Blog

Perlity zdjęcie nr 10
30.05.2018

Uprawnienia budowlane – jakie dają możliwości?

W artykule znajdziesz:

Uprawnienia budowlane - jakie dają możliwości?

Uprawnienia budowlane to bardzo ważny dokument dla każdego inżyniera i technika. Dzięki niemu mogą oni pełnić samodzielne funkcje budowlane w wybranym zawodzie (program na komputer). Jednak, aby otrzymać uprawnienia budowlane, trzeba podjąć odpowiednie studia oraz odbyć wymaganą przepisami praktykę. Dopiero po spełnieniu tych warunków można przystąpić do egzaminu na uprawnienia budowlane.

Co oznacza zdobycie polskich uprawnień budowlanych (program na telefon)?

Po zdanym egzaminie otrzymuje się uprawnienia budowlane, które oznaczają uzyskanie statusu członka Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Dają one także prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w sektorze budowlanym. Osoba, która uzyskała uprawnienia budowlane, jest upoważniona do niezależnej oceny oraz rozwiązywania kwestii technicznych, architektonicznych, technologicznych oraz organizacyjnych wiązanych z projektowaniem lub budowaniem różnego rodzaju obiektów (opinie o programie).

W jakich specjalnościach nadawane są uprawnienia budowlane?

W Polsce uprawnienia budowlane nadawane są w 10 specjalnościach, przy czym niektóre z nich podzielone są jeszcze na podkategorie. Podstawowe specjalności to:

 • konstrukcyjno-budowlane,
 • architektoniczne,
 • drogowe,
 • mostowe,
 • wyburzeniowe,
 • hydrotechniczne,
 • instalacyjne w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych,
 • instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (segregator aktów prawnych).

Zdany egzamin - co dalej?

Zgodnie z polskimi przepisami każda osoba, która otrzymała uprawnienia budowlane, jest zobowiązana pod posiadania i stosowania własnej pieczątki budowlanej (program egzamin ustny). Służy ona do zatwierdzania dokumentacji oraz projektów, a informacje, które powinny się na niej znajdować, to:

 • zawód lub tytuł zawodowy,
 • imię i nazwisko,
 • zakres uprawnień budowlanych,
 • numer ewidencyjny uprawnień budowlanych (promocja 3 w 1).

Wszystkie szczegóły dotyczące pieczęci budowlanej z uprawnieniami znajdują się w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30.12.1994.

Najnowsze wpisy

19.06.2024
Perlity zdjęcie nr 11
Uprawnienia wodno-melioracyjne

Prawa do nabywania wody i gruntów oznaczają prawa i obowiązki związane z inicjatywami w zakresie zaopatrzenia w wodę i nabywania…

18.06.2024
Perlity zdjęcie nr 12
Uprawnienia majstra budowlanego

Kwalifikacje kierownika budowy różnią się w zależności od kraju, ale zazwyczaj obejmują zestaw kwalifikacji i umiejętności, które umożliwiają nadzorowanie prac…

Perlity zdjęcie nr 15 Perlity zdjęcie nr 16 Perlity zdjęcie nr 17
Perlity zdjęcie nr 18
Perlity zdjęcie nr 19 Perlity zdjęcie nr 20 Perlity zdjęcie nr 21
Perlity zdjęcie nr 22

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Perlity zdjęcie nr 23

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Perlity zdjęcie nr 24

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Perlity zdjęcie nr 31 Perlity zdjęcie nr 32 Perlity zdjęcie nr 33
Perlity zdjęcie nr 34
Perlity zdjęcie nr 35 Perlity zdjęcie nr 36 Perlity zdjęcie nr 37
Perlity zdjęcie nr 38

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Perlity zdjęcie nr 39

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Perlity zdjęcie nr 40

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami