Uprawnienia budowlane - blog

20.05.2022

Porównanie roli tworzyw sztucznych

Tworzywa sztuczne mają już dziś wyrobioną w społeczeństwie opinię, jednakże nie wolno poddać się bezkrytycznie entuzjazmowi wynikającemu z poglądu, że…

20.05.2022

Konkretne ograniczenia

Materiały budowlane wywierały w ciągu wieków ogromny wpływ na kształtowanie się i na charakter architektury. Nowe materiały budowlane i nowe…

20.05.2022

Bloki fundamentów

Duże bloki ścienne o wysokości 1,25 m i wyższe należy ustawiać pionowo w jednym rzędzie, w zaprojektowanej pozycji (pętlami montażowymi…

20.05.2022

Płyty ścienne

Przejścia należy budować wzdłuż stosów co dwa stosy, a w kierunku poprzecznym - nie rzadziej niż co 25 m. Szerokość…

20.05.2022

Numer atestowy

Każdy wyrób, spełniający wymagania odpowiedniej normy lub „warunków technicznych”, znakuje się niezmywalną farbą, posługując się wzornikiem. W znakowaniu wskazuje się…

20.05.2022

Sposób wibracyjny

Sposób wibracyjny oparty jest na określeniu częstotliwości drgań własnych i charakterystyki ich zanikania, do czego wykorzystuje się radziecki miernik szczytowej…

20.05.2022

Młotek wzorcowy

Posługując się wykresem zależności rozmiaru wgłębienia od wytrzymałości, określa się orientacyjnie wytrzymałość betonu w danym miejscu konstrukcji. Na wiarygodność wyników…

20.05.2022

Wkładki łącznikowe

Kontrolując jakość stalowych wkładek łącznikowych, zabetonowanych w wyrobie i przeznaczonych do montażu lub konstrukcyjnego łączenia elementów za pomocą spawania, należy…

20.05.2022

Przewóz mieszanki

Przewóz mieszanki z miejsca jej przygotowania na miejsce układania podlega systematycznej kontroli. Nieprawidłowy transport mieszanki może doprowadzić do jej rozwarstwienia…

20.05.2022

Kontrola międzyoperacyjna

Kontrola międzyoperacyjna w wytwórniach wyrobów żelbetowych jest wykonywana przez produkcyjno-technicznych pracowników oddziałów pod kierunkiem i przy udziale OKT oraz laboratorium…

20.05.2022

Wysoka jakość wyrobów żelbetowych

Wysoka jakość wyrobów żelbetowych może być osiągnięta pod warunkiem sprawnej organizacji nieustannie działającej kontroli produkcyjnej, która powinna obejmować wszystkie fazy…

20.05.2022

Powierzchnie licowe podestów

Stosowanie do licowania płyt ściennych płytek ceramicznych o szerokim wachlarzu kolorów zwiększa wyrazistość budynków i stwarza ładne efekty architektoniczne w…

20.05.2022

Estetyczny wygląd zewnętrzny

Dla należytego przywarcia grysu do płyty ziarna jego muszą być zagłębione w podkładowej warstwie płyty co najmniej do połowy, czego…

20.05.2022

Warstwa fakturowa

Barwienie silikatowymi, polichlorowinylowymi i innymi wodoodpornymi farbami jest mało stosowane w praktyce wykończania fabrycznego, ponieważ do suszenia płyt i instalowania…

20.05.2022

Wykończanie i kompletowanie płyt

Do wykończania płyt ścian wewnętrznych w pozycji poziomej utworzono w tej samej wytwórni linię przenośnikową wyposażoną w dwie maszyny wykończeniowe;…

20.05.2022

Nanoszenie zaprawy

Do zacierania stosuje się zaprawę wapienno-cementowo-piaskową o składzie 1:0,25:1 (wagowo), przygotowaną na drobnym piasku z dodatkiem 1-2% kleju kazeinowego. Konsystencja…

20.05.2022

Maksymalne zwiększenie wyrobów

Przy projektowaniu nowych linii technologicznych należy przewidzieć maksymalne zwiększenie wyrobów (płyty stropowe o rozmiarze izby, płyty ścienne na dwie izby…

20.05.2022

Iniektowanie kanałów

Iniektowanie kanałów w warunkach zimowych. W zimie należy stosować zaprawy obowiązkowo z dodatkiem (w odniesieniu do ciężaru cementu) 0,1% mydła…

20.05.2022

Przygotowanie zapraw

Przygotowanie zapraw i zapełnienie nimi kanałów. Zaprawy przygotowuje się za pomocą intensywnego mieszania w specjalnych szybko obracających się mieszalnikach o…

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !