Blog

14.06.2024
Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie zdjęcie nr 15
Budownictwo osób fizycznych a uprawnienia budowlane

Do 2015 roku Komisja Kwalifikacyjna PIIB stosowała interpretację opartą na rozporządzeniu Ministra Regionalnego i Budownictwa z 1991 roku. Zgodnie z…

14.06.2024
Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie zdjęcie nr 16
Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej

Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej w Polsce wymagane jest dla osób, które zamierzają samodzielnie kierować robotami drogowymi. Aby uzyskać takie…

13.06.2024
Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie zdjęcie nr 17
Odnawianie uprawnień budowlanych

Proces odnowienia pozwolenia na budowę w Polsce regulowany jest odpowiednimi przepisami i zależy od rodzaju posiadanego pozwolenia. Oto kilka podstawowych…

13.06.2024
Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie zdjęcie nr 18
Praktyka zawodowa na uprawnienia budowlane

Praktyka zawodowa do uzyskania pozwolenia na budowę jest ważną częścią uzyskania pełnych kwalifikacji zawodowych w dziedzinie budownictwa. W Polsce, aby…

12.06.2024
Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie zdjęcie nr 19
Zdobywanie uprawnień budowlanych w USA

W zależności od stanu, hrabstwa czy też miasta zdobywanie uprawnień budowlanych w USA może być dość skomplikowanym procesem. Edukacja i…

12.06.2024
Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie zdjęcie nr 20
Znaczenie posiadania uprawnień budowlanych dla rozwoju kariery inżyniera budownictwa

Posiadanie uprawnień budowlanych ma kluczowe znaczenie dla rozwoju kariery inżyniera budownictwa. Legalne uprawnienia do wykonywania zawodu Uprawnienia budowlane są kluczowe…

11.06.2024
Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie zdjęcie nr 21
Wyjaśnienia do decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych

Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych jest dokumentem dla osób poszukujących, które posiadają niezależne funkcje techniczne w budownictwie. Aby wziąć udział…

07.06.2024
Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie zdjęcie nr 22
Uprawnienia budowlane bez praktyki zawodowej

Uzyskanie pozwolenia na budowę jest ważną częścią procesu szkolenia kompetentnych i odpowiedzialnych inżynierów i projektantów. To nie tylko wymóg formalny,…

07.06.2024
Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie zdjęcie nr 23
Uprawnienia projektowe dla techników

W Polsce uprawnienia projektowe dla techników są ograniczone w porównaniu z uprawnieniami posiadanymi przez inżynierów budownictwa czy architektów. Zakres uprawnień…

04.06.2024
Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie zdjęcie nr 24
Rodzaje uprawnień budowlanych

Jakie są rodzaje uprawnień budowlanych? Uprawnienia budowlane w Polsce są wymagane dla osób zajmujących się projektowaniem, kierowaniem robotami budowlanymi, czy…

04.06.2024
Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie zdjęcie nr 25
Uzyskanie uprawnień budowlanych

Jakie są wymagane formalne kroki? Uzyskanie uprawnień budowlanych w Polsce wymaga spełnienia kilku formalnych kroków. Pierwszym krokiem jest przede wszystkim…

03.06.2024
Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie zdjęcie nr 26
Dokumenty budowlane

Co obejmują dokumenty budowlane? Dokumenty budowlane obejmują różnorodne dokumenty niezbędne do realizacji inwestycji budowlanej, począwszy od planowania, przez realizację, aż…

29.05.2024
Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie zdjęcie nr 27
Projektant budowlany

Odpowiedzialność projektanta budowlanego Projektant budowlany to profesjonalista odpowiedzialny za tworzenie planów budowy budynków i obiektów inżynierskich. Jego praca jest istotna…

28.05.2024
Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie zdjęcie nr 28
Książka obiektu budowlanego

Prowadzenie książki obiektu budowlanego Książka obiektu budowlanego to dokument służący do systematycznego rejestrowania i archiwizowania wszelkich istotnych informacji dotyczących eksploatacji,…

28.05.2024
Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie zdjęcie nr 29
Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie

Kogo zaliczamy do samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie? Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie to koncepcja która określa prawa i możliwości…

Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie zdjęcie nr 30 Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie zdjęcie nr 31 Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie zdjęcie nr 32
Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie zdjęcie nr 33
Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie zdjęcie nr 34 Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie zdjęcie nr 35 Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie zdjęcie nr 36
Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie zdjęcie nr 37

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie zdjęcie nr 38

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie zdjęcie nr 39

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie zdjęcie nr 46 Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie zdjęcie nr 47 Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie zdjęcie nr 48
Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie zdjęcie nr 49
Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie zdjęcie nr 50 Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie zdjęcie nr 51 Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie zdjęcie nr 52
Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie zdjęcie nr 53

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie zdjęcie nr 54

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie zdjęcie nr 55

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami