Komponenty budowlane i opór cieplny - normy


Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania

 


Podać definicję obliczeniowego współczynnika przewodzenia ciepła.
Odp: wartość współczynnika przewodzenia ciepła materiału lub wyrobu budowlanego w określonych warunkach wewnętrznych i zewnętrznych, jakie można uważać za typowe dla właściwości użytkowej tego wyrobu wbudowanego w komponent budowlany.


Jak oblicza się opór cieplny warstw jednorodnych i całkowity opór cieplny przegrody wielowarstwowej?
Odp: R=(d/λ) λ - obliczeniowy współczynnik przewodzenia ciepła. Całkowity opór przegrody – RT=Rsi+ΣRn+Rse Rsi,Rse opór przejmowania ciepła na wewnęrznej/zewnętrznej powierzchni Rn- opór cieplny każdej warstwy


Jak oblicza się współczynnik przenikania ciepła U [W/m2•K]?
Odp: U=1/RT