Uprawnienia budowlane - blog

08.05.2019

Sposoby dokumentowania praktyki zawodowej

Sposoby dokumentowania praktyki zawodowej Kwestie związane z dokumentowaniem praktyki zawodowej uległy zmianie po wprowadzeniu w życie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i…

08.05.2019

Kiedy praktyka zawodowa będzie zaliczona?

Kiedy praktyka zawodowa będzie zaliczona? Do praktyki zawodowej, wymaganej do przystąpienia do egzaminu na uprawnienia budowlane, można zaliczyć także praktykę…

08.05.2019

Problemy z praktyką zawodową

Problemy z praktyką zawodową Najwięcej problemów w zakresie przygotowań do zdobycia uprawnień budowlanych generuje praktyka zawodowa (http://uprawnienia-budowlane.pl). Wynika to przede…

07.05.2019

Czas trwania praktyki zawodowej

Czas trwania praktyki zawodowej Kwestia związana z czasem trwania praktyki zawodowej do uprawnień budowlanych jest określona w ustawie Prawo budowlane…

06.05.2019

Egzamin – przepisy

Egzamin – przepisy Egzamin na uprawnienia budowlane składa się z części pisemnej i ustnej (http://uprawnienia-budowlane.pl). Część pisemna ma formę testu,…

06.05.2019

Uprawnienia kolejowe – różnice w zakresach

Uprawnienia kolejowe – różnice w zakresach Specjalność inżynieryjna kolejowa bez ograniczeń w zakresie kolejowych obiektów budowlanych daje możliwość projektowania i/lub…

06.05.2019

Uprawnienie drogowe i mostowe

Uprawnienie drogowe i mostowe – różnice między uprawnieniami bez ograniczeń i w ograniczonym zakresie Osoba, która posiada uprawnienia budowlane w…

05.05.2019

Różnice w zakresie uprawnień

Różnice w zakresie uprawnień budowlanych architektonicznych i konstrukcyjno-budowlanych Uprawnienia budowlane wydawane są bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie (http://uprawnienia-budowlane.pl). Uprawnienia…

05.05.2019

Co trzeba wiedzieć o uprawnieniach budowlanych?

Co trzeba wiedzieć o uprawnieniach budowlanych? Uprawnienia budowlane dają prawo do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (http://uprawnienia-budowlane.pl). Aby móc…

05.05.2019

Przestrzeganie przepisów prawa budowlanego

Przestrzeganie przepisów prawa budowlanego – co podlega kontroli? Prawo dokonywania kontroli w zakresie przestrzegania i stosowania prawa budowlanego mają organy…

05.05.2019

Podstawowy obowiązek kierownika budowy

Podstawowy obowiązek kierownika budowy Kierownik budowy to bardzo ważny uczestnik procesu budowlanego (http://uprawnienia-budowlane.pl). Obowiązki te można powierzyć wyłącznie osobie, która…