Program do nauki na uprawnienia budowlane - Aplikacja na telefon na Android i iOS

Program Uprawnienia Budowlane jest dostępny także w wersji mobilnej. Zależy nam na tym, aby klienci korzystający ze stworzonych przez nas narzędzi mogli przygotowywać się do egzaminu w dowolnym momencie swojego życia. Z tego też powodu nasz zespół specjalistów zaprogramował wersję, która może być obsługiwana przez telefony z systemem Android i iOS. Zdanie z wynikiem pozytywnym egzaminu na uprawnienia budowlane wymaga przyswojenia ogromnej ilości materiału, a wygoda tego rozwiązania znacznie ułatwia proces nauki.

Program Uprawnienia Budowlane został stworzony z myślą o osobach, które chcą przystąpić do egzaminu testowego na wybraną specjalność uprawnień budowlanych. Ogrom wiedzy i aktów prawnych do przyswojenia, oznacza konieczność poświęcenia dużej ilości czasu na naukę. Nie zawsze jest na to czas i chęci. Aby ułatwić naukę, powstał program pozwalający łatwo i szybko selekcjonować dokładnie ten zakres wiedzy, który jest potrzebny do konkretnego egzaminu. Tak właśnie działa program Uprawnienia Budowlane.

Korzystając z programu, można rozwiązywać testy przyswajając szybko wiedzę. Program posiada wiele przydatnych funkcji, takich jak sprawdzenie poprawności udzielonych odpowiedzi, tryb trudnych pytań, tryb egzaminu oraz rozbudowane statystyki i analizy, ułatwiające śledzenie postępów nauki.

Zadaniem programu Uprawnienia Budowlane jest uczynienie nauki przyjemniejszą i efektywniejszą. Możliwość zrezygnowania z tradycyjnej formy nauczania się, realizowanej przez czytanie i zapamiętywanie, na rzecz rozwiązywania testów, przynosi znacznie lepsze efekty. Metoda ta bazuje na nauce wzrokowego zapamiętywania i odbywa się w sposób naturalny dla ludzkiego mózgu i pamięci.

Poniżej znajduje się przycisk do uruchomienia programu do nauki przygotowującego do egzaminu na uprawnienia budowlane:


Testy uprawnienia budowlane 2024
 

- Aplikacja na telefon/tablet - program mobilny -

- TABLET / TELEFON / iPAD / SMARTFON -

- ANDROID / WINDOWS / MAC / iOS -


POBIERZ APLIKACJĘ
 

Ilość uruchomień: 687 880

Instrukcja pobierania aplikacji na ANDROID.pdf

Instrukcja pobierania aplikacji na iOS.pdf


        

- AKTUALIZACJA: EGZAMIN WIOSNA 2024

- EGZAMIN PIIB: 24 MAJ 2024 godz. 10:00

- EGZAMIN IARP: 7 CZERWIEC 2024 godz. 10:00

 
 
 

- AKTUALIZACJA: EGZAMIN JESIEŃ 2024

- EGZAMIN PIIB: LISTOPAD 2024 godz. 10:00

- EGZAMIN IARP: 6 GRUDZIEŃ 2024 godz. 10:00

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

UWAGA ! - UNIKALNA I JEDYNA NA RYNKU BAZA PYTAŃ przygotowana SPECJALNIE NA SESJE WIOSNA 2024 i JESIEŃ 2024!!!


Intro programu

Intro to początkowy ekran, wyświetlany zaraz po uruchomieniu programu. Znajdziemy na nim wiele przydatnych informacji, takich jak: nazwa programu, jego logo oraz statystyki z ostatnio przeprowadzonego egzaminu. Na dole ekranu znajduje się pasek postępu ładowania bazy pytań. Kiedy pasek dobiegnie do końca, będzie można uruchomić kolejne funkcje programu.

Intro programu

Wybór typu egzaminu

Drugi krok do wykonania przez użytkownika, to wybór rodzaju egzaminu, do którego będzie się przygotowywać z programem Uprawnienia Budowlane. Opcje są 2: egzamin pisemny lub egzamin ustny. Uzupełnieniem tej części jest informacja o stanie prawnym bazy pytań, a także bieżąca wersja programu wraz z datą jego ostatniej aktualizacji.

Wybór typu egzaminu

Wybór rodzaju uprawnień i specjalności

Użytkownicy mogą wybrać w programie Uprawnienia Budowlane interesujące ich uprawnienia i specjalności. Pozwala to ograniczyć ilość nauki wyłącznie do tych zagadnień oraz aktów prawnych, z których pytania pojawią się na egzaminie. Są to oficjalne pytania, wymagane przez PIIB na egzaminie. Należy podkreślić że baza programu Uprawnienia Budowlane obejmuje pytania dotyczące egzaminów na każdy rodzaj uprawnień budowlanych i architektonicznych.

Wybór rodzaju uprawnień i specjalności

Tryb NAUKA

W programie Uprawnienia Budowlane użytkownik może wybrać tryb NAUKA. Wyświetla on losowo wybrane pytania z aktów prawnych. Tryb NAUKA to najszybszy sposób na weryfikowanie swojej wiedzy i uczenie się nowych aktów prawnych. Kandydat na uprawnienia budowlane może łatwo sprawdzić, czy udzielona przez niego odpowiedź jest prawidłowa czy błędna. Program analizuje je na bieżąco, prezentując wynik na ekranie. Taki sposób działania ma ułatwić naukę metodą wzrokową i przyspieszyć zapamiętywanie prawidłowych odpowiedzi.

Tryb NAUKA

Wybór zestawu aktów prawnych do nauki

Nie ma potrzeby, aby kandydat do egzaminu na uprawnienia budowlane, uczył się pytań ze wszystkich aktów prawnych. Część z nich może mu w ogóle nie być potrzebna na egzaminie. Program Uprawnienia Budowlane pozwala wskazać dokładne te akty prawne, z których pytania mają być wyświetlane. Wszystkie akty prawne zostały podzielone na kategorie – są one zgodne z wymogami PIIB. Dla ułatwienia nauki, obok kategorii prezentowana jest: ogólna liczba pytań, odpowiedzi i zsumowane wyniki dla konkretnych działów.

Wybór zestawu aktów prawnych

Podpowiedzi rysunkowe i tekstowe

Nauka z programem Uprawnienia Budowlane jest łatwiejsza dzięki dopracowanym detalom graficznym. Jeden z nich to podświetlanie najważniejszych fragmentów pytań i odpowiedzi. Ponadto, każde znajdujące się w bazie pytanie ma przypisany do siebie paragraf lub akt prawny. Jego nazwa, numer lub sygnatura również pojawia się przy pytaniu.

Podpowiedzi rysunkowe i tekstowe

Funkcja "Pytaj do skutku"

Istnieje indywidualna dla każdego kandydata grupa pytań, które mogą mu sprawiać większe trudności. Funkcja PYTAJ DO SKUTKU została stworzona właśnie dla takich przypadków. Jej uruchomienie wyświetla pytania, na które udzielane były złe odpowiedzi. Pytania są wyświetlane w kolejności losowej i tak długo, aż w końcu uda się odpowiedzieć na nie pozytywnie. Korzystanie z tej opcji pozwala ograniczyć czas potrzebny na naukę, przeznaczając go wyłącznie na pytania z aktów prawnych, które nie zostały opanowane.

Baza trudnych pytań

Pytania, które sprawiają kandydatowi dużą trudność, mogą zostać dodane do BAZY TRUDNYCH PYTAŃ. Pozwala to stworzyć indywidualną grupę pytań, którym należy poświęcić więcej czasu na naukę.

Statystyki

Śledzenie postępów nauki jest bardzo ważne, ponieważ motywuje do wytężonego wysiłku i daje satysfakcję z uzyskanych efektów. W tym dziale można znaleźć bardzo dokładne podsumowania obejmujące: informacje o liczbie prawidłowych i złych odpowiedzi, ilości pytań, ilości egzaminów i czasie poświęconym na naukę.

Wykresy

Program Uprawnienia Budowlane posiada również możliwość prezentowania efektów nauki w postaci graficznych wykresów. Są one generowane automatycznie, na podstawie zapamiętanych wyników wcześniej przeprowadzonych egzaminów. Wykresy można generować ogólnie dla całego trybu nauka, jak również do wskazanych działów i aktów prawnych.

Statystyki - wykresy

Przegląd odpowiedzi

Użytkownicy programu Uprawnienia Budowlane mogą podglądać udzielone do tej pory odpowiedzi. Można tego dokonać na każdym etapie nauczania. Funkcja pozwala wyświetlić wszystkie udzielone odpowiedzi, pozytywne lub negatywne. Dla większej czytelności, program grupuje odpowiedzi na poszczególne akty prawne.

Statystyki - przegląd odpowiedzi

Tryb EGZAMIN

Jest to tryb nauki, w którym program Uprawnienia Budowlane symuluje rzeczywisty przebieg egzaminu państwowego. Ilość pytań i ich zakres, czas możliwy na udzielenie odpowiedzi, kryterium punktowe – to wszystko jest zgodne z obowiązującymi wymogami uchwalonymi przez PIIB i zawartymi w opublikowanym przez nią „Szczegółowym programie egzaminów”. Korzystanie z funkcji EGZAMIN pozwala kandydatowi sprawdzić zdobytą wiedzę w warunkach identycznych do tych, które będą na egzaminie państwowym na uprawnienia budowlane.

Po zakończonym egzaminie, program wyświetla wynik – pozytywny lub negatywny. Kandydat może również sprawdzić udzielone odpowiedzi w poszukiwaniu tych błędnych. Ponadto program prezentuje również czas trwania testu. Wyniki egzaminu każdorazowo zapisywane są w pamięci, aby móc na ich podstawie tworzyć statystyki i wykresy.

Tryb egzamin

Aktualizacje

Jest to znak graficzny w kształcie dymku. Wyświetlany zostaje w prawym dolnym rogu ekranu, w czasie uruchomienie programu Uprawnienia Budowlane. Dymek aktualizacyjny wyświetla się także w równych odstępach czasu pracy programu – co 4 godziny. Zadaniem dymka jest automatyczna aktualizacja bazy pytań, a także zapewnienie kandydatowi pewności, że uczy się wyłącznie z najnowszej i obowiązującej bazy. Pozostałe informacje widoczne w dymku aktualizacyjnym to: stan prawny egzaminu i informacja czy program jest aktualny. W przypadku informacji że dostępna jest nowsza baza pytań lub wersja programu, należy uruchomić aktualizację.

Dymek aktualizacyjny

Tryb EGZAMIN USTNY

Jest to tryb, który pozwala kandydatowi uczyć się do egzaminu ustnego. W programie Uprawnienia Budowlane kandydat będzie mógł wybrać swoją specjalność i rodzaj uprawnień budowlanych. Dodatkowo, w tym trybie dostępne są 4 grupy zestawów pytań, wszystkie zgodne ze „Szczegółowym programem egzaminów” PIIB.

 • pytania z praktycznego posługiwania się przepisami prawa budowlanego
 • pytania z zakresu specjalności uprawnień budowlanych
 • pytania z praktycznego zakresu stosowania wiedzy technicznej
 • pytania polegające na rozwiązaniu problemu projektowego lub przy pracach na budowie

Ponadto każdy zestaw można filtrować według sesji egzaminacyjnych: WIOSNA lub JESIEŃ, a także lat. W trybie Egzamin Ustny zawarte są pytania zebrane ze wszystkich Okręgowych Izb Inżynierów Budownictwa w całej Polsce. Wszystkie pytania posiadają opracowane odpowiedzi.

Tryb Egzamin Ustny

Opinie użytkowników o programie:

Średnia powtarzalność
bazy pytań na egzaminie:

98%

Wyniki obliczone na podstawie 41 089 opinii użytkowników

Dodatkowe informacje

Czas trwania licencji - 6 miesięcy

W okresie trwania licencji aktualizacje są darmowe

Instrukcja_aktualizacji.pdf


Już 45 565 użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane razem z nami


Od momentu aktywacji programu przez okres trwania licencji użytkownik może dokonywać aktualizacji programu w dowolnej ilości


Jako jedyni na rynku w naszej bazie posiadamy niepublikowane unikalne pytania, przygotowane na sesje WIOSNA 2024 i JESIEŃ 2024


Program posiada 5 trybów pracy takie, jak: TRYB NAUKA - TRYB EGZAMIN - STATYSTYKI - PYTAJ DO SKUTKU - BAZA TRUDNYCH PYTAŃ


Funkcja PYTAJ DO SKUTKU umożliwia szybką naukę odpowiedzi, które sprawiają największe trudności


Funkcja STATYSTYKI w formie wykresów słupkowych oraz procentów umożliwiająca obserwować postępy Twojej nauki


Funkcja PODPOWIEDZI w formie obrazków (rysunków) oraz tekstu


Unikalna i jedyna największa baza pytań na rynku 7985 pytań

BARDZO DUŻA POWTARZALNOŚĆ PYTAŃ NA EGZAMINACH do 98%

Jako jedyni posiadamy w programie pytania ze 168 aktów prawnych wg wykazu PIIB.


Po aktywacji programu użytkownik otrzyma GRATIS pytania na egzamin ustny zebrane z ostatnich 7 lat sesji egzaminacyjnych z możliwością filtrowania na specjalności oraz podziałem na Izby, które zostaną wysłane na podany podczas płatności adres mailowy !!!


Po aktywacji programu użytkownik otrzyma GRATIS wzór wypełnionej książki parktyk potrzebnej do dokumentowania praktyki przed 24.09.2014 !!!


Po aktywacji programu użytkownik otrzyma GRATIS wzór dokumentów potrzebnych do dokumentowania praktyki po 24.09.2014 !!!


Uwaga !!!

TRYB EGZAMIN USTNY

- baza pytań i odpowiedzi na egzamin ustny z podziałem na specjalności zwierająca pytania z poprzednich lat (w tym z sesji JESIEŃ 2015, JESIEŃ 2016, WIOSNA 2015, WIOSNA 2016, WIOSNA 2017, JESIEŃ 2017, WIOSNA 2018, JESIEŃ 2018, WIOSNA 2019, JESIEŃ 2019, WIOSNA 2020, JESIEŃ 2021, WIOSNA 2021, JESIEŃ 2021, WIOSNA 2022, JESIEŃ 2022, WIOSNA 2023, JESIEŃ 2023)


Po aktywacji programu każdy nasz użytkownik otrzyma osobistego konsultanta - wsparcie techniczne na czas trwania licencji

Konsultant dostępny jest na stronie w prawym dolnym rogu 24 h na dobę - rozmowa na żywo - wystarczy kliknąć i rozpocząć rozmowę


!!! Uwaga podpowiedzi !!!

Bardzo szybka nauka dzięki odpowiedziom w formie obrazków !!!Poniżej znajduje się przycisk służący do zakupu klucza do programu mobilnego:


POBIERZ KLUCZ

Koszt zakupu klucza licencyjnego wynosi: 399 zł (brutto)

Po dokonaniu transakcji unikalny klucz licencyjny (kod) oraz GRATIS (pytania na egzamin ustny z ostatnich 5 lat z podziałem na specjalności i Izby oraz wzór wypełnionej książki praktyk przed 24.09.2014 i wzór dokumnetów potrzebnych do dokumentowania praktyki po 24.09.2014) zostaną automatycznie przesłane na podany podczas transakcji adres mailowy.

Unikalny klucz licencyjny (kod) aktywujący program będzie znajdował się w wiadomości "Zamówienie opłacone" - w miejscu:

Informacje na temat klucza/kluczy zamówień

Dokonanie zakupu klucza licencyjnego programu jest równoznaczne z akceptacją warunków umowy licencyjnej, instrukcji obsługi programu oraz regulaminu sprzedaży.


umowa_licencyjna_programu_testy_uprawnienia_budowl
[pobierz] 0.5 MB
instrukcja_pobierania_aplikacji_na_ANDROID
[pobierz] 1.5 MB
instrukcja_pobierania_aplikacji_na_iOS
[pobierz] 1.5 MB
instrukcja_aktualizacji_program_mobilny
[pobierz] 0.5 MB
spis_specjalnosci_dostepnych_w_programie_testy_upr
[pobierz] 0.6 MB

Dane do przelewu tradycyjnego:

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Bank Millennium

Nr rachunku: 04 1160 2202 0000 0003 0142 4158

W tytule przelewu prosimy o podanie adresu e-mail, na który ma zostać wysłany klucz licencyjny oraz formę programu (program - wersja stacjonarna, program - wersja mobilna, program akty prawne, promocja 2 w 1, promocja 3 w 1)

Po dokonaniu przelewu prosimy o przesłanie potwierdzenia płatności na nasz mail biuro@uprawnienia-budowlane.pl.

W odpowiedzi w ciągu 15 minut prześlemy klucze licencyjne.

Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem DOTPAY.PL


PONIŻEJ ZNAJDUJE SIĘ FILM POKAZUJĄCY DZIAŁANIE ORAZ FUNKCJONOWANIE PROGRAMU TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2024 (wersja mobilna):


EGZAMIN 2024

TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2024 - wersja na telefon

399.00

POBIERZ KLUCZ

EGZAMIN 2024

399.00

TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2024 - wersja na telefon

POBIERZ KLUCZ

PODSUMOWANIE

TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2024 - wersja na telefon

Po dokonaniu transakcji unikalny klucz licencyjny (kod) oraz GRATIS (pytania na egzamin ustny z ostatnich 5 lat z podziałem na specjalności i Izby oraz wzory dokumentów potrzebnych do dokumentowania praktyki) zostaną automatycznie przesłane na podany podczas transakcji adres mailowy.

Unikalny klucz licencyjny (kod) aktywujący programy wchodzące w skład promocji będzie znajdował się w wiadomości mail "Zamówienie opłacone" w miejscu – Informacje na temat klucza/kluczy zamówień.

Link do programu będzie znajdował się w wiadomości mail "Zamówienie opłacone" w miejscu – pod kluczem licencyjnym.

SZCZEGÓŁY PRODUKTU

 • Licencja 6 miesięcy
 • Darmowe aktualizacje
 • DO 98% POWTARZALNOŚCI BAZY PYTAŃ NA EGZAMINIE
 • Stan prawny: EGZAMIN - WIOSNA 2024 i JESIEŃ 2024
 • EGZAMIN PIIB: 24 MAJ 2024 GODZ. 10:00 i LISTOPAD 2024 GODZ. 10:00
 • EGZAMIN IARP: 7 CZERWIEC 2024 GODZ. 10:00 i 6 GRUDZIEŃ 2024 GODZ. 10:00
 • Tryb nauki, tryb egzamin, statystyki
 • Realistyczna karta egzaminacyjna jaką spotkasz na swoim egzaminie
 • Pytania specjalnie opracowane na sesję - stan prawny WIOSNA 2024 i JESIEŃ 2024
 • Karta podpowiedzi umożliwiająca bardzo szybkie zapamiętywanie poprawnych odpowiedzi
 • Podpowiedzi obrazkowe i rysunkowe
 • Podpowiedzi w formie tekstowej odwołujące się do aktu prawnego - podświetlane
 • Jako jedyni posiadamy w programie pytania ze 168 aktów prawnych wg wykazu PIIB
 • Największa baza pytań - 7685 pytań
 • Możliwość wyboru zestawów pytań działami lub poszczególnymi aktami
 • Możliwość wyboru pytań wyświetlania pytań: “po kolei" i “losowo"
 • Opcja “Pytaj do skutku"
 • Baza trudnych pytań
 • GRATIS pytania na egzamin ustny z ostatnich 7 lat

PODSUMOWANIE

399.00

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami