Uprawnienia budowlane - blog

20.01.2022

Pomosty robocze

Pomosty robocze w zależności od rodzaju i wysokości konstrukcji, której służą, mogą być oparte na ziemi (na rusztowaniach stałych) względnie…

20.01.2022

Podnoszenie wiązki elementów

Elementy te montuje się zwykle: za pomocą żurawi budowlanych, przeznaczonych do montażu całości konstrukcji danego obiektu,za pomocą specjalnych, lekkich żurawi…

20.01.2022

Krzyżulce montażowe

Wzmocnienie przy zmianie położenia wiązara z poziomego na pionowe (w przypadku stwierdzonym przez obliczenie statyczne) uzyskuje się zazwyczaj przez zastosowanie…

20.01.2022

Naprowadzenie belek

Montaż belek pod- suwnicowych w całości za pomocą masztów montażowych względnie uprzednio ustawionych umocowanych słupów montowanej konstrukcji polega na tym,…

20.01.2022

Podnoszenie elementu

Sposób obrotu polega na tym, że słup uprzednio układa się tak, aby jego stopa znalazła się bezpośrednio przy fundamencie (stopie…

20.01.2022

Ustawienie słupa

Dla sprawnego przeprowadzenia montażu słupy należy uprzednio odpowiednio przygotować i ułożyć we właściwym miejscu. Zapewnienie np. prawidłowego ustawienia słupa w…

20.01.2022

Ustalenie poziomu stopy słupa

W praktyce zazwyczaj pozostawia się górną część stopy fundamentowej nadbetonowaną (wysokości około 5 cm), a słupy ustawia się na podkładach…

20.01.2022

Słupy konstrukcji stalowej

Z uwagi na decydujące znaczenie tych prac dla prawidłowego ustawienia całej konstrukcji powinny być one wykonane szczególnie starannie, przy użyciu…

20.01.2022

Proces technologiczny spawania

Nity nagrzewa się do temperatury 1000-1100°C (barwa jasnożółta) w przenośnych podręcznych kuźniach, ustawionych w pobliżu miejsca nitowania (program uprawnienia budowlane na…

20.01.2022

Przesunięcie elementów

Zasadniczo prowizoryczne umocowanie ustawionej konstrukcji polega na czasowym połączeniu elementów w stykach montażowych. W normalnych przypadkach dla czasowego połączenia elementów…

20.01.2022

Wytrzymałość zawiesi

Następną czynnością jest próbne podniesienie elementu na wysokość kilkudziesięciu centymetrów ponad poziom terenu (szczególnie przy podnoszeniu elementów, których ciężar jest…

20.01.2022

Transport elementów

Transport elementów na haku żurawi samojezdnych jest niewskazany ze względu na szybkie zużywanie się mechanizmów tych urządzeń przy tego rodzaju…

20.01.2022

Zasadniczy montaż konstrukcji

W pierwszym przypadku elementy przywożone są na miejsce montażu wprost z wytwórni środkami transportu zewnętrznego, tzn. koleją normalnotorową, samochodami, ciągnikami…

20.01.2022

Konstrukcja wzmocnienia

Konstrukcja tego wzmocnienia powinna być obliczona statycznie przy uwzględnieniu najniekorzystniejszego położenia elementu w ciągu całego procesu montażowego (tzn. przy podnoszeniu…

19.01.2022

Styki montażowe

Najkorzystniej jest, ażeby stanowiska do scalania znalazły się w zasięgu działania urządzenia obsługującego plac składowy (wzgl. urządzenia montażowego w przypadku…

19.01.2022

Scalanie konstrukcji stalowych

Natomiast jeśli montaż hali ma odbywać się za pomocą żurawia operującego od zewnątrz hali, wówczas skład konstrukcji musi się znajdować…

19.01.2022

Prostowanie elementów

Prostowanie elementów przypadkowo uszkodzonych podczas transportu lub przy wyładowywaniu powinno być dokonywane na składowisku, a w żadnym wypadku na miejscu…

19.01.2022

Wyładowanie elementów

Wyładowanie elementów dostarczanych na plac składowy konstrukcji najkorzystniej jest przeprowadzać za pomocą maszyn do transportu pionowo-poziomego, jak np. żurawi samojezdnych…

19.01.2022

Czas trwania robót montażowych

Niezbędny zasięg działania maszyny montażowej lz określa się z warunku konieczności zmontowania elementów lub części, na jakie została podzielona montowana…

19.01.2022

Typ maszyny montażowej

Do zawieszenia elementów, w których istnieją otwory umożliwiające zaczepienie uchwytu, stosuje się tzw. uchwyty szpilkowe. Składają się one z ramki…

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !