Wykonywanie stropów - najczęstsze błędy


Wykonywanie stropów – najczęstsze błędy

 

W budownictwie jednorodzinnym najczęściej wykonywane są stropy gęstożebrowe oraz żelbetowe, które wylewane są na budowie na mokro lub robione z prefabrykatów i półprefabrykatów powstających w fabrykach. Ryzyko błędów wykonawczych w żadnym wypadku nie zależy jednak od technologii wykonania, lecz od doświadczenia i sumienności ekipy budowlanej. Wykonywanie stropów zawsze wiąże się z pracami szalunkowymi i zbrojarskimi oraz z zalewaniem zazbrojonych szalunków betonem, pielęgnacją świeżo wylanego betonu i rozszalowaniem. Każda z tych robót wymaga od kierownika prowadzącego budowę dokładnej kontroli na każdym etapie. Mimo to podczas wykonywania stropów zdarzają się różnego rodzaju błędy, a jednym z najczęstszych jest zbyt mała długość zakładu oraz zakotwienia zbrojenia w stropie.

 

Oferta: Program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2018 w wersji na komputer oraz w wersji na telefon. Dodatkowo każda z wersji posiada PROGRAM EGZAMIN USTNY. Wrażenia osób, które już są po egzaminie na uprawnienia budowlane znajdziesz na podstronie Opinie. Zobacz także jakie przygotowaliśmy promocje do zakupu naszych kluczy licencyjnych.


Za mała długość zakładu zbrojenia dotyczy miejsc, które są niezbędne do zachowania ciągłości prętów zbrojeniowych. Najczęściej mają one 12 metrów długości i czasem niemożliwe jest ułożenie zbrojenia z jednego pręta w całości. Wówczas konieczne jest zachowanie ciągłości zbrojenia poprzez wykonanie odpowiedniego zakładu. Zdarza się, że utworzenie zakładu jest niemożliwe z powodu trudności związanych z przeniesieniem wiotkiego elementu o znacznej długości. Wówczas koniecznie jest wykonanie odpowiedniego zakładu w taki sposób, by pręty zachodziły na siebie na określonej długości.


Kolejnym częstym błędem, który jest efektem niewłaściwego zakotwiczenia i zakładu prętów, jest brak ciągłości zbrojenia. Problem ten dotyczy wszystkich elementów mających stanowić całość, lecz nie tworzą jej w wyniku nieprawidłowego ułożenia zbrojenia. W stropach brak ciągłości zbrojenia dotyczy zwłaszcza narożników wieńców. Wszelkie błędy na etapie prac zbrojeniowych mogą skutkować uszkodzeniami konstrukcji stropu. Jeszcze groźniejszym błędem jest niezazbrojenie elementów żelbetowych lub wykonanie zbrojenia o zbyt małym przekroju. Takie błędy mogą doprowadzić do poważnego uszkodzenia konstrukcji dachu.