Uprawnienia budowlane - jakie dają możliwości?


Uprawnienia budowlane – jakie dają możliwości?

 

Uprawnienia budowlane to bardzo ważny dokument dla każdego inżyniera i technika. Dzięki niemu mogą oni pełnić samodzielne funkcje budowlane w wybranym zawodzie. Jednak, aby otrzymać uprawnienia budowlane, trzeba podjąć odpowiednie studia oraz odbyć wymaganą przepisami praktykę. Dopiero po spełnieniu tych warunków można przystąpić do egzaminu na uprawnienia budowlane.

 

Oferta: Program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2018 w wersji na komputer oraz w wersji na telefon. Dodatkowo każda z wersji posiada PROGRAM EGZAMIN USTNY. Wrażenia osób, które już są po egzaminie na uprawnienia budowlane znajdziesz na podstronie Opinie. Zobacz także jakie przygotowaliśmy promocje do zakupu naszych kluczy licencyjnych.

 

Co oznacza zdobycie polskich uprawnień budowlanych?

 

Po zdanym egzaminie otrzymuje się uprawnienia budowlane, które oznaczają uzyskanie statusu członka Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Dają one także prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w sektorze budowlanym. Osoba, która uzyskała uprawnienia budowlane, jest upoważniona do niezależnej oceny oraz rozwiązywania kwestii technicznych, architektonicznych, technologicznych oraz organizacyjnych wiązanych z projektowaniem lub budowaniem różnego rodzaju obiektów.

 

W jakich specjalnościach nadawane są uprawnienia budowlane?

 

W Polsce uprawnienia budowlane nadawane są w 10 specjalnościach, przy czym niektóre z nich podzielone są jeszcze na podkategorie. Podstawowe specjalności to:


• konstrukcyjno-budowlane,
• architektoniczne,
• drogowe,
• mostowe,
• wyburzeniowe,
• hydrotechniczne,
• instalacyjne w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
• instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych,
• instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

 

Zdany egzamin – co dalej?

 

Zgodnie z polskimi przepisami każda osoba, która otrzymała uprawnienia budowlane, jest zobowiązana pod posiadania i stosowania własnej pieczątki budowlanej. Służy ona do zatwierdzania dokumentacji oraz projektów, a informacje, które powinny się na niej znajdować, to:


• zawód lub tytuł zawodowy,
• imię i nazwisko,
• zakres uprawnień budowlanych,
• numer ewidencyjny uprawnień budowlanych.


Wszystkie szczegóły dotyczące pieczęci budowlanej z uprawnieniami znajdują się w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30.12.1994.