzaminie sięga do 97%, jakie zapewnia opracowany przez nas produkt. Posiada on najbardziej rozbudowaną bazę zagadnień ze wszystkich podobnych propozycji na rynku. Co więcej, dzięki wzbogaceniu o grafiki, nauka staje się łatwiejsza i przyjemniejsza.

Posiadamy jako jedyni na rynku w Polsce unikalna i unikatową bazę pytań przygotowaną specjalnie na sesje JESIEŃ 2024 i WIOSNA 2025 z nigdzie indziej niepublikowanymi pytaniami.

Zobacz szczegóły


Testy na uprawnienia budowlane

Dzięki obeznaniu z większością pytań, jakie pojawiają się na części pisemnej, znacząco zwiększamy swoje szanse na powodzenie. Po zakupie programu lub aplikacji, otrzymają Państwo aż 12-miesięczną licencję na jego użytkowanie, a także opcję nielimitowanego, bezpłatnego pobierania wprowadzanych aktualizacji. W ten sposób, można zawsze mieć do dyspozycji najnowszy zestaw pytań na testy na uprawnienia budowlane.

Do każdego programu i aplikacji po zakupie klucza licencyjnego wysyłamy za darmo przykładową wypełnioną książkę praktyki zawodowej, materiały do dokumentowania praktyki oraz pytania na egzamin ustny zebrane z ostatnich 5 lat sesji egzaminacyjnych z podziałem na specjalności i izby.

Zobacz szczegóły


Pakiet 2 w 1

Dla tych z Państwa, którzy chcieliby mieć możliwość przyswojenia potrzebnej wiedzy niezależnie od aktualnego położenia, oferujemy połączenie naszych dwóch ofert. Oprogramowania tego można używać zarówno w domu, na komputerze stacjonarnym czy laptopie, jak i w podróży – na smartfonie lub tablecie.

W promocji 2 w 1 możemy Państwu zaproponować kilka opcji zakupu dwóch kluczy licencyjnych w promocyjnej cenie.

Pierwszą opcją jest połączenie programu w wersji stacjonarnej oraz aplikacja uprawnienia budowlane, drugą propozycją jest zestaw kluczy licencyjnych do programu z testami w wersji stacjonarnej oraz programu z aktami prawnymi oraz trzecią ostatnia możliwością jest połączenie programu z testami w wersji mobilnej z programem z aktami prawnymi.

Wszystko to w bardzo atrakcyjnych cenach. Również istnieje możliwość zakupów grupowych kilku kluczy do jednego z wyżej opisanych programów. Zapytaj nas o cenę promocyjną. Przygotujemy dla Ciebie indywidualną ofertę. Zapraszmy również na zakupy grupowe.

Zobacz szczegóły


Pakiet 3 w 1

Pakiet 3 w 1 jest to pakiet przygotowujący do egzaminu na uprawnienia budowlane w skład, którego wchodzi: klucz do programu TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2023 - wersja na komputer lub aplikacji TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2023 - wersja na telefon lub SEGREGATOR AKTÓW PRAWNYCH NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2023 lub SEGREGATOR na EGZAMIN USTNY 2023 - pytania i opracowane odpowiedzi.

Zobacz szczegóły


Pakiet 4 w 1

Pakiet 4 w 1 jest to KOMPLETNY pakiet przygotowujący do egzaminu na uprawnienia budowlane, czyli: klucz do programu TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2023 - wersja na komputer + aplikacja TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2023 - wersja na telefon + SEGREGATOR AKTÓW PRAWNYCH NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2023 + SEGREGATOR na EGZAMIN USTNY 2023 - pytania i opracowane odpowiedzi. Jest to najbardziej optymalna propozycja, ponieważ wybierając ten zestaw masz wszystko czego potrzebujesz. Możesz uczyć się w domu, pracy, a także w drodze. Ponadto, po zakupie kluczy licencyjnych udostępniamy też wzór wypełniania książki praktyki zawodowej przed deregulacją i po.

Zapewniamy, że nasz program do nauki na uprawnienia budowlane znacząco ułatwia uzyskanie potrzebnych kwalifikacji. Zapraszamy do kontaktu! Otrzymasz indywidualna ofertę. Przy zakupach grupowych duże rabaty.

Zobacz szczegóły


Egzamin na uprawnienia budowlane
Egzamin na uprawnienia budowlane

Chcąc móc pracować przy konstruowaniu nowych obiektów, należy zdać egzamin na uprawnienia budowlane. Jest on organizowany przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa co pół roku. Ma na celu sprawdzenie wiedzy kandydatów, dzięki czemu uzyskuje się pewność, że będą oni swoją pracę wykonywać rzetelnie i efektywnie. Jest to bowiem niezbędne dla zachowania bezpieczeństwa użytkowania nowego budynku.

Pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane daje możliwość pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Egzamin składa się z dwóch części: pisemnej oraz ustnej

Egzamin pisemny odbywa się dwa razy w roku w maju oraz w listopadzie. We wszystkich Okręgowych Izbach Inżynierów Budownictwa egzamin ten odbywa się jednocześnie o tej samej godzinie. Egzamin pisemny posiada charakter testu jednokrotnego wyboru z trzema możliwościami wyboru odpowiedzi A, B, C.

Egzamin ustny odbywa się w następnych dniach po egzaminie pisemnym. Zdający podczas egzaminu ustnego odpowiadają na pytania przygotowane przez okręgową komisję kwalifikacyjną w formie zestawu pytań. Zestawy pytań są opracowywane osobno dla wszystkich poszczególnych uprawnień budowlanych i ich specjalności. Okręgowa komisja kwalifikacyjna przygotowuje je w oparciu o aktualne zasady normalizujące proces budowy. Odpowiedzi podchodzących do egzaminu osób oceniane są przez Zespół Egzaminacyjny, który może przyznać od 0 do 5 punktów za każde pytanie.

Chcesz perfekcyjnie przygotować się do egzaminu pisemnego i ustnego? W naszej ofercie posiadamy skuteczne oprogramowanie, które przygotuje Cię do egzaminu. Tylko u nas znajdziesz jedyne wiarygodne oprogramowanie. Z programem TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2023 w wersji na komputer oraz na telefon przygotujesz się do egzaminu pisemnego, do egzaminu ustnego przygotujesz się z programem EGZAMIN USTNY 2023, natomiast zbiór wszystkich aktualnych aktów prawnych znajdziesz w programie JEDNOLITE AKTY PRAWE UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2023.

Zobacz szczegóły


Czego mogą dotyczyć ograniczenia w uprawnieniach budowlanych?

Są one różne dla różnych specjalności. Mogą dotyczyć np. ograniczenia w projektowaniu obiektów przeznaczonych dla użytku większej liczby osób, a np. w specjalności kolejowej, mogą wprowadzać ograniczenia w projektowaniu linii, po których pociągi poruszać się będę z prędkością większą niż 200 km/h.

Czy warto starać się o uprawnienia budowlane?

Oczywiście że tak. Dysponowanie nimi otwiera wiele możliwości podjęcia pracy. Dodajmy, że dobrze płatnej pracy. Osoba posiadająca uprawnienia budowlane w jednej z niżej wymienionych specjalności, ma szansę liczyć na co miesięczne zarobki od pięciu do dziesięciu tysięcy złotych. Ale to nie jedyny powód, aby dążyć do zdobycia uprawnień budowlanych. Ich posiadanie wiąże się z wykonywaniem bardzo ciekawej pracy, możliwością podejmowania nowych wyzwań, poznawania ciekawych ludzi i odwiedzania miejsc, do których nie dotarłoby się wykonując inny zawód.

Jak zdobyć uprawnienia budowlane? Jakie są wymagania do zdobycia uprawnień budowlanych?

Oprócz posiadania wymaganego wykształcenia i niezbędne praktyki, pomocny jest program na uprawnienia budowlane. Korzystając z niego, można na bieżąco weryfikować swoją wiedzę, poprzez wykonywanie specjalistycznych testów. Pojawiające się w nich pytania są zgodne z tymi, które otrzymamy stając przed komisją egzaminacyjną. Aplikacja uprawnienia budowlane występuje w kilku wersjach. Przeznaczony do instalacji na komputerze (wersja desktopowa), jak również w jako aplikacja mobilna, do zainstalowania na smartfonie lub tablecie. Niezależnie od wybranej wersji, program do nauki na uprawnienia budowlane umożliwia przygotowywanie się do egzaminu niezależnie od czasu i miejsca, w którym się znaleźliśmy.


Aktualności - Uprawnienia Budowlane

Jeżeli chcesz być zawsze na bieżąco ze wszystkimi najnowszymi wiadomościami odnośnie uprawnień budowlanych obserwuj nasza zakładkę “Aktualności".

Zobacz szczegóły


Znajdź swoją izbę - Uprawnienia Budowlane

Polska Izba Inżynierów Budownictwa

Telefon: 22 828-31-89
Fax: 22 827-07-51
e-mail: biuro@piib.org.pl

Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Telefon: 71 337-62-30, 71 337-62-50, 71 337-62-53
Fax: 71 337-62-40
e-mail: dos@dos.piib.org.pl

Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Telefon: 61 854-20-10
Fax: 61 854-20-11
e-mail: wkp@piib.org.pl

Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Telefon: 58 324-89-77
Fax: 58 301-44-98
e-mail: pom@piib.org.pl

Jeżeli masz pytania dotyczące praktyki zawodowej lub egzaminu dotyczącego Twojej specjalności, skontaktuj się ze swoją izbą. Na naszej stronie zamieściliśmy dane kontaktowe każdej izby w Polsce, zarówno dla inżynierów budownictwa jak i architektów.

Zobacz szczegóły


Uprawnienia budowlane - blog

Wniosek o nadanie uprawnień budowlanych

Wniosek o nadanie uprawnień - jak go przygotować

Aby móc złożyć wniosek o nadanie uprawnień należy wcześniej zdać egzamin na uprawnienia budowlane, po uprzednim dostarczeniu odpowiednich dokumentów. We wniosku należy umieścić swoje dane, kontakt, tytuł zawodowy oraz zaznaczyć odpowiednią specjalność uprawnień, którą chce się uzyskać. Warto również pamiętać, aby uzbroić się w cierpliwość, ponieważ podjęcie decyzji przez odpowiednie organy, może zająć trochę czasu. Często bierze się pod uwagę rodzaj praktyki zawodowej, a także jej długość i specyfikę.

Uprawnienia Budowlane - jak się przygotować

Jakie materiały potrzebne są do przygotowań na egzamin

Aby dobrze przygotować się do egzaminu warto zapoznać się z aktualnymi aktami prawnymi i wszystkimi wniesionymi poprawkami, które mogłyby znacząco wpływać na postrzeganie konkretnych punktów prawa. Listę takich aktów często publikują izby inżynierów, ale są one również ogólnodostępne np. dla stronie Kancelarii Sejmu. Można także sięgnąć po pomoc bezpośrednio do opiekuna praktyk lub innych, wyżej postawionych osób, które z najważniejszych wytycznych korzystają na co dzień. W przypadku jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu.

Uprawnienia Budowlane - jak się przygotować do egzaminu ustnego

Jak przygotować się do egzaminu ustnego

Uprawnienia budowlane można zdobyć zdając egzamin ustny. Aby do niego przystąpić należy złożyć odpowiednie dokumenty, warto mieć również doświadczenie, zdobyte np. w trakcie praktyk zawodowych. Można również porozmawiać z opiekunem praktyk, zgromadzić materiały do nauki, np. akty prawne lub informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz ćwiczyć umiejętność przekazywania tych informacji, co znacznie ułatwi naukę i zwiększy możliwość zdania egzaminu ustnego, a finalnie doprowadzi do otrzymania uprawnień.


Poniżej znajdują się linki odsyłające do najważniejszych informacji dostępnych na naszej stronie:

Start zdjęcie nr 75 Start zdjęcie nr 76 Start zdjęcie nr 77
Start zdjęcie nr 78
Start zdjęcie nr 79 Start zdjęcie nr 80 Start zdjęcie nr 81
Start zdjęcie nr 82

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Start zdjęcie nr 83

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Start zdjęcie nr 84

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Start zdjęcie nr 148 Start zdjęcie nr 149 Start zdjęcie nr 150
Start zdjęcie nr 151
Start zdjęcie nr 152 Start zdjęcie nr 153 Start zdjęcie nr 154
Start zdjęcie nr 155

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Start zdjęcie nr 156

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Start zdjęcie nr 157

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami