Wykonywanie stropów – najczęstsze błędy

Wykonywanie stropów – najczęstsze błędy

W budownictwie jednorodzinnym najczęściej wykonywane są stropy gęstożebrowe oraz żelbetowe, które wylewane są na budowie na mokro lub robione z prefabrykatów i półprefabrykatów powstających w fabrykach (uprawnienia budowlane). Ryzyko błędów wykonawczych w żadnym wypadku nie zależy jednak od technologii wykonania, lecz od doświadczenia i sumienności ekipy budowlanej. Wykonywanie stropów zawsze wiąże się z pracami szalunkowymi i zbrojarskimi oraz z zalewaniem zazbrojonych szalunków betonem, pielęgnacją świeżo wylanego betonu i rozszalowaniem. Każda z tych robót wymaga od kierownika prowadzącego budowę dokładnej kontroli na każdym etapie (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Mimo to podczas wykonywania stropów zdarzają się różnego rodzaju błędy, a jednym z najczęstszych jest zbyt mała długość zakładu oraz zakotwienia zbrojenia w stropie. Za mała długość zakładu zbrojenia dotyczy miejsc, które są niezbędne do zachowania ciągłości prętów zbrojeniowych.

 

Najczęściej mają one 12 metrów długości i czasem niemożliwe jest ułożenie zbrojenia z jednego pręta w całości. Wówczas konieczne jest zachowanie ciągłości zbrojenia poprzez wykonanie odpowiedniego zakładu. Zdarza się, że utworzenie zakładu jest niemożliwe z powodu trudności związanych z przeniesieniem wiotkiego elementu o znacznej długości. Wówczas koniecznie jest wykonanie odpowiedniego zakładu w taki sposób, by pręty zachodziły na siebie na określonej długości. Kolejnym częstym błędem, który jest efektem niewłaściwego zakotwiczenia i zakładu prętów, jest brak ciągłości zbrojenia (program uprawnienia budowlane na komputer). Problem ten dotyczy wszystkich elementów mających stanowić całość, lecz nie tworzą jej w wyniku nieprawidłowego ułożenia zbrojenia. W stropach brak ciągłości zbrojenia dotyczy zwłaszcza narożników wieńców. Wszelkie błędy na etapie prac zbrojeniowych mogą skutkować uszkodzeniami konstrukcji stropu. Jeszcze groźniejszym błędem jest niezazbrojenie elementów żelbetowych lub wykonanie zbrojenia o zbyt małym przekroju. Takie błędy mogą doprowadzić do poważnego uszkodzenia konstrukcji dachu.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !