Uprawnienia budowlane - blog

21.09.2019

Uprawnienia elektryczne

Uprawnienia elektryczne   Jedną ze specjalności uprawnień budowlanych jest specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych…

20.09.2019

Specjalność sanitarna

Specjalność sanitarna   Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych…

20.09.2019

Uprawnienia telekomunikacyjne

Uprawnienia telekomunikacyjne   Uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych są nazywane w skrócie uprawnieniami telekomunikacyjnymi…

20.09.2019

Uprawnienia hydrotechniczne

Uprawnienia hydrotechniczne Uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń wymagają ukończenia studiów…

20.09.2019

Specjalność konstrukcyjno-budowlana

Specjalność konstrukcyjno-budowlana   Specjalność konstrukcyjno-budowlana jest jedną z najczęściej wybieranych ze wszystkich specjalności uprawnień budowlanych. Wynika to z faktu, iż…

19.09.2019

Uprawnienia mostowe

Uprawnienia mostowe Uprawnienia budowlane w specjalności mostowej udzielane są osobom, które posiadają odpowiednie wykształcenie i odbyły praktykę zawodową (program na…

19.09.2019

Uprawnienia kolejowe

Uprawnienia kolejowe   Uprawnienia budowlane kolejowe mogą być nadanie w zakresie kolejowych obiektów budowlanych lub w zakresie sterowania ruchem kolejowym…

19.09.2019

Uprawnienia drogowe

Uprawnienia drogowe   Uprawnienia budowlane podzielone są na różne specjalności, wśród których jedną z najbardziej popularnych jest specjalność inżynieryjna drogowa…

18.09.2019

Architekt budowlany a architekt wnętrz

Architekt budowlany a architekt wnętrz   Zawód architekta jest zawodem prestiżowym i bardzo odpowiedzialnym (program na komputer). Na tym stanowisku…

17.09.2019

Na czym polega praca kierownika budowy?

Na czym polega praca kierownika budowy? Kierownikiem budowy może być włącznie osoba, która posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi.…

17.09.2019

Nadzór inwestorski a uprawnienia budowlane

Nadzór inwestorski a uprawnienia budowlane Inspektor nadzoru inwestorskiego to zawód, który wymaga posiadania odpowiednich uprawnień budowlanych, doświadczenia oraz wiedzy w…

16.09.2019

Egzamin ustny na uprawnienia budowlane

Egzamin ustny na uprawnienia budowlane   Egzamin na uprawnienia budowlane jest ostatnim etapem kwalifikacji kandydatów, którzy w przyszłości chcą sprawować…