Miesiąc: Luty 2023

28.02.2023

Konstrukcja podłogi pływającej zdjęcie nr 15 Układ włókien drewna

Większość stwierdzonych szkód parkietów wynikała ze szkodliwego oddziaływania podłoża. Można tu wymienić zabarwienia, paczenie lub pęknięcia w miejscach narażonych na…

28.02.2023

Konstrukcja podłogi pływającej zdjęcie nr 16 Odklejanie się płytek

Klej należy mocno naciągnąć na podłoże i rozprowadzić szpachlą grzebieniową aż do wytworzenia równomiernej warstwy o grubości co najmniej 3…

28.02.2023

Konstrukcja podłogi pływającej zdjęcie nr 17 Przyczepność płytek

Przyczepność płytek i ich przyleganie do podłoża całą powierzchnią musi zapewnić warstwa zaprawy lub kleju. Osiągnięcie tego zależy od jakości…

28.02.2023

Konstrukcja podłogi pływającej zdjęcie nr 18 Płytki z ceramiki szlachetnej

Niebezpieczeństwo odłamywania się krawędzi płytek jest niewielkie, gdy spoiny są wypełnione zaprawą o dużej wytrzymałości i dobrze zagęszczoną, związaną z…

28.02.2023

Konstrukcja podłogi pływającej zdjęcie nr 19 Ślady silnego zużycia

W parkietach układanych na cienkiej warstwie kleju (lepiku) lub na izolacji należy przewidzieć dylatacje nad dylatacjami podłoża i przy połączeniach…

28.02.2023

Konstrukcja podłogi pływającej zdjęcie nr 20 Płytki ceramiczne

Uszkodzenia często stosowanych wykładzin tekstylnych lub z tworzyw sztucznych nie zanotowano, mimo iż z pewnością ulegają one również uszkodzeniom. Powodem…

28.02.2023

Konstrukcja podłogi pływającej zdjęcie nr 21 Odporność na ścieranie jastrychów

Zbyt długa obróbka (np. zacieranie) powierzchni jastrychu może prowadzić do nasycenia górnej jego warstwy cementem, tak że warstwa ta będzie…

28.02.2023

Konstrukcja podłogi pływającej zdjęcie nr 22 Dodatek cementu

Woda w zaprawie składa się z wody zarobowej i wilgoci zawartej w kruszywie. Pełna hydratacja cementu wymaga stosunku wody do…

28.02.2023

Konstrukcja podłogi pływającej zdjęcie nr 23 Wykładziny z płytek ceramicznych

Jeśli podłoże jest już stwardniałe i suche, to należy je zwilżyć na co najmniej 24 godziny przed ułożeniem jasłrychu. Bezpośrednio…

28.02.2023

Konstrukcja podłogi pływającej zdjęcie nr 24 Wahania grubości jastrychu

Gotowy jastrych musi być utrzymywany w stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni, a następnie przez dalszych 14 dni chroniony…

28.02.2023

Konstrukcja podłogi pływającej zdjęcie nr 25 Wydłużenia jastrychów

Odkształcenia czy wydłużenia jastrychów związanych z podłożem są, w przeciwieństwie do jastrychów pływających lub układanych na warstwach dzielących je od…

28.02.2023

Konstrukcja podłogi pływającej zdjęcie nr 26 Dźwięki uderzeniowe

Przy małym oporze cieplnym konstrukcji podłogi, gdy nie zawiera ona warstwy izolacyjnej lub wyposażona jest jedynie w cienką warstwę tłumiącą…

28.02.2023

Konstrukcja podłogi pływającej zdjęcie nr 27 Proces korozji

Jeśli woda i tlen dostaną się do otoczenia rur wykonanych ze słali węglowej, to następuje ich szybka korozja. Proces korozji…

28.02.2023

Konstrukcja podłogi pływającej zdjęcie nr 28 Zjawisko korozji

Jeżeli trzeba liczyć się z długotrwałym zagrożeniem podłogi przez wodę, to izolacja przeciwwilgociowa, np. złożona z dwóch sklejanych całą powierzchnią…

28.02.2023

Konstrukcja podłogi pływającej zdjęcie nr 29 Pływający jastrych

Jeżeli pływający jastrych (betonowy podkład pod podłogę) ma być wykonany na konstrukcji stykającej się z gruntem, to warstwę miękkiej izolacji…

28.02.2023

Konstrukcja podłogi pływającej zdjęcie nr 30 Środki ochronne

Jastrych należy skutecznie zagęścić. Jeśli to możliwe, powinno się stosować wibratory powierzchniowe. Powierzchnię zagęszczonego jastrychu należy obciągnąć dokładnie spoziomowaną łatą,…

28.02.2023

Konstrukcja podłogi pływającej zdjęcie nr 31 Obciągnięcie rozścielonej zaprawy

Ułożona już warstwa tłumiąca (izolacja akustyczna) i jej pokrycie mogę przy chodzeniu lub jeżdżeniu po nich, a także przy wylewaniu…

28.02.2023

Konstrukcja podłogi pływającej zdjęcie nr 32 Marka i ilość cementu

Rodzaj i skład kruszywa mają decydujący wpływ na wytrzymałość. Przy nieciągłej krzywej przesiewu jastrych jest porowaty na skutek jamistości kruszywa.…

28.02.2023

Konstrukcja podłogi pływającej zdjęcie nr 33 Szeroko rozwarte rysy

Arkusze (płaty) warstwy izolacji akustycznej powinny być do siebie dociśnięte na stykach, przesuniętych wzajemnie. Izolacja tłumiąca musi pokrywać całą powierzchnię…

28.02.2023

Konstrukcja podłogi pływającej zdjęcie nr 34 Konstrukcja podłogi pływającej

Konstrukcja podłogi pływającej pozwala na poprawę właściwości akustycznych stropu, tak ze względu na dźwięki powietrzne, jak i materiałowe (uderzeniowe). Warstwa…

Konstrukcja podłogi pływającej zdjęcie nr 41 Konstrukcja podłogi pływającej zdjęcie nr 42 Konstrukcja podłogi pływającej zdjęcie nr 43
Konstrukcja podłogi pływającej zdjęcie nr 44
Konstrukcja podłogi pływającej zdjęcie nr 45 Konstrukcja podłogi pływającej zdjęcie nr 46 Konstrukcja podłogi pływającej zdjęcie nr 47
Konstrukcja podłogi pływającej zdjęcie nr 48

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Konstrukcja podłogi pływającej zdjęcie nr 49

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Konstrukcja podłogi pływającej zdjęcie nr 50

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami