Więźba dachowa - rodzaje


Więźba dachowa – rodzaje

 

W domach jednorodzinnych najczęściej stosowane są więźby drewniane, które pozwalają na ukształtowanie niemal każdego rodzaju dachu. Więźba ma wpływ na trwałość dachu i bezpieczeństwo użytkowników budynku, dlatego musi być wykonana przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia. Istnieje kilka podstawowych rodzajów więźb dachowych, a wybór jednej z nich zależy od nachylenia połaci oraz rozpiętości dachu. Więźba dachowa krokwiowa jest stosowana do dachów o rozpiętości do 6 m i połaciach o nachyleniu większym niż 40 stopni. Taka więźba nie ma żadnych pośrednich podpór, ponieważ jej konstrukcja w całości opiera się na murłatach. Pozwala to na uzyskanie wolnej powierzchni poddasza. Ścianki kolankowe wywierają wówczas duży nacisk, dlatego konieczne jest ograniczenia wysokości oraz stosowanie wzmocnień w postaci wieńców lub słupków żelbetowych.

 

Oferta: Program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2018 w wersji na komputer  oraz w wersji na telefon. Dodatkowo każda z wersji posiada PROGRAM EGZAMIN USTNY. Wrażenia osób, które już są po egzaminie na uprawnienia budowlane znajdziesz na podstronie Opinie. Zobacz także jakie przygotowaliśmy promocje do zakupu naszych kluczy licencyjnych.


Więźba krokwiowo-jętkowa może być stosowana w przypadku dachów o rozpiętości do 8,5 metra. Na 2/3 wysokości więźby krokwie są spinane przez jętki. Więźba płatwiowa wykorzystywana jest do konstruowania dachów o rozpiętości powyżej 8 metrów oraz małym pochyleniu połaci. W tym wypadku krokwie są oparte na płatwi kalenicowej, czyli belce biegnącej wzdłuż kalenicy.

 

Płatwa kalenicowa podpierana jest przez słupy, a niekiedy może spoczywać na ścianie nośnej wewnętrznej.
Więźba płatwiowo-kleszczowa jest w stanie podtrzymać dach o rozpiętości wynoszącej 12-16m. Jest to konstrukcja łącząca elementy więźby krokwiowo-jętkowej z płatwiową. Składa się z dwóch lub trzech płatwi, które podparte są stropami i dzielą dach na równe części. Nośność krokwi jest zwiększona za pomocą kleszczy. W przypadku, gdy konieczne jest zwiększenie sztywności konstrukcji, stosowane są miecze. Więźba stosowane przy dachach o rozpiętości większej niż 12m to kratownica. Krokwie, płatwie i słupy są w niej zastąpione przez wiązary kratowe. Poddasza nie można wówczas wykorzystać do celów użytkowych. Więźba wieszakowa jest stosowana do dachów o rozpiętości powyżej 12m, jeśli nie ma możliwości wsparcia konstrukcji na słupach.