Uprawnienia budowlane - blog

25.05.2019

Specjalność instalacyjna

Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej elektrycznej Osoby, które mają wymagane przepisami wykształcenie oraz odbyły praktykę zawodową, mogą starać się o…

25.05.2019

Uprawnienia budowlane dla zawodu elektryka

Uprawnienia budowlane dla zawodu elektryka Uprawnienia budowlane pozwalają pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (http://uprawnienia-budowlane.pl). Wszystkie wymagania związane z uprawnieniami…

25.05.2019

Kim jest patron praktyki zawodowej?

Kim jest patron praktyki zawodowej? Tzw. ustawa deregulacyjna wprowadziła do prawa budowlanego pojęcie patrona praktyki zawodowej (http://uprawnienia-budowlane.pl). Niestety dla wielu…

23.05.2019

Uprawnienia budowlane a praktyka zawodowa

Uprawnienia budowlane a praktyka zawodowa Jednym z niezbędnych warunków uzyskania uprawnień budowlanych jest odpowiedni okres praktyki zawodowej (http://uprawnienia-budowlane.pl). Jest to…

23.05.2019

Patron praktyki zawodowej

Patron praktyki zawodowej Ustawa Prawo budowlane z 9 maja 2014 roku wprowadziła pojęcie patrona praktyki zawodowej (http://uprawnienia-budowlane.pl). Była to zmiana,…

23.05.2019

Funkcje Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej

Funkcje Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Krajowa Komisja Kwalifikacyjna to jeden z głównych organów Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Zasady działania komisji określone…

23.05.2019

Koszty uzyskania przychodów

Koszty uzyskania przychodów a składki członkowskie Z informacji przekazanych przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa wynika, że osoby będące członkami izby…

21.05.2019

Praktyki w nadzorze inwestorskim

Praktyki w nadzorze inwestorskim Kwestia odbywania praktyk do uprawnień budowlanych w nadzorze inwestorskim budzi wiele wątpliwości (http://uprawnienia-budowlane.pl). Wydawać by się…

21.05.2019

Kto może kierować praktyką budowlaną?

Kto może kierować praktyką budowlaną? Praktyki budowlane są niezbędne, aby mieć możliwość przystąpienia do egzaminu na uprawnienia budowlane (http://uprawnienia-budowlane.pl). Jednak,…

21.05.2019

Kierownik praktyki zawodowej – wymagania

Kierownik praktyki zawodowej – wymagania Kierownik praktyki zawodowej, nazywany także opiekunem praktyki zawodowej, to osoba, która w sposób bezpośredni nadzoruje…

21.05.2019

Prawo budowlane w Polsce

Prawo budowlane w Polsce Prawo budowlane jest bardzo rozbudowane, ponieważ składa się nie tylko z aktów prawnych rangi ustawowej, ale…