Uprawnienia budowlane - blog

17.04.2021

Transport branżowy

Transport branżowy Do zakresu działania ministerstwa należą także sprawy sprzętu budowlanego, maszyn i urządzeń technicznych oraz transportu branżowego (program uprawnienia…

17.04.2021

Koszty budowy

Koszty budowy Jeżeli na samym placu budowy lub w jego pobliżu znajduje się odpowiedni piasek czy żwir, wówczas można znacznie…

17.04.2021

Wnioski inwestycyjne

Wnioski inwestycyjne Wnioski inwestycyjne o dużym znaczeniu gospodarczym poddaje się analizie z punktu widzenia interesów całego społeczeństwa. Rozpatruje się je…

17.04.2021

Nadzór inwestycyjny

Nadzór inwestycyjny Inwestor rozlicza się z wykonawcą i wypłaca mu przewidziane umową sumy za wykonane partie robót. W związku z…

17.04.2021

Środki finansowe

Środki finansowe Po zrealizowaniu inwestycji może być jej użytkownikiem lub może przekazać ją do eksploatacji innemu użytkownikowi. Gdy np. budową…

17.04.2021

Zespół czynności przygotowawczych

Zespół czynności przygotowawczych Zespół czynności przygotowawczych i wykonawczych, w wyniku których powstają obiekty budowlane, nazywamy procesem inwestycyjnym lub cyklem inwestycyjnym.…

17.04.2021

Członkowie spółdzielni

Członkowie spółdzielni Członkowie spółdzielni obydwu typów ponoszą zasadniczo pełny koszt budowy swoich mieszkań, jednak finansowa pomoc państwa jest dość znaczna.…

17.04.2021

Projekty rozdziału mieszkań

Projekty rozdziału mieszkań Nadzór nad budownictwem mieszkaniowym, finansowanym ze środków państwowych, sprawuje Centralny Zarząd Budowy Miast i Osiedli ZORx, przy…

17.04.2021

Produkcja krawiecka

Produkcja krawiecka Jeżeli chcemy produkcję krawiecką zmodernizować, zmechanizować, unowocześnić, dokonać racjonalnego podziału pracy, wówczas niezbędne są duże wytwórnie krawieckie, w…

17.04.2021

Proces produkcyjny

Proces produkcyjny W przemyśle przeważa produkcja seryjna i masowa. Raz ustalony proces produkcyjny powtarza się wielokrotnie bez żadnych zmian, aż…

17.04.2021

Pojęcie budownictwa

Pojęcie budownictwa Pojęcie budownictwa wymaga ścisłego sprecyzowania. W znaczeniu wąskim budownictwem nazywamy przede wszystkim wykonywanie wszelkich budynków. Jednak poza budynkami…

17.04.2021

Ustrój socjalistyczny

Ustrój socjalistyczny W krajach uprzemysłowionych powstawały milionowe armie bezrobotnych. Wskutek kryzysu w przemyśle zmniejszał się popyt na artykuły rolne, co…

17.04.2021

Inwestor bezpośredni

Inwestor bezpośredni Inwestor bezpośredni - podejmuje działalność inwestycyjną i włącza wykonane obiekty do swego spisu majątku trwałego. Na przykład przy…

17.04.2021

Produkcja globalna

Produkcja globalna Podział produkcji globalnej możemy przedstawić przy pomocy następującego schematu. Jak wiemy, do dóbr trwałych zaliczamy, oprócz obiektów budowlanych,…

17.04.2021

Akumulacja

Akumulacja Chociaż więc akumulacja może w pewnym stopniu dotyczyć zapasów nietrwałych dóbr konsumpcyjnych, to jednak przede wszystkim obejmuje ona dobra…

17.04.2021

Zaspokojenie potrzeb ludności

Zaspokojenie potrzeb ludności Dochód narodowy wyrażamy w jednostkach pieniężnych. Obliczamy go w okresach rocznych wartości ogółem lub na jednego mieszkańca…

17.04.2021

Dochód narodowy

Dochód narodowy Środkami pracy nazywamy wszystkie te rzeczy, za pomocą których człowiek oddziałuje na przedmioty swojej pracy i przekształca je.…

17.04.2021

Działalność ekonomiczna

Działalność ekonomiczna Potrzeby nasze zaspokajamy więc dobrami i usługami. Produkcja dóbr i usług jest główną częścią działalności ekonomicznej człowieka i…

17.04.2021

Rozwój gospodarczy Polski

Rozwój gospodarczy Polski Rozwój gospodarczy Polski charakteryzuje stały wzrost potrzeb społeczeństwa. Dzisiaj niemal każda gospodyni domu pragnie posiadać elektryczną pralkę,…

17.04.2021

Dyscyplina wiedzy

Dyscyplina wiedzy Z powstaniem obiektu budowlanego związany jest bardzo szeroki zakres czynności nie tylko natury ściśle technicznej na placu budowy,…

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !