Miesiąc: Grudzień 2020

31.12.2020

Wieża gaśnicza

Wieża gaśnicza Poza wymienionymi obciążeniami przy projektowaniu konstrukcji wieży gaśniczej uwzględnia się: a) wpływ temperatury pochodzącej od rozżarzonego koksu, b)…

31.12.2020

Konstrukcja podporowej wieży

Konstrukcja podporowej wieży   Przy zagrożeniu wpływami tąpnięć, w obliczeniu konstrukcji wieży należy uwzględnić dodatkowo obciążenia (głównie siły poziome), wynikające…

31.12.2020

Konstrukcja rusztowania

Konstrukcja rusztowania Konstrukcja rusztowania musi bezpiecznie przenosić ciężar własny i obciążenie montażowe oraz ciężar świeżego betonu i zbrojenia betonowanej konstrukcji.…

31.12.2020

Usprawnienie w opróżnianiu zbiorników

Usprawnienie w opróżnianiu zbiorników Duże usprawnienie w opróżnianiu zbiorników uzyskano przy zastosowaniu wylotów o kształcie hiperboloidalnym. Przyjęcie takiego kształtu oparto…

31.12.2020

Ciśnienie wody

Ciśnienie wody Ciśnienie wody potrzebne do podniesienia baterii zależne jest od jednostkowego nacisku płyty fundamentowej; wynosi ono ok. 2,5 atm.…

31.12.2020

Węgiel wsadowy

Węgiel wsadowy Przygotowany w węglowni węgiel wsadowy (mieszanka wsadowa) zostaje przetransportowany do wieży węglowej. Wieża węglowa jest to zbiornik o…

31.12.2020

Wieża węglowa

Wieża węglowa Wieża węglowa budowana jest w środku między dwiema bateriami koksowniczymi. Usytuowanie jej w stosunku do baterii zależy od…

31.12.2020

Okres rozpalania baterii

Okres rozpalania baterii Przez cały okres rozpalania baterii prowadzi się kontrolne pomiary, w których zakres wchodzą: a) kontrola temperatur w…

31.12.2020

Głowice ram

Głowice ram Głowice ram połączono na długości ściągami, których zadaniem jest przejęcie podłużnych sił rozciągających powstających przy rozgrzewaniu bloku ceramicznego…

31.12.2020

Przypadek normalnego wypychania

Przypadek normalnego wypychania Przypadek normalnego wypychania występuje przy dobrym stanie komór, tj. gdy ściany komór nie wykazują żadnych odkształceń, oraz…

30.12.2020

Maksymalna możliwa siła

Maksymalna możliwa siła Wartość siły wynosi dla baterii koksowniczej ze zbieżnymi komorami ok. 12,5 T, zaś dla komór niezbieżnych ok.…

30.12.2020

Obciążenia termiczne

Obciążenia termiczne Obciążenia termiczne wzrastają w okresie rozruchu baterii, trwającym ok. 8-J-10 tygodni, do średnich temperatur eksploatacyjnych. W okresie tym…

30.12.2020

Blok kanałów dymowych

Blok kanałów dymowych Blok kanałów dymowych oddzielony jest od przyczółków przerwami dylatacyjnymi o szerokości ok. 6 cm. Takie ustawienie bloku…

30.12.2020

Połączenia kształtek

Połączenia kształtek Dla wzajemnego połączenia kształtek, z których wymurowany jest blok ceramiczny baterii, stosuje się plastyczne zaprawy szamotowe i krzemionkowe.…

30.12.2020

Ściany regeneratorów

Ściany regeneratorów W kierunku pionowym- blok ceramiczny składa się kolejno: z komór regeneratorowych o wysokości 3,05 m, trzonu o grubości…

30.12.2020

Osprzęt baterii

Osprzęt baterii W skład osprzętu baterii wchodzą: - osprzęt uszczelniający, którego elementami są: drzwi piecowe, pokrywy otworów zasypowych i pokrywy…

30.12.2020

Zakład koksowniczy

Zakład koksowniczy Na wybór miejsca budowy zakładu koksowniczego wpływają w praktyce głównie dwa czynniki: a) lokalizacja przy dostawcy surowca (np.…

30.12.2020

Sortownia koksu

Sortownia koksu Z obiektów należących do tego wydziału koksowni należy wymienić: - obiekty chłodzenia i odparowania wilgoci z keksu (zrzutnia…

30.12.2020

Koks metalurgiczny

Koks metalurgiczny W ostatnich latach przeprowadzano w Polsce badania, zmierzające do produkcji koksu metalurgicznego z węgli niekoksujących lub słabo spiekających…

30.12.2020

Konstrukcje betonowe ram pras

Konstrukcje betonowe ram pras Z uwagi na specyficzne właściwości betonu, żelbetowe konstrukcje pras różnią się kształtem od konstrukcji stalowych. Problem…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami