Uprawnienia budowlane - blog

25.11.2022

Warstwy stropodachów

Na zwykłym stropodachu, o spadku mniejszym niż 0,5%, pokrycie wykonuje się z dwóch warstw papy na lepiku w sposób opisany…

25.11.2022

Podstawy otworów świetlików

Do przymocowania kopułek do podstawy otworów świetlików służą segmentowe okucia mocujące, wykonane z blachy stalowej 2 mm, ocynkowanej lub zabezpieczonej…

25.11.2022

Trudności materiałowe

Trudności materiałowe i wykonawcze dotyczące przekryć papowych odpowietrzanych, w których pierwszą (spodnią) warstwę pokrycia papowego wykonuje się z papy perforowanej,…

25.11.2022

Pokrycia dachówką cementową

Produkowane są dwa rodzaje dachówek cementowych karpiówka podwójna oraz zakładkowa. Pokrycie karpiówką podwójną wykonuje się tak samo jak pokrycie w…

25.11.2022

Pokrycie podwójne dachówką

Pokrycie podwójne dachówką mniej stromych dachów uszczelnia się lekką zaprawą wapienną 1:3 (zaprawy wytrzymalsze wiążą dachówki i uniemożliwiają ruchy termiczne).…

25.11.2022

Blachy panwiowe

Blachy panwiowe mocuje się podobnie, bez łączenia, bezpośrednio na panwiach ułożonych na dźwigarach o rozstawie co 5 m. Podkładem może…

25.11.2022

Lutowanie

Stosunkowo najgorzej są wykorzystywane walory materiału przy łączeniu blach cynkowych przez lutowanie, stosowane w uzasadnionych przypadkach przy zabezpieczaniu połączeń szwów…

25.11.2022

Ocynkowane panwiowe blachy stalowe

Ponieważ stwierdzono, że w tym typie krycia podczas działania wiatru występują dźwięki od uderzeń o podkład (działanie ssące powietrza), przy…

25.11.2022

Zaginanie i sklepywanie

Podkład pod pokrycia blachą. Podkład taki stanowi deskowanie, przeważnie grubości 25 mm, wykonywane z prześwitem 5 cm. Łączenie arkuszy i…

25.11.2022

Zastosowanie pokryć powłokowych

W miejscach szczególnych (np. wklęsłości, naroża i in.) powłoki wzmacnia się welonem szklanym lub tkaniną z włókna szklanego. Zastosowanie pokryć…

25.11.2022

Wykonanie natrysku

Wykonanie natrysku jako powłok izolacyjnych można rozpocząć po zlikwidowaniu pęcherzy, usunięciu zmurszałych lub przegniłych fragmentów starego pokrycia i naprawieniu zniszczonych…

25.11.2022

Nowe pokrycie dachowe

Jako nowe pokrycie dachowe powłoki składają się z następujących warstw: gruntującej, wykonywanej jako natrysk asfaltowej emulsji kationowej typu NT (w…

25.11.2022

Roboty pokrywcze

Do klejenia pap powinien być w zasadzie używany głównie lepik na gorąco, bez wypełniaczy. Ograniczona produkcja tego lepiku zmusza do…

25.11.2022

Wtopione listwy

Często nie są wykonywane, zalecane w normie, zaokrąglenia lukiem lub skosami miejsc załamań podłoża i jego styków z pionowymi częściami…

25.11.2022

Zapewnienie trwałości pokryć

Zapewnienie trwałości pokryć wykonanych z papy smołowej wiąże się z koniecznością starannej ich konserwacji. Wynika to z faktu, że wskutek…

25.11.2022

Krycie pasami równoległymi

Warstwa lub dwie warstwy spodnie powinny wypełniać wszelkie nierówności podkładu, aby nie gromadziło się powietrze, które wskutek nagrzania może powodować…

25.11.2022

Układanie płyt

Przy wykonywaniu pokryć papowych na podłożu ocieplającym (zazwyczaj obiekty halowe budownictwa przemysłowego) z miękkich płyt pilśniowych niezbędne jest przestrzeganie następujących…

25.11.2022

Dobór pap

W obiektach stałych, a szczególnie przy mniejszych spadkach, należy stosować krycie co najmniej dwuwarstwowe. Wynika to z faktu, że pokrycie…

25.11.2022

Rozstaw krokwi

Niekiedy pod papę, zamiast deskowania, stosuje się podkład z płyt pilśniowych, stanowiący równocześnie konstrukcję nośną. Rozstaw krokwi powinien być w…

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !