Egzamin na uprawnienia budowlane

Egzamin na uprawnienia budowlane to jeden z najważniejszych testów, które musi zdać każda osoba chcąca zostać architektem, konstruktorem czy kierownikiem budowy. Ma on za zadanie dogłębnie sprawdzić wiedzę kandydata oraz potwierdzić jego doskonałą znajomość przepisów prawa budowlanego. Aby umożliwić wszystkim odpowiednie przygotowanie się do tego trudnego egzaminu, nasza firma przygotowała profesjonalny program do nauki.

Najbliższy termin egzaminu - sesja WIOSNA 2024:

Egzamin PIIB: 24 MAJ 2024 GODZ. 10:00

Egzamin IARP: 7 CZERWIEC 2024 GODZ. 10:00

Następny termin egzaminu - sesja JESIEŃ 2024:

Egzamin PIIB: LISTOPAD 2024 GODZ. 10:00

Egzamin IARP: 6 GRUDZIEŃ 2024 GODZ. 10:00

Egzamin na uprawnienia budowlane

Wiedza i praktyka

Wymagające studia na Politechnice to nie mit. Byłeś przekonany, że 5 lat wytężonej pracy na kierunku budownictwa lub architektury oraz obrona pracy magisterskiej otworzy Ci wiele drzwi do kariery. Już w trakcie studiów sumiennie realizowałeś program praktyk w prestiżowych firmach – wszystko po to, aby zapewnić sobie jak najlepszy start w przyszłość.

W trakcie nauki dowiadujesz się jednak, że prawo do wykonywania zawodu architekta, konstruktora lub kierowania budową zyskasz dopiero po egzaminie na uprawnienia budowlane.

Ukończenie kierunkowych studiów wyższych oraz odbyta praktyka to wciąż za mało, aby móc samodzielnie projektować i/lub kierować budową.

Kto potrzebuje uprawnień budowlanych?

Uprawnienia budowlane są potwierdzeniem Twojej wiedzy w zakresie projektowania i/lub budownictwa, a także potwierdzeniem znajomości przepisów Prawa Budowlanego.

Dodatkowo - uprawnienia budowlane dają Ci możliwość samodzielnego projektowania lub pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Egzamin na uprawnienia budowlane - program

Program egzaminu na uprawnienia budowlane jest bardzo precyzyjnie określony w przepisach Prawa Budowlanego. W zależności od rodzaju i zakresu uprawnień musisz być przygotowany na egzamin pisemny oraz ustny.

Egzamin na uprawnienia budowlane - egzamin pisemny

Aby ułatwić przygotowania do egzaminów nadających uprawnienia budowlane przepisy Prawa Budowlanego bardzo precyzyjnie określają formę samego egzaminu.

Sprawdź, co powinieneś wiedzieć przystępując do egzaminu pisemnego:

 • Projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi (uprawnienia bez ograniczeń) - 90 pytań testowych w formie pisemnej (63 pytania z zakresu Prawa Budowlanego, 18 pytań z zakresu BHP oraz 9 pytań z postępowania administracyjnego).

  Aby zaliczyć egzamin pisemny musisz poprawnie odpowiedzieć na 68 pytań.

 • Projektowanie lub kierowanie robotami budowlanymi (uprawnienia bez ograniczeń) - 75 pytań testowych w formie pisemnej (53 pytania z zakresu Prawa Budowlanego, 15 pytań z zakresu BHP oraz 7 pytań z postępowania administracyjnego).

  Aby zaliczyć egzamin pisemny musisz poprawnie odpowiedzieć na 57 pytań.

 • Projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi (uprawnienia w ograniczonym zakresie) - 60 pytań testowych w formie pisemnej (42 pytania z zakresu Prawa Budowlanego, 12 pytań z zakresu BHP oraz 6 pytań z postępowania administracyjnego).

  Aby zaliczyć egzamin pisemny musisz poprawnie odpowiedzieć na 45 pytań.

 • Projektowanie lub kierowanie robotami budowlanymi (uprawnienia w ograniczonym zakresie) - 45 pytań testowych w formie pisemnej (32 pytania z zakresu Prawa Budowlanego, 9 pytań z zakresu BHP oraz 4 pytania z postępowania administracyjnego).

  Aby zaliczyć egzamin pisemny musisz poprawnie odpowiedzieć na 34 pytania.

 • Kierowanie robotami budowlanymi - dla osób posiadających tytuł zawodowy mistrza (w ograniczonym zakresie) - 45 pytań testowych w formie pisemnej (32 pytania z zakresu Prawa Budowlanego, 9 pytań z zakresu BHP oraz 4 pytania z postępowania administracyjnego).

  Aby zaliczyć egzamin pisemny musisz poprawnie odpowiedzieć na 34 pytania.

Egzamin na uprawnienia budowlane – egzamin ustny

Egzamin ustny na uprawnienia budowlane jest traktowany na równi z egzaminem pisemnym.

Pytania w formie zestawów, do tej części egzaminu przygotowuje Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna. Pytania różnią się od siebie pod względem rodzaju oraz zakresu uprawnień. Za każde pytanie Komisja Egzaminacyjna przyznaje od 0 do 5 punktów.

Zobacz na co powinieneś zwrócić uwagę przygotowując się do egzaminu ustnego:

 • Projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi (uprawnienia bez ograniczeń) - 10 pytań (4 z praktycznego stosowania wiedzy technicznej, 4 z zakresu specjalności uprawnień budowlanych, 1 z praktycznego posługiwania się przepisami prawa budowlanego oraz 1 polegające na wykonaniu zadania projektowego).

  Aby zaliczyć tą część egzaminu musisz zdobyć 34 na 50 punktów.

 • Projektowanie lub kierowanie robotami budowlanymi (uprawnienia bez ograniczeń) - 8 pytań (3 z praktycznego stosowania wiedzy technicznej, 3 z zakresu specjalności uprawnień budowlanych, 1 z praktycznego posługiwania się przepisami prawa budowlanego oraz 1 polegające na wykonaniu zadania projektowego).

  Aby zaliczyć tą część egzaminu musisz zdobyć 27 na 40 punktów.

 • Projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi (w ograniczonym zakresie) - 8 pytań (3 z praktycznego stosowania wiedzy technicznej, 3 z zakresu specjalności uprawnień budowlanych, 1 z praktycznego posługiwania się przepisami prawa budowlanego oraz 1 polegające na wykonaniu zadania projektowego).

  Aby zaliczyć tą część egzaminu musisz zdobyć 27 na 40 punktów.

 • Projektowanie lub kierowanie robotami budowlanymi (w ograniczonym zakresie) - 6 pytań (2 z praktycznego stosowania wiedzy technicznej, 2 z zakresu specjalności uprawnień budowlanych, 1 z praktycznego posługiwania się przepisami prawa budowlanego oraz 1 polegające na wykonaniu zadania projektowego).

  Aby zaliczyć tą część egzaminu musisz zdobyć 20 na 30 punktów.

 • Kierowanie robotami budowlanymi dla osób posiadających tytuł zawodowy mistrza (w ograniczonym zakresie) - 6 pytań (2 z praktycznego stosowania wiedzy technicznej, 2 z zakresu specjalności uprawnień budowlanych, 1 z praktycznego posługiwania się przepisami prawa budowlanego oraz 1 polegające na wykonaniu zadania projektowego).

  Aby zaliczyć tą część egzaminu musisz zdobyć 20 na 30 punktów.

Program do nauki na uprawnienia budowlane

Intuicyjny i kompleksowy

Oferujemy program do nauki na uprawnienia budowlane. Dostępny zarówno w wersji na komputer oraz w smartfonie co sprawia, że w dogodnych dla siebie warunkach możesz przeprowadzić symulację egzaminu oraz sprawdzić swój poziom wiedzy.

Zakres wiedzy, którą musisz opanować do egzaminu na uprawienia budowlane sprawia, że każda pomoc naukowa będzie bardzo przydatna.

Rozpocznij już teraz swój test na uprawnienia budowlane.


Egzamin pisemny - testy dostępne w zakładce “Program do nauki 2017 - do pobrania".

Egzamin ustny - przykładowe pytania zamieszczone są poniżej:

I. Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych.

 1. Kiedy nośność grupy pali wprowadzonych w grunty spoiste jest równa się sumie nośności pali pojedynczych?

 2. Jakie sposoby wykonywania pali wierconych wyróżnia norma (w tablicy współczynników technologicznych)?

 3. Jakie sposoby wykonywania pali prefabrykowanych, stalowych z dnem zamkniętym i stalowych z profili wyróżnia norma (w tablicy współczynników technologicznych)?

 4. W jakich przypadkach pale ściskane należy dodatkowo obliczać na wyboczenie?

 5. Jakie rodzaje stanów granicznych użytkowania wyróżnia norma?

 6. W jakim celu wykonuje się próbne obciążenie pali?

 7. Co jest podstawą do ewentualnych zmian w projekcie palowania?

 8. W jakich miejscach, we wszystkich przypadkach, należy poddawać pale próbnemu obciążeniu?

 9. Kiedy próbnych obciążeń pali można nie wykonywać?

 10. Jakimi stopniami powinno wzrastać obciążenie i ile powinno być stopni obciążeń przy próbnym obciążeniu pali na wciskanie?

 11. Jakimi stopniami powinno wzrastać obciążenie i ile powinno być stopni obciążeń przy próbnym wyciąganiu pali?

 12. Od czego zależą tabelaryczne wartości jednostkowego granicznego oporu gruntu pod podstawą pala?

 13. Od czego zależą tabelaryczne wartości jednostkowego granicznego oporu gruntu wzdłuż pobocznicy pala?

 14. W jakim gruntach uwzględnia się wpływ średnicy pala na wartość jednostkowego granicznego oporu gruntu pod podstawą pala i głębokość krytyczną?

 15. Kiedy przy obliczaniu pala ściskanego na wyboczenie można uważać że jest on przegubowo podparty w gruncie?

 16. Kiedy przy obliczaniu pala ściskanego na wyboczenie można uważać że jest on utwierdzony w gruncie?

 17. W jakich przypadkach nośność grupy pali równa się sumie nośności pali pojedynczych, niezależnie od ich rozstawu?

II. Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenie

 1. Podaj od czego uzależnione są wartości częściowych współczynników bezpieczeństwa muru przyjmowanych do obliczeń konstrukcji?

 2. Podaj warunek określający stan graniczny nośności ścian obciążonych głównie pionowo.

 3. Wymień sposoby połączenia ścian wzajemnie prostopadłych lub ukośnych zapewniających właściwe przekazywanie obciążeń pionowych i poziomych.

 4. W jakich odległościach należy wykonywać dylatacje ścian kolankowych.

 5. Podaj maksymalne odległości między przerwami dylatacyjnymi w ścianach niezbrojonych wykonywanych z elementów ceramicznych w budynku z oddzieloną konstrukcją dachową i ocieplonym stropem nad najwyższą kondygnacją.

 6. Podaj minimalną ilość kotwi stosowanych w połączeniach warstw ścian szczelinowych.

 7. Podaj klasy cegieł stosowanych do wykonywania przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych.

 8. Wymień podstawowe wartości maksymalnych odchyłek wykonania konstrukcji murowych.

 9. Jaka jest minimalna grubość ściany murowanej konstrukcyjnej?

 10. Czy elementy murowe silikatowe mogą być używane do fundamentów?

 11. W jakim przypadku można pominąć analizę konstrukcji murowanej z uwagi na odkształcenia termiczne?


Dalsza część pytań na egzamin ustny z ostatnich 5 lat sesji egzaminacyjnych z możliwością filtrowania wg specjalności i izby zostanie przesłana za darmo po pobraniu i aktywacji programu z zakładki:

“Program do nauki 2019 - na komputery / laptop / notebook - windows"

Lub

“Program do nauki 2019 - tablet / telefon / android / windows / mac"

Lub

“Program jednolite akty prawne uprawnienia budowlane 2019"

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami