Uprawnienia budowlane - blog

11.08.2020

Przemywanie

Przemywanie Ujemną cechą procesu rozdrabniania łącznie z granulowaniem jest to, że granulatory szczękowe i stożkowe są kruszarkami o małej wydajności…

11.08.2020

Klasyfikacja sitowa

Klasyfikacja sitowa Rozdział na frakcje przekruszonego materiału odbywa się przez przesiewanie na przesiewaczach. Przy produkcji kruszywa łamanego przesiewanie może występować…

11.08.2020

Obliczenie wydajności kruszarek szczękowych

Obliczenie wydajności kruszarek szczękowych Najdokładniejsze określenie wydajności dla seryjnych kruszarek różnego typu można przeprowadzić jedynie w oparciu o ilościowo-jakościowe próby…

10.08.2020

Zwiększona wydajność

Zwiększona wydajność Zwiększona wydajność wynika z poważnego udziału siły odśrodkowej wpływającej na opuszczenie przez rozdrobniony produkt przestrzeni roboczej. Równomierność uziarnienia…

10.08.2020

Kruszarki szczękowe

Kruszarki szczękowe Działanie kruszarki szczękowej polega na zgniataniu brył lub ziarn pomiędzy dwoma szczękami, z których jedna ustawiona pionowo jest…

10.08.2020

Operacje uszlachetniające

Operacje uszlachetniające Przy produkcji kruszywa łamanego zasadniczą operacją uszlachetniającą jest granulowanie (program uprawnienia budowlane na komputer). Celem granulowania jest nadanie…

10.08.2020

Produkcja kruszywa otoczakowego

Produkcja kruszywa otoczakowego Kruszywo produkowane jako składnik dla betonu powinno odpowiadać wymaganiom stawianym przez technologię betonu z tym jednak, by…

10.08.2020

Rozwiązania przyszłościowe

Rozwiązania przyszłościowe Rozwiązania przyszłościowe - to mieszanie wibracyjne proponowane przez uczonych radzieckich J. J. Sztajermana, A. E. Diesowa, P. A.…

10.08.2020

Sortowniki

Sortowniki Dopiero w 1672 r. beton podobnego typu zastosował hiszpański budowniczy zamku św. Marka w St. Augustin na Florydzie (program…

10.08.2020

Historia technologii betonu

Historia technologii betonu Beton stał się podstawowym tworzywem w budownictwie zarówno ze względów ekonomicznych, jak i dzięki różnorodnym możliwościom zastosowań…

10.08.2020

Formy do produkcji taśmowej

Formy do produkcji taśmowej Formy do produkcji taśmowej mają zastosowanie jedynie w dużych zakładach prefabrykacji. Wykonuje się je z metalu,…

10.08.2020

Zagęszczanie masy betonowej

Zagęszczanie masy betonowej W pobliżu ruchomego boku formy ustawiony jest stalowy stojak służący do zawieszania płyt rozdzielczych przy rozbieraniu formy.…

10.08.2020

Wkładki stalowe

Wkładki stalowe Wkładki stalowe wykonuje się z cienkościennych rur bez szwu. W celu ułatwienia ich wyjmowania wskazane jest, aby były…

10.08.2020

Elementy w formach stalowych

Elementy w formach stalowych Przykład formy stalowej przenośnej wieloelementowej. Forma służy jednocześnie do produkcji trzech prefabrykatów płaskich. Boki formy są…

10.08.2020

Zasobnik ruchomy

Zasobnik ruchomy Bardzo podobną konstrukcję mają formy do płyt wielootworowych, wykonywanych na stanowiskach poligonowych lub w agregatach (program uprawnienia budowlane…

10.08.2020

Formy bateryjne

Formy bateryjne Formy drewniane bateryjne są stosowane do produkcji małych serii (program uprawnienia budowlane na komputer).  Ściany formy połączone są…

10.08.2020

Formy pojedyncze

Formy pojedyncze Przy projektowaniu należy również zwrócić uwagę na sposób rozmieszczenia połączeń, gdyż od tego zależą odchyłki wymiaru boku. Wynika…

10.08.2020

Produkcja w formach stałych

Produkcja w formach stałych Produkcja w formach stałych polega na tym, że wszystkie procesy produkcyjne, formowanie i dojrzewanie odbywają się…

10.08.2020

Terminy usunięcia deskowań

Terminy usunięcia deskowań Terminy usunięcia deskowań i rusztowań są podane w normach dotyczących konstrukcji mostowych betonowych i żelbetowych. Sposób opuszczania…

10.08.2020

Wahania temperatury

Wahania temperatury Wahań temperatury nie da się przewidzieć w ogóle, a mają one istotne znaczenie w przypadku rusztowań z rur…

22 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

95%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !