Murowanie fundamentów

Murowanie fundamentów

Podział przeprowadzony wyłącznie na podstawie rzutu poziomego budynku powoduje, że w piwnicach, gdzie mury są grubsze, brygada nie skończy pracy przed przerwą i będzie musiała zmieniać działki w czasie pracy (program uprawnienia budowlane na komputer).

Powtórzy się to również na wyższych piętrach, gdzie mury są zazwyczaj cieńsze.
Z tych względów opracowuje się też projekt organizacji robót murarskich o tak zwanych działkach ruchomych, tj.różnych dla poszczególnych kondygnacji, o zmienionych grubościach ścian. Wymaga to jednak dużo większego nakładu pracy projektanta i opłaca się tylko w razie realizacji budynków powtarzalnych (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Prostsze jest w miarę zmniejszania się grubości ścian, a tym samym ilości robót murarskich, kierowanie części brygad do stawiania ścianek działowych na niższych kondygnacjach. Po ustaleniu składu brygady, a tym samym dziennego przerobu, oblicza się ilość potrzebnych materiałów. Stosownie do tego oblicza się sprzęt transportowy.

Po wytyczeniu obrysu budynku i wyznaczeniu za pomocą pionu punktów załamań obrysu zaznacza się je przez ułożenie w tych miejscach na spodzie wykopu kamieni naturalnych lub cegieł (uprawnienia budowlane). Pomiędzy tak wyznaczonymi punktami napina się sznur. Jeżeli fundament ma być wykonany z kamieni naturalnych - otoczaków lub kamieni łamanych, pierwszą warstwę kamieni układa się wprost na gruncie i wbija u’bijakiem ręcznym w grunt. W razie murowania fundamentu z cegieł murarz stara się je wcisnąć w grunt, aby ściśle do niego przylegały.

Następne warstwy ław i ścian fundamentowych układa się tak samo jak w murach nadziemnych.

Przewody dymowe i wentylacyjne w ścianach pełnych powinny być murowane z zachowaniem zasad wiązania na pełne spoiny, z uwzględnieniem szczelności przegród między-przewodowych.
Prowadzenie przewodów znacznie ułatwiają skrzynki o przekroju przewodu, które unosi się w miarę wzrostu muru. Zapobiegają one wyciekaniu zaprawy do wnętrza przewodu (program egzamin ustny).

Murowanie ścianek działowych

Często trzeba łączyć mur wcześniej wykonany ze świeżo wznoszonym. Mury bloków kierunkowych lub działek wcześniej wykonanych łączy się na strzępia uciekające.
Wysokość tego rodzaju złącza nie powinna przekraczać 3 m, gdyż osiadanie wyższych partii może wywołać spękanie muru. Mury poszczególnych działek, ściany wewnętrzne z zewnętrznymi i ścianki działowe z nośnymi łączy się na strzępia zazębione. Strzępia zazębione końcowe 1 stosuje się do łączenia murów poszczególnych działek (opinie o programie).
Natomiast strzępia boczne służą do łączenia ścian wewnętrznych z zewnętrznymi.

Wysokość złącza również nie powinna przekraczać 3 m, aby nie nastąpiło zniszczenie wskutek ścięcia.
Wyższe złącza wykonuje się w postaci wpustu i wypustu 2. Złącze takie umożliwia pionowe ruchy połączonych murów, zaś nie pozwala na ich poziome przesunięcia. Złącze takie wykonuje się we wszystkich dylatacjach budynku. W celu ułatwienia przesuwu pionowego złącze wypełnia się płytą pilśniową miękką - jedna warstwa w razie ścian o grubości do 1,5 cegły i dwie warstwy w wypadku ścian grubych. Wyjątek stanowią jedynie ścianki z płyt gipsowych „Promonta”, które można ustawiać na sucho i dopiero po ustawieniu spoiny wypełnia się zaprawą za pomocą pompki (segregator aktów prawnych).

Ściankę trasuje się na ścianach i podłodze, a następnie ustawia się ościeżnice drzwiowe. W ściany betonowe wbija się pistoletem cztery trzpienie stalowe na wysokości kondygnacji. Pierwszą warstwę płyt ustawia się wyżłobieniami do dołu i zaklinowuje w ścianach bocznych. Na tej warstwie na sucho ustawia się następną. Po wypionowaniu i zaklinowaniu całej ścianki szpachluje się złącza pozostawiając u góry otwory wlotowe, do których wprowadza się zaprawę z czystego gipsu o stosunku W/G = 1 (woda-gips).

Płyty te można też ustawiać od razu na zaprawie gipsowej. Osadzanie ościeżnic powinno być bardzo staranne, ponieważ częste ruchy skrzydeł drzwiowych i okiennych powodują wypadanie ościeżnic z otworów.

Ościeżnice mogą być osadzane albo jednocześnie ze wznoszeniem ścian, co ma miejsce obecnie wyłącznie podczas budowy ścianek działowych, albo już po wykonaniu ścian (promocja 3 w 1). Ostatni sposób dotyczy ścian grubszych.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !