Uprawnienia budowlane - blog

27.09.2021

Współczynnik dynamiczny

Współczynnik dynamiczny Ponieważ współczynnik dynamiczny nie przekracza wskutek tłumienia wartości 10, nawet w wypadku rezonansu, można uważać za dolną granicę…

27.09.2021

Działanie fal

Działanie fal Działanie fal na falochron ma charakter dynamiczny (program uprawnienia budowlane na komputer). Fale napierają lub uderzają o falochron…

27.09.2021

Minimalny współczynnik stateczności

Minimalny współczynnik stateczności Tok przybliżonego obliczenia w dwuwymiarowym stanie naprężenia. Zakłada się kolistą linię odłamu przechodzącą przez tylną krawędź podstawy…

27.09.2021

Przebieg uszkodzenia

Przebieg uszkodzenia O ile awarie i stosunkowo małe uszkodzenia falochronu w czasie sztormów poprzedzających katastrofalny sztorm można sobie łatwo wytłumaczyć…

27.09.2021

Obciążenie jednostkowe gruntu

Obciążenie jednostkowe gruntu Obciążenie jednostkowe gruntu, które powoduje powyżej opisane zjawisko, nosi nazwę obciążenia granicznego (albo wytrzymałości granicznej) gruntu (program…

27.09.2021

Narastanie budowli

Narastanie budowli Po obciążeniu dna wykopu fundamentem, w miarę stopniowego narastania budowli i wzrostu obciążenia, podłoże zaczyna ulegać odkształceniu -…

27.09.2021

Rozkład obciążeń jednostkowych gruntu

Rozkład obciążeń jednostkowych gruntu Rozkład obciążeń jednostkowych gruntu nie powinien być zbyt nierównomierny. Gdy uwzględnia się w obliczeniach tylko obciążenia…

27.09.2021

Wartości sił zewnętrznych

Wartości sił zewnętrznych Sposób proponowany przez autora podaje na przykład wartość minimalnego współczynnika stateczności, mniejszego od F lub równego mu,…

27.09.2021

Zmniejszanie w obliczeniach

Zmniejszanie w obliczeniach Zmniejszanie w obliczeniach wielkości zaburzających równowagę (lub powiększanie wielkości ją utrzymujących), jakkolwiek logicznie uzasadnione, budzi pewne sprzeciwy…

27.09.2021

Wiarogodność metody

Wiarogodność metody Wiarogodność metody będzie średnia, gdy będzie to metoda wyłącznie empiryczna, a warunki będą z grubsza odpowiadać warunkom doświadczeń…

27.09.2021

Ocena wiarygodności

Ocena wiarygodności Ocena wiarygodności czy dokładności odnośnych czynników zwykle pozostaje jednak bardzo subiektywna. Od pewnego czasu czyni się próby ustalenia…

27.09.2021

Siły zewnętrzne czynne

Siły zewnętrzne czynne Każda budowla musi spełniać, jak wiadomo, trzy podstawowe warunki równowagi: momentów, sił poziomych i sił pionowych. Również…

27.09.2021

Skład obliczeń falochronu

Skład obliczeń falochronu Najogólniej, w skład obliczeń falochronu 1 powinny wchodzić następujące grupy: - wyznaczanie sił działających na falochron, -…

27.09.2021

Drabinki

Drabinki Drabinki umieszcza się w pionowych ścianach nadwodnych falochronu co ok. 50 m od strony portu, zwykle przy co drugim…

27.09.2021

Siły poziome

Siły poziome Częste jest również podmywanie głowic wskutek opływania wokół nich prądów, a wreszcie nierzadko zdarzają się awarie w wyniku…

27.09.2021

Średnica wewnętrzna rurociągu

Średnica wewnętrzna rurociągu Średnica wewnętrzna rurociągu wynosiła 100 mm, ściany jego były perforowane otworami o średnicy 6 mm rozstawionymi co…

27.09.2021

Część konstrukcyjną falochronu

Część konstrukcyjną falochronu Część konstrukcyjną falochronu stanowi rząd prefabrykatów z komorami balastowymi u dołu i ażurową konstrukcją rozpraszającą energię falowania…

27.09.2021

Przykrycie narzutu

Przykrycie narzutu Przykrycie narzutu zaprojektowano za pomocą materiałów z bliżej nieokreślonej masy specjalnej, prawdopodobnie asfaltobetonu lub kamienia ze spoinami zalanymi…

27.09.2021

Szersze falochrony ziemne

Szersze falochrony ziemne Szersze falochrony ziemne usypuje się pomiędzy obustronnymi wałami kamiennymi, albo między dwoma rzędami kaszyc, a powierzchnię ich…

27.09.2021

Wycofane z obiegu

Wycofane z obiegu Część masywną stanowią tu dwa stare statki, wycofane z obiegu, które zatopiono wzdłuż linii projektowanej budowli oraz…

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2021 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !