Uprawnienia budowlane - blog

05.10.2022

Ruchy spowodowane poślizgami

Ruchy spowodowane są poślizgami po sobie poszczególnych warstw gruntu. Mechanizm poślizgu zależy w dużej mierze od stopnia nawodnienia poszczególnych warstw.…

05.10.2022

Osuszenie gruntu

Częstą przyczyną nierównomiernych osiadań istniejących obiektów są zmiany warunków posadowienia, związane z trwałymi zmianami poziomu wody gruntowej. Zmiany takie mogą…

05.10.2022

Mur ceglany

Powstanie rodzaju pęknięć wytwarza nowy stan równowagi związany z likwidacją koncentracji naprężeń i powstaniem naturalnych dylatacji ułatwiających niezależne przemieszczenia poszczególnych…

05.10.2022

Błędy konstrukcyjne

Błędy konstrukcyjne popełniane w trakcie wykonywania konstrukcji polegają na niezgodności rzeczywistego kształtu konstrukcji z zaprojektowanym, lub na przekroczeniu dopuszczalnych odchyłek…

05.10.2022

Stan faktyczny metod obliczeń

Błędy wpływające w istotny sposób na bezpieczeństwo konstrukcji spotyka się najczęściej w ustrojach o bardziej skomplikowanych kształtach, pracujących przestrzennie. Polegają…

05.10.2022

Chwilowe przeciążenie

Przyczyną przeciążeń mogą być również awarie procesów technologicznych, najczęściej w postaci wybuchów lub uderzeń w elementy konstrukcyjne. W niektórych przypadkach…

05.10.2022

Zjawiska zmęczenia

Dynamiczny charakter działania obciążeń wpływa równocześnie na obniżenie wytrzymałościowych właściwości konstrukcji (zjawiska zmęczenia, poślizgi zbrojenia, osłabienie połączeń, rozluźnienie gruntu itp.),…

05.10.2022

Analiza statyczna

Normowe wartości obciążeń użytkowych ustalane dla poszczególnych rodzajów użytkowania są przeważnie znacznie większe od przeciętnych wartości występujących w rzeczywistości. Przeciążenie…

05.10.2022

Korozja elementów stalowych

W rezultacie otrzymuje się bądź to zaniżoną wytrzymałość średnią, bądź też, częściej, znaczną niejednorodność właściwości wytrzymałościowych, prowadzące na ogół do…

05.10.2022

Sztuka budowlana

W literaturze, pierwszą z powyższych przyczyn dzieli się zwykle na usterki z winy projektu i z winy realizacji. Podział ten…

05.10.2022

Zjawiska teologiczne

W konstrukcjach żelbetowych zjawiska przyrostów ugięć przebiegają podobnie. Okres stabilizacji jest jednak znacznie dłuższy, gdyż zjawiska skurczu związanego z twardnieniem…

05.10.2022

Oględziny konstrukcji

Przemieszczenia pierwotne mogą być niekiedy zamierzone. Konstrukcja może być wykonana z tak dobranymi odchyleniami od kształtów teoretycznych, aby pod wpływem…

05.10.2022

Rysy elementu nośnego

Zarysowania występują oczywiście również w przypadkach, gdy dylatacja konstrukcji żelbetowej nie została przeprowadzona przez ściany. Rysy od wpływów termicznych mogą…

05.10.2022

Otwory w murze

Otwory w murze, wzmocnienia elementami żelbetowymi (wieńce, nadproża), a także przestrzenna praca konstrukcji mogą, np. w częstym przypadku osiadania naroży…

05.10.2022

Charakter rys w żelbecie

Układ i charakter rys w żelbecie nie tylko pozwala wnioskować o stopniu wykorzystania nośności przekroju oraz rozwoju zjawisk zachodzących w…

05.10.2022

Belki podsuwnicowe

Niezamykające się rysy mogą powstać w konstrukcji również od działania skurczu i zmian temperatury (program uprawnienia budowlane na komputer). Na ogół…

05.10.2022

Awaryjne zarysowanie strefy

Cechą rozpoznawczą jest tu przede wszystkim fakt, że płynięcie stali występuje zwykle jedynie w jednym lub paru miejscach w przęśle,…

05.10.2022

Inwentaryzacja rysunkowa układu zarysowań

Stan zarysowania ustala się zwykle sporządzając odpowiednie rysunki inwentaryzacyjne. Zbiorcze zestawienie na rysunkach przebiegu rys stanowi bardzo często ważną pomoc…

05.10.2022

Świeże zarysowania

Określenie kiedy rysy powstały nie jest jednak najczęściej łatwe. Stwierdzenie zarysowań jest najczęściej sprawą przypadku i okres czasu, jaki upłynął…

05.10.2022

Ciężary objętościowe

Ciężary objętościowe dla tych materiałów należy określić na podstawie bezpośredniego pomiaru. Istotne znaczenie dla wyników ekspertyzy może mieć niekiedy nie…

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !