Program UPRAWNIENIA BUDOWLANE na KOMPUTER

Program Uprawnienia Budowlane jest przeznaczony dla kandydatów, którzy przygotowują się do egzaminu na uprawnienia budowlane – dowolnej specjalności. Program został stworzony w taki sposób, aby gwarantować sprawną i szybką naukę - łatwe przyswajanie wiedzy oraz sprawdzanie znajomości przepisów prawa budowlanego. Pozwala to ograniczyć ilość czasu, który trzeba przeznaczyć na naukę do egzaminu.

Nasz program do nauki na uprawnienia budowlane powstał w oparciu o wszechstronną wiedzę naszych specjalistów. Obejmuje on pytania, które występują podczas testów, dzięki czemu pozwala użytkownikom przygotować się do ich charakterystycznej formy oraz sposobu przeprowadzenia części pisemnej. Zagadnienia egzaminacyjne uwzględniają szereg norm i nakazów obowiązujących w budownictwie, a które muszą zostać przyswojone przez osoby ubiegające się o uprawnienia budowlane. Program jest łatwy w obsłudze, a jego prosty interfejs uprzyjemni naukę.

W odróżnieniu od tradycyjnej nauki, nastawione na czytanie i zapamiętywanie, program Uprawnienia Budowlane pozwala uczyć się komfortowo, szybko i w sposób satysfakcjonujący każdego kandydata. W efekcie, cały proces przygotowania do egzaminu przebieg szybko i bez najmniejszych problemów.

Poniżej znajduje się przycisk do pobrania programu do nauki przygotowującego do egzaminu na uprawnienia budowlane:

Testy uprawnienia budowlane
2024


- Program stacjonarny -

- Komputer / Laptop / Notebook -

- Windows -


POBIERZ PROGRAM - WIOSNA 2024

 
 
 

POBIERZ PROGRAM - JESIEŃ 2024

 

Ilość pobrań 569 876


- AKTUALIZACJA: EGZAMIN WIOSNA 2024

- EGZAMIN PIIB: 24 MAJ 2024 godz. 10:00

- EGZAMIN IARP: 7 CZERWIEC 2024 godz. 10:00

 

- AKTUALIZACJA: EGZAMIN JESIEŃ 2024

- EGZAMIN PIIB: LISTOPAD 2024 godz. 10:00

- EGZAMIN IARP: 6 GRUDZIEŃ 2024 godz. 10:00

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

UWAGA ! - UNIKALNA I JEDYNA NA RYNKU BAZA PYTAŃ przygotowana SPECJALNIE NA SESJE WIOSNA 2024 i JESIEŃ 2024 !!!

Intro programu

Po uruchomieniu programu pojawia się intro, na którym zawarto informację dotyczące nazwy programu, wyglądu loga oraz powtarzalności pytań z ostatniego egzaminu. Na samym dole okna intro znajduje się pasek pokazujący proces ładowania bazy pytań do nauki.

Intro programu

Wybór typu egzaminu

W następnym oknie użytkownik ma możliwość wyboru typu egzaminu, do którego zamierza się przygotować. Możesz wybrać EGZAMIN PISEMNY lub EGZAMIN USTNY. Na dole okna znajduje się informacja dotycząca aktualizacji programu oraz stanu prawnego bazy pytań.

Wybór typu egzaminu

Wybór rodzaju uprawnień i specjalności

W programie Uprawnienia Budowlane kandydat może wybrać odpowiedni zakres materiałów, przygotowujących do egzaminu na uprawnienia budowlanej każdej specjalności. W rezultacie, pozwala to zmniejszyć liczbę aktów prawnych do nauczenia wyłącznie do tych, które są wymagane na egzaminie. Baza danych programu Uprawnienia Budowlane obejmuje pytania do egzaminów na wszystkie rodzaje uprawnień budowlanych i architektonicznych.

Wybór rodzaju uprawnień i specjalności

Tryb NAUKA

W trybie nauka pytania z wybranych aktów prawnych wyświetlane są losowo. Każda udzielona odpowiedź jest automatycznie i natychmiast sprawdzana. Wynik odpowiedzi wyświetlany jest kandydatowi na ekranie. Zaletą tego rozwiązania jest możliwość zapamiętywania wzrokowego dobrych odpowiedzi. W programie Uprawnienia Budowlane odpowiedzi i komunikaty mają bardzo przejrzysty i czytelny wygląd, usprawniając tym proces nauczania.

Tryb NAUKA

Wybór zestawu aktów prawnych do nauki

Osoba korzystająca z programu Uprawnienia Budowlane, może jednocześnie wybrać tyle aktów prawnych do nauki, ile wymaga tego przygotowanie się do egzaminu. Aby jeszcze szybciej i łatwiej selekcjonować potrzebne akty prawne, zostały one czytelnie pogrupowane. Podział odpowiada wymaganiom PIIB. Dla zapewnienia kontroli postępów nauki, program wyświetla ogólną liczbę pytań i udzielonych na nie odpowiedzi, a także sumę dla każdego wybranego działu.

Wybór zestawu aktów prawnych

Podpowiedzi rysunkowe i tekstowe

Każde pytanie w programie Uprawnienia Budowlane posiada przypis – podstawę prawną (artykuł lub paragraf aktu prawnego). Dla ułatwienia nauczania wzrokowego, zaznaczone zostały najważniejsze części pytań i odpowiedzi. Ich podświetlenie automatycznie nakierowuje wzrok i skupia użytkownika na esencji zapytania / odpowiedzi.

Dodatkowo do pytań zostały przygotowane PODPOWIEDZI RYSUNKOWE, dzięki którym użytkownik bardzo szybko zapamięta poprawną odpowiedź do danego pytania.

Podpowiedzi rysunkowe i tekstowe

Funkcja “Pytaj do skutku"

Program Uprawnienia Budowlane posiada funkcję Pytaj do skutku. Służy ona ponownemu wyświetlania tych pytań, na które użytkownik odpowiedział źle. Pytania sprawiające kandydatowi trudność są wyświetlane tak długo, aż odpowiedzi na nie będą udzielane prawidłowo. Jest to bardzo przydatna funkcja, która pozwala kandydatowi skoncentrować się głównie na tych zagadnieniach, które sprawiają mu najwięcej trudności.

Baza trudnych pytań

Uprawnienia Budowlane pozwalają użytkownikowi dodawać wybrane pytania do BAZY TRUDNYCH PYTAŃ. Opcja ta pozwala na indywidualne zaznaczanie tych pytań, które mogą sprawiać największe trudności, a nauka aktów prawnych wymaga poświęcenia większej ilości czasu. Baza trudnych pytań ułatwia dotarcie do tych tematów, bez potrzeby ich każdorazowego szukania w całej bazie.

Statystyki

Aby użytkownik mógł śledzić postęp nauki, program Uprawnienia Budowlane oferuje rozbudowany system statystyk oraz analiz. Prezentują one ogólną liczbę pytań dla wybranego działu oraz ilość wskazanych odpowiedzi, z podziałem na dobre i złe. Całości dopełnia wyrażona w procentach prezentacja postępów i wyników nauki.

Wykresy

Graficzne wykresy w programie Uprawnienia Budowlane obejmują udzielone do tej pory odpowiedzi, z podziałem na dobre i złe oraz akty prawne – pojedynczo lub ogółem. Graficzny sposób prezentacji wyników i postępów nauki, może być jeszcze większą motywacją do pracy lub satysfakcjonująca nagrodą za dotychczasowy trud.

Statystyki - wykresy

Przegląd odpowiedzi

Użytkownicy programu Uprawnienia Budowlane mogą podglądać udzielone do tej pory odpowiedzi. Można tego dokonać na każdym etapie nauczania. Funkcja pozwala wyświetlić wszystkie udzielone odpowiedzi, pozytywne lub negatywne. Dla większej czytelności, program grupuje odpowiedzi na poszczególne akty prawne.

Statystyki - przegląd odpowiedzi

Tryb EGZAMIN

Tryb EGZAMIN symuluje rzeczywisty egzamin testowy na uprawienia budowlane. Jest to najlepszy sposób, pozwalający użytkownikowi sprawdzić zdobytą wiedzę.
Wszystkie zasady trybu EGZAMIN – ilość pytań, zakres materiału, czas trwania oraz ilość pozytywnych odpowiedzi potrzebna do uzyskania wyniku pozytywnego, są zgodne ze Szczegółowym Programem Egzaminów wydanym przez PIIB.

Po ukończeniu egzaminu w programie Uprawnienia Budowlane, kandydat dowiaduje się o swoim wyniku – pozytywnym lub negatywnym. Użytkownik może również sprawdzić wszystkie udzielone przez siebie odpowiedzi na pytania, aby dowiedzieć się w których miejscach popełnił błąd. Ponadto, w podsumowaniu egzaminu prezentowany jest czas jego trwania.

Program Uprawnienia Budowlane zapisuje wyniki wszystkich przeprowadzonych przez kandydata egzaminów, pozwalając mu śledzić postępy nauki na wykresach z historycznymi wynikami testów.

Tryb Egzamin

Aktualizacje

Dymek aktualizacyjny pojawia się w prawym dolnym rogu podczas uruchamiania programu i co 4 godziny w trakcie korzystania z programu. Dzięki niemu użytkownik ma pewność, że uczy się tylko z aktualnej bazy pytań. Na dymku zawarte są takie informacje jak stan prawny egzaminu oraz czy program jest aktualny. Jeżeli pojawi się informacja, że program jest nieaktualny należy dokonać jego aktualizacji zgodnie instrukcją.

Dymek aktualizacyjny

Tryb EGZAMIN USTNY

W trybie Egzamin Ustny użytkownik może przygotować się do egzaminu ustnego. Użytkownik ma możliwość wyboru rodzaju uprawnień oraz specjalności, a także 4 rodzajów zestawów pytań zgodnie ze Szczegółowym programem egzaminów. Są to:

 • pytania z praktycznego posługiwania się przepisami prawa budowlanego
 • pytania z zakresu specjalności uprawnień budowlanych
 • pytania z praktycznego zakresu stosowania wiedzy technicznej
 • pytania polegające na rozwiązaniu problemu projektowego lub przy pracach na budowie

Ponadto każdy zestaw można filtrować według sesji egzaminacyjnych: WIOSNA lub JESIEŃ, a także lat. W trybie Egzamin Ustny zawarte są pytania zebrane ze wszystkich Okręgowych Izb Inżynierów Budownictwa w całej Polsce. Wszystkie pytania posiadają opracowane odpowiedzi.

Tryb EGZAMIN USTNY

Opinie użytkowników o programie:

Średnia powtarzalność
bazy pytań na egzaminie:

98%

Wyniki obliczone na podstawie 41 089 opinii użytkowników

Dodatkowe informacje

Licencja - 12 miesięcy

Aktualizacje programu są darmowe.

Instrukcja_aktualizacji.pdf


Już 45 565 użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane razem z nami


Użytkownik może aktualizować program w nieograniczonej ilości przez czas trwania licencji !!!


Tylko u nas znajdziesz nigdzie indziej niepublikowane pytania, przygotowane specjalnie na sesje WIOSNA 2024 i JESIEŃ 2024


Pięć trybów pracy programu:

TRYB NAUKA - TRYB EGZAMIN - PYTAJ DO SKUTKU - BAZA TRUDNYCH PYTAŃ - STATYSTYKI


Funkcja - PYTAJ DO SKUTKU - oraz - BAZA TRUDNYCH PYTAŃ umożliwiającą szybkie zapamiętywanie prawidłowych odpowiedzi !!!


Funkcja STATYSTYKI w formie historii wykresów oraz procentów pozwalające śledzić postępy nauki


Funkcja PODPOWIEDZI umożliwiającą bardzo szybką naukę i zapamiętywanie poprawnych odpowiedzi !!!


Unikalna i największa baza pytań dostępna na rynku 7895 pytań.

- BARDZO DUŻA POWTARZALNOŚĆ PYTAŃ NA EGZAMINACH do 98%

Jako jedyni posiadamy w programie pytania ze 168 aktów prawnych wg wykazu PIIB.


Po aktywacji programu użytkownik otrzyma GRATIS pytania na egzamin ustny zebrane z ostatnich 7 lat sesji egzaminacyjnych z możliwością filtrowania na specjalności oraz podziałem na Izby, które zostaną wysłane na podany podczas płatności adres mailowy !!!


Po aktywacji programu użytkownik otrzyma GRATIS wzór wypełnionej książki parktyk potrzebnej do dokumentowania praktyki przed 24.09.2014 !!!


Po aktywacji programu użytkownik otrzyma GRATIS wzór dokumentów potrzebnych do dokumentowania praktyki po 24.09.2014 !!!


Uwaga !!!

TRYB EGZAMIN USTNY

- baza pytań i odpowiedzi na egzamin ustny z podziałem na specjalności zwierająca pytania z poprzednich lat (w tym z sesji JESIEŃ 2015, JESIEŃ 2016, WIOSNA 2015, WIOSNA 2016, WIOSNA 2017, JESIEŃ 2017, WIOSNA 2018, JESIEŃ 2018, WIOSNA 2019, JESIEŃ 2019, WIOSNA 2020, JESIEŃ 2020, WIOSNA 2021, JESIEŃ 2021, WIOSNA 2022, JESIEŃ 2022, WIOSNA 2023, JESIEŃ 2023)


Po aktywacji programu każdy nasz użytkownik otrzyma “osobistego konsultanta - wsparcie techniczne" na czas trwania licencji

Konsultant dostępny jest na stronie w prawym dolnym rogu 24 h na dobę - rozmowa na żywo - wystarczy kliknąć i rozpocząć rozmowę


!!! Uwaga podpowiedzi !!!

Bardzo szybka nauka dzięki odpowiedziom w formie obrazków !!!


Po pobraniu program działa BEZPŁATNIE w wersji DEMO przez ograniczony czas. Do działania programu niezbędne jest oprogramowanie NET FRAMEWORK – dostępne na stronie:

Dodatek NET FRAMEWORK


Program uprawnienia budowlane

Aktywuj swój program i pobierając klucz poniżej:

Pobierz klucz

Koszt zakupu klucza licencyjnego wynosi: 399 zł (brutto)

Po dokonaniu transakcji unikalny klucz licencyjny (kod) oraz GRATIS (pytania na egzamin ustny z ostatnich 5 lat z podziałem na specjalności i Izby oraz wzór wypełnionej książki praktyk przed 24.09.2014 i wzór dokumnetów potrzebnych do dokumentowania praktyki po 24.09.2014) zostaną automatycznie przesłane na podany podczas transakcji adres mailowy.

Unikalny klucz licencyjny (kod) aktywujący program będzie znajdował się w wiadomości "Zamówienie opłacone" - w miejscu:

Informacje na temat klucza/kluczy zamówień

Dokonanie zakupu klucza licencyjnego programu jest równoznaczne z akceptacją warunków umowy licencyjnej, instrukcji obsługi programu oraz regulaminu sprzedaży.


umowa_licencyjna_programu_testy_uprawnienia_budowl
[pobierz] 0.5 MB
spis_specjalnosci_dostepnych_w_programie_testy_upr
[pobierz] 0.6 MB
instrukcja_aktualizacji
[pobierz] 0.6 MB

Dane do przelewu tradycyjnego:

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Bank Millennium

Nr rachunku: 04 1160 2202 0000 0003 0142 4158

W tytule przelewu prosimy o podanie adresu e-mail, na który ma zostać wysłany klucz licencyjny oraz formę programu (program - wersja stacjonarna, program - wersja mobilna, program akty prawne, promocja 2 w 1, promocja 3 w 1)

Po dokonaniu przelewu prosimy o przesłanie potwierdzenia płatności na nasz mail biuro@uprawnienia-budowlane.pl.

W odpowiedzi w ciągu 15 minut prześlemy klucze licencyjne.

Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem DOTPAY.PL


PONIŻEJ ZNAJDUJE SIĘ FILM POKAZUJĄCY DZIAŁANIE ORAZ FUNKCJONOWANIE PROGRAMU TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2024 (wersja stacjonarna):


EGZAMIN 2024

TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2024 - wersja na komputer

399.00

POBIERZ KLUCZ

EGZAMIN 2024

399.00

TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2024 - wersja na komputer

POBIERZ KLUCZ

PODSUMOWANIE

TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2024 - wersja na komputer

Po dokonaniu transakcji unikalny klucz licencyjny (kod) oraz GRATIS (pytania na egzamin ustny z ostatnich 5 lat z podziałem na specjalności i Izby oraz wzory dokumentów potrzebnych do dokumentowania praktyki) zostaną automatycznie przesłane na podany podczas transakcji adres mailowy.

Unikalny klucz licencyjny (kod) aktywujący programy wchodzące w skład promocji będzie znajdował się w wiadomości mail "Zamówienie opłacone" w miejscu – Informacje na temat klucza/kluczy zamówień.

Link do programu będzie znajdował się w wiadomości mail "Zamówienie opłacone" w miejscu – pod kluczem licencyjnym.

SZCZEGÓŁY PRODUKTU

 • Licencja 12 miesięcy
 • Darmowe aktualizacje
 • DO 98% POWTARZALNOŚCI BAZY PYTAŃ NA EGZAMINIE
 • Stan prawny: EGZAMIN - WIOSNA 2024 i JESIEŃ 2024
 • EGZAMIN PIIB: 24 MAJ 2024 GODZ. 10:00 i LISTOPAD 2024 GODZ. 10:00
 • EGZAMIN IARP: 7 CZERWIEC 2024 GODZ. 10:00 i 6 GRUDZIEŃ 2024 GODZ. 10:00
 • Tryb nauki, tryb egzamin, statystyki
 • Realistyczna karta egzaminacyjna jaką spotkasz na swoim egzaminie
 • Pytania specjalnie opracowane na sesję - stan prawny WIOSNA 2024 i JESIEŃ 2024
 • Karta podpowiedzi umożliwiająca bardzo szybkie zapamiętywanie poprawnych odpowiedzi
 • Podpowiedzi obrazkowe i rysunkowe
 • Podpowiedzi w formie tekstowej odwołujące się do aktu prawnego
 • Jako jedyni posiadamy w programie pytania ze 168 aktów prawnych wg wykazu PIIB
 • Największa baza pytań - 7685 pytań
 • Możliwość wyboru zestawów pytań działami lub poszczególnymi aktami
 • Możliwość wyboru pytań wyświetlania pytań: “po kolei" i “losowo"
 • Opcja “Pytaj do skutku"
 • Baza trudnych pytań
 • GRATIS pytania na egzamin ustny z ostatnich 7 lat

PODSUMOWANIE

399.00

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

PONIŻEJ ZNAJDUJĄ SIĘ ZDJĘCIA POKAZUJĄCE DZIAŁANIE ORAZ FUNKCJONOWANIE PROGRAMU TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2024 (wersja stacjonarna):

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami