Uprawnienia budowlane - blog

27.10.2020

Przepisy francuskie

Przepisy francuskie Zarówno w Polsce, jak i w wielu innych krajach obliczenia statyczne i projektowanie słupów linii elektroenergetycznych podlegają odrębnym…

27.10.2020

Słup odporowo-narożny

Słup odporowo-narożny Słup odporowo-narożny należy obliczać na obciążenie - jak słup narożny pkt a) i b) oraz na obciążenie -…

27.10.2020

Kształt przekroju poprzecznego

Kształt przekroju poprzecznego Kształt przekroju poprzecznego związany jest również z technologią produkcji. Proste w wykonawstwie są przekroje otwarte (dwuteowe, prostokątne,…

27.10.2020

Klasyfikacja słupów

Klasyfikacja słupów Stosownie do postanowień PN-62/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Ogólne przepisy budowy słupy linii elektroenergetycznych w zależności od funkcji jaką…

27.10.2020

Telewizyjne urządzenia nadawcze

Telewizyjne urządzenia nadawcze Wykorzystano pomieszczenia tak w dolnej części wieży (przede wszystkim radiofoniczne i telewizyjne urządzenia nadawcze), jak i w…

27.10.2020

Elipsy o zmiennej grubości

Elipsy o zmiennej grubości Wieża w Hanno w erze zasługuje na uwagę ze względu na niespotykany gdzie indziej kształt trzonu,…

27.10.2020

Wieża telewizyjna w Stuttgarcie

Wieża telewizyjna w Stuttgarcie Wieża telewizyjna w Stuttgarcie uznana jest - jak wspomniano - jako swego rodzaju prototyp wszystkich wież.…

27.10.2020

Głowica wieży

Głowica wieży Głowicę wieży przystosowuje się do funkcji, jakiej ma odpowiadać, tj. pomieszczenia urządzeń technicznych, nadawczych, odbiorczych i transmisyjnych, tarasów…

27.10.2020

Fundament wieży

Fundament wieży Fundament wieży telewizyjnej można wykonać w postaci płyty pełnej, płyty żebrowej lub powłoki stożkowej. Obliczenia i szczegóły konstrukcyjne…

27.10.2020

Równoczesność obciążeń

Równoczesność obciążeń Równoczesność obciążeń może być zupełna. Do obliczeń nie przyjmuje się jednak równoczesności działania huraganowego wiatru i najsilniejszych wstrząsów…

26.10.2020

Aparatura telewizyjna

Aparatura telewizyjna Wbrew ogólnym mniemaniom wieże telewizyjne służą nie tylko telewizji, ale również innym rodzajom służby łączności. Aparatura telewizyjna nadawczo-odbiorcza…

26.10.2020

Projekty technologiczne

Projekty technologiczne Ostatnie projekty technologiczne przewidują już wysokości kominów dla dużych elektrowni do 300 m. Dla tych obiektów konieczne jest…

26.10.2020

Wzmocnienie komina

Wzmocnienie komina Wzmocnienie komina następuje przez nałożenie dodatkowej warstwy żelbetu (koszulki żelbetowej), lub przez sprężenie pionowe trzonu. Jeśli przyczyną powstania…

26.10.2020

Sprężenie poprzeczne

Sprężenie poprzeczne Sprężenie poprzeczne stosuje się powszechnie przy kominach ceglanych za pomocą obręczy stalowych ściąganych śrubami w klamrach. W kominach…

26.10.2020

Maksymalne naprężenie na grunt

Maksymalne naprężenie na grunt Maksymalne naprężenie na grunt wynosi 2,04 kG/cm2. Komin znajduje się w tzw. III strefie działania wiatru…

26.10.2020

Komin karbidowni

Komin karbidowni Komin karbidowni Zakładów Azotowych w Chorzowie, zrealizowany w r. 1959, ma wysokość 140 m. Komin odprowadza w atmosferę…

26.10.2020

Beton trzonu

Beton trzonu Beton trzonu został skuty na wysokości 30 cm, oczyszczono wystające zbrojenie z rdzy, nakuto wewnętrzną powierzchnię trzonu na…

26.10.2020

Komin Elektrowni Cieplnej

Komin Elektrowni Cieplnej Komin Elektrowni Cieplnej w Moskwie wykonany w r. 1946, ma wysokość 120 m, a średnice: dolną -…

26.10.2020

Sprawdzenie położenia pionowego

Sprawdzenie położenia pionowego Na samo podniesienie urządzenia składają się następujące czynności: podkręcenie śrub ślizgu za pomocą pręta stalowego, włożonego do…

22 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

95%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !